hirdetés
hirdetés

Dr. S.I. cikkei

#1
2016-03-31 15:30:00

Az alkalmazott teszt típusa alapvetően befolyásolja a tesztek prediktív értékét. Az ELISA technológia uralja a rutin laboratóriumi gyakorlatot, azonban nagyobb arányban ad álpozitív eredményeket.

 

#2
2016-03-31 15:25:00

Nem számít ritkaságnak az a gyakorlat, miszerint rutin módon kérik a reumatológiai tesztek egész sorát reumatológiai kórképek „kizárására”. E szemlélet ritkán eredményez definitív diagnózist és rendszerint csak fokozza a diagnosztikai tanácstalanságot, amihez nagyban hozzájárul az álpozitív teszteredmények nagy aránya, különösen az idősebb betegek esetében.

#3
2016-03-31 15:10:00

Az antinukleáris antitestek meghatározása szempontjából a fő problémát az a tévhit jelenti, miszerint a pozitív ANA-teszt annyira szenzitív, hogy további ANA-szubszerológiai vizsgálatokra (pl. anti-ENA) nincs is szükség. Ez az állítás nem felel meg a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmi adatoknak és bizonyítékoknak.

#4
2016-03-31 15:05:00

Az anti-DNA antitestek specificitásukat, immunkémiai sajátosságaikat és a betegség szempontjából betöltött szerepüket tekintve igen különböznek egymástól. Ennek megfelelően ezen antitestek között vannak olyanok, melyek a betegség kialakulását elősegítő immunkomplexeket képeznek.

#5
2016-03-31 15:02:00

Az ACR azoknál a betegeknél javasolja elvégezni az ANA meghatározását, akiknél a betegség gyanújelei közül legalább kettő fennáll. Az álpozitív ANA-titerek magas aránya miatt nem javallt az ANA vagy más autoantitestek titerének meghatározása SLE irányában azokban az esetekben, amikor izolált myalgia vagy arthralgia áll fenn, specifikus klinikai jelek azonban nem.

#6
2016-01-21 14:34:00

A D-dimer teszt segíthet annak eldöntésében, hogy az egyébként a kiújulás tekintetében alacsony kockázatú csoportban kell-e folytatni a kezelést.

#7
2016-01-21 14:32:00

A sebészeti gyakorlat egyre inkább az egynapos sebészet irányába mozdul el, ami azt vonja maga után, hogy a VTE eseteinek jelentős része a kórházi elbocsátást követően manifesztálódik, és kezelésére ambuláns körülmények között kerül sor.

#8
2016-01-21 14:31:00

A D-dimer szenzitívebben jelzi a proximális, mint a disztális DVT-t, míg specificitása a DVT vizsgálat előtti klinikai valószínűségétől függően változó lehet.

#9
2015-11-20 15:00:00

A suPAR és a suPAR-fragmentumok az immunrendszer aktivációs státuszát tükrözik, és többféle immunszabályozó mechanizmusban részt vesznek.

#10
2015-11-20 15:00:00

A halálozási kockázat metaanalízise szignifikáns összefüggést jelzett a C-reaktív proteinnel.

#11
2015-11-20 15:00:00

Az uPAR-t többféle vérképzőrendszeri sejt expresszálja, és expressziója számos bakteriális, virális és parazitás fertőzésben fokozott.

#12
2015-09-08 13:00:00

A hemolízis a preanalitikai hibák leggyakoribb forrása, mely közel 60%-ban felelős a minták alkalmatlanságáért. A hemolízis in vivo és in vitro egyaránt bekövetkezhet, de az in vivo hemolízis aránya az összes hemolizált minta között mindösszen 3,2%. Ezért különösen nagy jelentőségű az in vitro hemolízis, melynek oka lehet mintavétel vagy a mintakezelés során elkövetett hibák. A nem kellő gondossággal nyert, tárolt és/vagy szállított minták hajlamosak a hemolízisre.

#13
2015-09-08 13:00:00

Az utóbbi évtizedben az automatikus módszerek terjedésével és a laboratóriumi technológia tökéletesedésével csökkent az analitikai laboratóriumi folyamatok során bekövetkező hibák száma, javult a laboratóriumi adatok megbízhatósága és a laboratóriumi eredmények biztonságossága. 

#14
2015-09-08 13:00:00

Olaszországban a 229/99. számú rendelet és az 1998−2000 Országos Egészségügyi Terv (NHP, National Healthcare Plan) egyértelmű és világos útmutatót tartalmaz a források hatékonyabb felhasználását célzó irányelvek kidolgozásához, melyek segítséget nyújthatnak a klinikusoknak abban, hogy megfelelő módon hasznosítsák a laboratóriumi lehetőségeket. 

#15
2015-09-08 13:00:00

 

A laboratóriumi diagnosztika forradalmi fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben, azonban az ígéretes perspektívák ellenére még mindig régi problémákkal küszködik, melyek az egész diagnosztikai folyamatot sérülékennyé és potenciálisan megbízhatatlanná teszik, növelik a költségeket, és veszélyeztetik a betegek egészségi állapotát. 

#16
2015-09-08 13:00:00

A minták hemolízise megbízhatatlan laboratóriumi eredményekhez vezethet. Éppen ezért a laboratórium visszautasítja azokat a hemolizált mintákat, melyeket alvadási tesztekre, illetve transzfúzióhoz szükséges meghatározásokra (ABO és antigénszűrés) küldenek. 

  #17
2015-07-27 09:00:00

A Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) című lap hozza nyilvánosságra a referenciaértékekkel foglalkozó közlemények többségét. A most bemutatott cikk a referenciaértékekre vonatkozó koncepciók fejlődését, az egyes nemzetközi szakértői csoportok ezzel kapcsolatos aktivitását követi nyomon, egy szimfóniához hasonlóan, amelynek a vége azonban jelenleg sem ismert. Összefoglalónk a szimfónia alaptételeit összegzi és  csak a legfrissebb vonatkozásokra tér ki.

  #18
2015-07-27 09:00:00

A biztonságos gyógyszerelés fontos egészségügyi kérdés, mivel a gyógyszerelési hibák előkelő helyet foglalnak el a betegeket érő iatrogén károsodások sorában. A gyógyszerelési hibák kapcsán bekövetkezett ártalmak nem kívánt gyógyszeresemények (ADE, adverse drug event) néven ismertek. Az ADE-k előfordulását számos tényező befolyásolhatja, többek között a beteggel összefüggő jellemzők, a gyógyszermonitorozás hiánya vagy a gyógyszerrendelési hibák. A gyógyszerelési hibákkal összefüggő kórházi felvételeket elemző tanulmányok 21 és 91% közé teszik azon esetek arányát, melyek potenciálisan megelőzhetőek lennének. Az ADE-k beteggel összefüggő jellemzői közül nagy jelentőséggel bír az idősebb életkor, a női nem, a polifarmácia, a compliance hiánya és a komorbiditások fennállása (pl. kognitív diszfunkció, vesefunkció-zavar).

  #19
2015-07-27 09:00:00

A hibák az egészségügy minden területének jól ismert, nem kívánt elemei. A téves teszteredmények nem számítanak ritkaságnak és a iatrogén ártalmak jól ismert elemei. Az inkorrekt genetikai vizsgálati leletek egyrészt szükségtelen és irrreverzibilis hatású beavatkozásokhoz vezethetnek, másrészt a családtagok szempontjából elvész a betegség prevenciójának lehetősége illetve fölösleges akár pszichikai terhelést jelentenek. Más patológiai vizsgálatokhoz hasonlóan a genetikai tesztek láncolatának bármely pontján is bekövetkezhetnek hibák, kezdve attól, hogy a klinikus melyik vizsgálat végzése mellett dönt, egészen odáig, hogy az eredmények alapján milyen klinikai döntések születnek.

  #20
2015-07-27 09:00:00

Tajvanon jelenleg 501 kórház és körülbelül 20000 szakrendelés működik. A társadalombiztosítási rendszer egyszeres kifizető rendszerként az ország 23 milliós lakosságának 99,9%-át lefedi. A rendszer nagyfokú szabadságot biztosít az orvosi ellátás megválasztásában, a szolgáltatás költségei alacsonyak, a minőség pedig magas színvonalú. Ez utóbbit jelzik a 80% feletti betegelégedettségi arányok is. A populáció gyors elöregedése, az egészségügyi ellátással szemben támasztott növekvő igények és az emelkedő költségek azonban vagy kihívások elé állítják az egészségbiztosítási rendszer hosszú távú működtetését. 

  #21
2015-07-27 09:00:00

A korszerű egészségügyi ellátás komplexitása megnöveli az orvosi hibák előfordulásának esélyét. A The Institute of Medicine (IOM) felmérése szerint az orvosi hibák több mint 1 millió károsodáshoz járulnak hozzá évente, míg az ezzel kapcsolatos kórházi halálozások éves száma 44000 és 98000 közé tehető. Ezek a számadatok a kórházi ellátással összefüggésben elkövetett hibákat a nyolcadik helyre emelik az Egyesült Államokban a halálokok sorában, megelőzve ezzel az emlőrákot, a szerzett immundeficiencia szindrómát (AIDS) és a közlekedési baleseteket. Ezen túlmenően ezek a hibák 2,4 millió kórházi ellátási többletnapot eredményeznek, melyek hozzávetőleg 17 milliárd dollárral emelik meg a kórházi ellátási költségeket. A New England Journal of Medicine című lapban publikált egyik közlemény szerint a betegek 11%-a potenciálisan ártalmas ellátásban részesül, míg 46%-uk nem kapja meg a javasolt ellátást. A 2006-ban közzétett „Preventing Medication Errors” című jelentés 1,5 millió felettire becsüli az évente előforduló, megelőzhető nem kívánt gyógyszerreakciók előfordulását az Egyesült Államokban.

#22
2015-05-29 11:40:00

A B-sejtek mind antitestfüggő, mind attól független mechanizmusok révén központi szerepet játszanak az autoimmun betegségek patogenezisében. A betegségek megjelenése a patológiás és protektív B-sejt-funkciók egyensúlyának felborulására vezethető vissza, melyet feltehetőleg különböző sejtpopulációk mediálnak.

#23
2015-03-28 06:00:00

Bár a 25(OH)D-meghatározás megfelelő stratégia lehet a beavatkozásra szoruló esetek azonosítására, a jelenlegi adatok alapján nem javasolható a felnőttek, az egészséges csecsemők és gyermekek rutinszerű szűrése.

#24
2015-03-27 06:02:00

Nem, a szűrés szükségtelen, több értelme van a rutinszerű vitaminpótlásnak.

#25
2015-03-27 06:00:00

Igen, a veszélyeztetett populációkban célzott szűrésre van szükség.

#26
2015-03-26 11:09:00

A klinikai gyakorlatban 25 és 50% közé tehető azon betegek aránya, akiknek D-vitamin-ellátottsága nem kielégítő.

#27
2015-03-26 09:59:00

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelem fordul a közvéleményben és a laikus sajtóban azon szemlélet felé, mely szerint csaknem mindenkinek extra D-vitamin-pótlásra lenne szüksége.

#28
2015-03-10 05:55:00

Az autoimmun pajzsmirigybetegség (AITD, autoimmune thyroid disease) a reproduktív korú nők gyakori endokrin megbetegedése. A prevalencia 5% és 15% között változik, azonban a betegség akár éveken át is rejtve maradhat, mivel fennállását nem kísérik a pajzsmirigyműködés rendellenességére utaló nyilvánvaló klinikai tünetek.

#29
2015-03-09 11:42:00

A primer, praeantralis és kis antralis folliculusok granulosa-sejtjei által termelt anti-Müller-hormont (AMH) a petefészekrezerv markereként tartják számon.

#30
2015-03-06 11:00:00

Jól ismert tény, hogy serdülőkorban a menstruációs ciklusok szabálytalanabbak és a menarche utáni első években ritkábbak, mint felnőttkorban, egészen addig, amíg a rendszeres ovulációs aktivitás kialakul. Azonban széles körű tévhitek élnek azzal kapcsolatosan, hogy a menstruáció milyen mértékű szabálytalansága elfogadható. Ennek következtében gyakran éppen a legkritikusabb fejlődési fázisban olyan egészségi problémák maradhatnak felismerés nélkül a serdülőkori anovuláció hátterében, melyek hosszú távú következményekkel bírnak. A szerzők célja a serdülőkori anovuláció kérdéskörének áttekintése volt, különös tekintettel az érési mechanizmusokra és azok klinikai vonatkozásaira.

#31
2015-03-04 11:08:00

A gonadális anti-Müller-hormon (AMH) egy 140 kDa nagyságú glikoprotein, a növekedési és differenciációs faktorok transzformáló növekedési faktor-béta (TGF-béta, transforming growth factor-beta) szupercsaládjának tagja, az inhibinekkel és aktivinekkel együtt. Az AMH-ról az 1940-es évek óta ismert, hogy a korai embrionális fejlődés során szerepet játszik a fiú embriók szexuális differenciálódásában.

#32
2015-03-04 10:28:00

Az in vitro fertilisatio (IVF) során alkalmazott kontrollált ovarium-hiperstimuláció (COH, controlled ovarian hyperstimulation) jelentős hatást gyakorol a szervezet belső hormonegyensúlyára.

#33
2015-02-12 05:45:00

A Nutritional Prevention of Cancer (NPC) egy véletlen besorolásos vizsgálat volt, melyben a 0,5 gramm szelénben gazdag élesztő formájában napi 200 mikrogrammos dózisban adagolt szelén hatását elemezték a nem melanóma típusú bőrrákok incidenciájára.

#34
2015-02-11 05:15:00

A prosztatarák a nem bőr eredetű daganatok közül a leggyakrabban diagnosztizált tumor az Egyesült Államokban, melynek teljes élettartamra számított kockázata a jelenlegi becslések alapján 15,9%. A prosztatarák az esetek többségében kezelés nélkül is jó prognózisú betegség, bár egyes esetekben agresszív lefolyást is mutathat.

#35
2015-02-09 05:15:00

Az alább ismertetett vizsgálatban a szelén és az E-vitamin hatását elemezték a prosztatarák prevenciójában.

#36
2015-02-06 12:43:00

A 2014 márciusában indult Hundred Person Wellness Project (HPWP) keretében 100 egészséges személynél történik szoros nyomonkövetés (alvásmintázat, pulzus, fizikai aktivitás) vagy körülbelül 100-féle biokémiai teszt vérből, nyálból, vizeletből és székletből (3 havonta). A vizsgálat részét képezi a teljesgenom-szekvenálás és a mikrobiom meghatározása is, és tervezik további tesztek bevonását is. A projekt kezdeti sikerei esetén úgy tervezik, hogy azt 4 éven belül 100000 emberre kiterjesztik, akiknek a sorsát akár 30 éven keresztül kísérik figyelemmel.

#37
2015-01-06 06:15:00

A bemutatott vizsgálatban a hormonszinteket és a csontmetabolizmus egyes markereit mérték risperidonkezelés első 4 hónapjában.

#38
2015-01-05 13:19:00

Az ismertetett vizsgálat célja annak tisztázása volt, hogy a viszonylag hosszú távú SSRI-kezelés kivált-e hyperprolactinaemiát.

#39
2014-12-19 05:55:00

A biszfenol-A (BPA) a műanyaggyártásban használt monomer, mely a termékekből kioldódva magas szintet érhet el a különböző humán és állati mintákban. A BPA a széles körű alkalmazás következtében a populáció jelentős részének vizeletmintájában kimutatható mennyiségben van jelen.

#40
2014-12-18 11:30:00

A bromokriptint a közelmúltban engedélyezték az Egyesült Államokban a 2-es típusú cukorbetegség terápiájában.

#41
2014-12-18 10:26:00

A prolaktin (PRL) egy polipeptid hormon, melyet elsősorban az agyalapi mirigy elülső lebenye termel. A PRL többféle izoformája is megtalálható a szérumban és más biológiai folyadékokban.

#42
2014-10-24 05:00:00

Az újabb beszámolók arról tanúskodnak, hogy a Legionella biofilmben történő szaporodása a virulencia fokozódását eredményezheti.

#43
2014-10-23 05:00:00

A fogászati kezelőegységek vízrendszerének (DUWL, dental unit waterline) kimenete potenciális fertőzésforrásként szolgálhat a személyzet és a páciensek szempontjából egyaránt.

#44
2014-08-27 05:02:00

A nemi úton terjedő betegségek (STD, sexually transmitted disease) jelenleg is nagy közegészségügyi problémát jelentenek, egyben a legnagyobb számban bejelentett fertőző betegségeket képviselik az Egyesült Államokban.

#45
2014-08-26 05:01:00

A bemutatott tanulmányban a lymphogranuloma venereum (LGV) prevalenciáját és prediktorait elemezték nemibeteg-ambulanciákon ellátott, nagy kockázatú betegek csoportjában.

#46
2014-08-25 05:01:00

Az exogén szteroid hormonok potenciális szerepet játszhatnak a hüvelyi környezet megváltoztatásában oly módon, hogy védelmet nyújtanak a bakteriális vaginosis kialakulásával szemben.

#47
2014-08-23 06:01:00

A bakteriális vaginosis a hüvelyi fertőzések leggyakoribb formája, mely tipikus esetben vulvovaginális diszkomfortérzést okoz, melyet hüvelyi váladékozás, kellemetlen szag és a hüvely irritációja kísér. Meggyőző bizonyítékok sora igazolja ugyanakkor, hogy a bakteriális vaginosis patogén hatása nem korlátozódik pusztán az alsó genitális traktusra.

#48
2014-08-22 07:45:00

Az évente előforduló körülbelül 20 millió STD (sexually transmitted disease) fele a 15 és 24 év közötti korosztályt érinti. E fiatalok jelentős része azonban nem jut megfelelő ellátáshoz a STD kimutatására és kezelésére, valamint a fertőzés további terjedésének megakadályozására.

#49
2014-08-05 05:15:00

Kisebb a kóros citológiai eredmények aránya azon kisebbségi etnikumú nők körében, akik akár csak a szexuális élet megkezdése után részesültek HPV elleni védőoltásban, szemben azokkal, akik egyáltalán nem kaptak védőoltást – írja a Sexually Transmitted Diseases című lap.

#50
2014-07-07 05:00:00

Adatok arra utalnak, hogy a β-katenin membránba történő relokációja és a Rad6 upregulációja a melanóma kialakulásának és progressziójának független markerei lehetnek.

#51
2014-07-05 05:15:00

A szifilisz korai diagnosztikája és kezelése alapvető fontosságú a morbiditás csökkentésére, illetve a betegség továbbadásának elkerülésére a szexuális partnerek és az újszülöttek felé, akik esetében a következmények még súlyosabbak lehetnek. A kongenitális szifilisz csaknem teljes mértékben megelőzhető az anyai fertőzés korai azonosításával és azonnali kezelésével.

#52
2014-07-05 04:44:00

Az akne kezelésére többféle gyógyszeres lehetőség áll rendelkezésre, többek között helyi benzoil-peroxid, helyi retinoidok, helyi antibiotikumok, orális antibiotikumok, hormonterápia, izotretinoin stb. Az izotretinoint rendszerint a súlyos, makacs, noduláris akne eseteinek kezelésére tartják fenn, melyekben a helyi terápia nem hoz eredményt. Bár az izotretinoin hatásos az akne súlyos eseteiben, alkalmazását számos mellékhatás kísérheti, például cheilitis, a bőr és a nyálkahártyák kiszáradása, orrvérzés, Staphylococcus aureus okozta bőrfertőzésekre való hajlam, izomfájdalom, a vérzsírszintek megemelkedése és májfunkciós eltérések.

#53
2014-07-04 05:21:00

A krónikus idiopátiás urtikária (CIU, chronic idiopathic urticaria) a népesség 3-4%-át érinti, és olyan csalánkiütésként definiálják, mely csaknem minden nap jelentkezik és több mint 6 héten át fennáll.

#54
2014-07-03 12:17:00

A pszoriázis molekuláris azonosítása a betegség genetikai, genomikai, metabolikus és protomikai elemeinek azonosítását teszi szükségessé. Ez alapján aztán felállítható a betegségprofil, melyet még számos tényező befolyásol, például a betegség súlyossága, az egyidejűleg szedett gyógyszerek, az anyaggyűjtés során felmerült technikai nehézségek, valamint a betegek jellemzői. Az utóbbi évtizedekben jelentősen kiszélesedett a pszoriázis patológiai definíciója.

#55
2014-06-25 05:15:00

A The Ohio State University kutatói elsőként igazolták, hogy a lovakkal való foglalatoskodás csökkenti az Alzheimer-demenciában szenvedő betegek tüneteit. Az egyetem és egy lóterápiás központ együttműködésében készült tanulmány igazolta, hogy felügyelet mellett a betegek biztonsággal etethetik, ápolhatják és sétáltathatják a lovakat.

#56
2014-06-14 05:15:00

A diabéteszes microangiopathiák kivizsgálása jól kidolgozott terület, és számos módszer létezik a prognózis előrejelzésére. Bár az iszkémiás szívbetegség az esetek jelentős részében letális kórállapot, a diabéteszes macroangiopathia kórjóslata nem adható meg invazív beavatkozások, illetve a koszorúerek CT-vizsgálata nélkül.

#57
2014-06-13 05:00:00

A thrombocyták fontos szerepet játszanak a normális homeosztázis fenntartásában; a thrombocyták méretének pontos meghatározását tartják a thrombocyta-funkció determinánsának és markerének.

#58
2014-06-12 08:06:00

Számos kockázatbecslési pontrendszer ismeretes cukorbetegségben annak érdekében, hogy a nagy kockázatú betegek kiválaszthatók legyenek korai beavatkozásra, de az egyik populációban kapott megállapítások nem feltétlenül vihetők át egy másikra.

#59
2014-06-11 09:19:00

A coronaria-betegek körében a kóros glükózszabályozás szűrésére orális glükóztolerancia teszt (OGTT) javasolt. Az OGTT azonban nem elegendő rutin vizsgálómódszerként.

#60
2014-06-11 05:15:00

A brit University College London kutatói nemrégiben tették közzé vizsgálatukat, mely szerint az elektromos cigaretták terjedése visszaszorítja a hagyományos dohányzást. Az Annals of Allergy, Asthma and Immunology című lapban most megjelent cikk szerint azonban „nincs elegendő bizonyíték arra, hogy ez valóban így lenne”.

#61
2014-06-10 05:15:00

Egy most közzétett kutatás szerint nyitottabbak az új tapasztalatokra és tudatosabban ötvözik a nemek közti egyenlőségre való törekvést a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi elvárásokkal azok, akik csak a gyermek megszületésekor akarják megtudni, hogy kisfiúval vagy kislánnyal viselősek-e.

#62
2014-06-03 10:38:00

A glikémia a szív és érrendszeri betegségek (CVD, cardiovascular disease) fontos kockázati tényezője – nemcsak cukorbetegségben, hanem minden vércukorérték-tartományban.

#63
2014-06-02 05:15:00

A mai kultúrában a reprodukcióra mint elsődlegesen a nők feladatára tekintünk, legyen szó akár a terhesség fogantatásáról, akár a gyermekszülésről vagy szoptatásról. A meddőségi önsegítő csoportokat, a témába vágó csetszobákat, honlapokat és blogokat túlnyomó többségében nők vezetik. Hol vannak a férfiak a meddőségről szóló társadalmi párbeszédből?

#64
2014-05-24 05:15:00

A University of Pennsylvania kutatói szerint erre speciálisan kiképzett kutyával több mint 90 százalékos biztonsággal választhatók ki a szövetminták közül a petefészekrákos szövetek. A módszer új lehetőségeket nyithat e betegség diagnosztikájában, melynek korai felismerése továbbra sem megoldott.

#65
2014-05-13 05:15:00

Jogvédő csoportok azt követelik, hogy a burmai törvényhozók helyezzék hatályon kívül azt a ritkán alkalmazott, még a gyarmati időkre visszanyúló törvényt, mely megbélyegzi a homoszexuális férfiakat, ezáltal rejtőzködésre kényszeríti őket. Ha pedig a „természetellenes” szexet kriminalizáló törvény miatt bujkálnak, akkor nem érhetők el a HIV/AIDS ellenes programok számára sem – mondják az egészségügyi szakemberek és az aktivisták.

#66
2014-05-12 05:15:00

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közegészségügyi sürgősségi helyzetet hirdetett ki amiatt, hogy a járványos gyermekbénulás, a poliomielitisz ismét felütötte a fejét olyan országokban, melyeket korábban már betegségmentesnek nyilvánítottak. A WHO arra szólította fel három állam kormányát, hogy oltsák be azokat, akik átlépik a határt.

#67
2014-05-01 05:15:00

A Genom Research című lapban nyilvánosságra hozott tanulmány szerzői azt elemezték, mennyiben befolyásolják a magzat fejlődését az örökletes tényezők, illetve mennyiben játszik benne szerepet az anya étrendje, mentális állapota és életmódja.

#68
2014-04-30 11:08:00

A hepatitis C vírussal (HCV) történő krónikus fertőzés változatlanul nagy közegészségügyi problémát jelent. A HCV-infekció gyakran tünetmentes, és csupán az esetek kisebb hányadában észlelhető tüneteket okozó akut C típusú hepatitis (AHC). A vírus spontán eltűnése a fertőzöttek körülbelül 20−40 százalékánál következik be.

#69
2014-04-30 06:43:00

A korai stádiumú emlőrákkal diagnosztizált nők jelentős része nem szeretné feladni pénzkereső foglalkozását. Egy most megjelent tanulmány szerint azonban sok emlőrákos beteg a diagnózis kézhez kapása után nem sokkal munkanélkülivé válik, és ennek esélye az alkalmazott kezelés típusától függhet.

#70
2014-04-29 11:57:00

A hepatitis C vírust (HCV) kezdetben jelentéktelen kórokozónak vélték, mely a fejlett országokban csak droghasználók, illetve vérkészítmények adásában részesült betegek speciális csoportjait érinti. Most, több mint húsz évvel később már tudjuk, hogy a HCV globális jelentőséggel bír, minden országok érint, és általános közegészségügyi problémát jelent, melynek prevenciója és kontrollja aktív beavatkozásokat tesz szükségessé.

#71
2014-04-27 21:47:00

A skóciai statisztikák szerint a populáció körülbelül 1 százaléka pozitív hepatitis C vírus (HCV) szempontjából, akiknek jelentős hányada injekciós droghasználat kapcsán fertőződik. Az injekciós droghasználóktól nem mindig könnyű szokványos vérmintát nyerni, ilyen esetekben a beszárított vérminta (DBS, dried blood spot) megfelelő nem invazív módszer lehet antitest- és PCR- (polimeráz láncreakció) vizsgálatra. A DBS ugyanakkor alkalmas eljárás surveillance céljára, melynek alkalmazása például Skóciában nagyban hozzájárult a HCV-diagnózisok számának emelkedéséhez.

#72
2014-04-25 05:00:00

A krónikus hepatitis C vírus- (HCV) fertőzés jelentős közegészségügyi probléma, mely világszerte körülbelül 200 millió embert érint. Bár pegilált interferon és ribavirin adásával a betegek több mint 50 százalékánál tartós virológiai válasz érhető el, a betegek mindössze kis hányada alkalmas a kezelésre vagy juthat hozzá a terápiához. Mindezek miatt a betegek többségénél fennáll a progresszív májfibrózis lehetősége, mely cirrózishoz, illetve egyéb következmények kialakulásához vezethet, mint amilyen például a hepatocelluláris karcinóma (HCC) vagy a végstádiumú májbetegség.

#73
2014-04-24 05:15:00

A hepatitis C-vírus okozta idült fertőzés jellemzője, hogy a májbiopsziás mintában közepes súlyosságú elváltozások észlelhetők. A betegség lefolyása nem adható meg az egyes esetekre lebontva, de a legvalószínűbb kimenetel az enyhe betegség indolens fennállása vagy súlyosabb májbetegségbe történő lassú progresszió, ezen belül cirrózis kialakulása. A cirrotikus betegek körülbelül 3 százalékánál alakul ki évente hepatocelluláris karcinóma (HCC).

#74
2014-04-08 05:15:00

A UK National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) gyermekkori húgyúti fertőzésekkel (UTI, urinary tract infection) kapcsolatos irányelveinek célja, hogy e korcsoportban is egységesebb klinikai gyakorlatot biztosítson az UTI azonnali diagnosztikájában és megfelelő kezelésében.

#75
2014-03-31 05:15:00

A szövődménymentes akut cystitis az antimikróbás kezelés egyik leggyakoribb javallata egyébként egészséges nők körében. Annak ellenére, hogy több útmutató is napvilágot látott az antimikróbás szer optimális kiválasztásával és a terápia időtartamával kapcsolatosan, a gyógyszerfelírási gyakorlat továbbra is széles határok között változik.

#76
2014-03-28 12:51:00

A húgyúti infekció (UTI, urinary tract infection) mind az ambuláns, mind a kórházi gyakorlatban gyakori probléma, és a vizelettenyésztési vizsgálatok a klinikai mikrobiológiai laboratóriumok munkájának jelentős részét teszik ki. A betegek optimális ellátása és a laboratóriumok hatékony működése szempontjából fontos, hogy az egészségügyi ellátók megfelelően alkalmazzák a vizelettenyésztést.

#77
2014-03-24 05:15:00

A tünetmentes bacteriuria (AB, asymptomatic bacteriuria) definíció szerint olyan állapot, amikor a vizeletből baktériumok jelenléte mutatható ki, ugyanakkor nem állnak fenn húgyúti infekció tünetei.

#78
2014-03-22 05:00:00

A húgyúti fertőzés az ambuláns betegellátási gyakorlatban gyakran előforduló bakteriális infekció.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

A légzés automatikus működés, egyesek szerint mégis érdemes nagyobb tudatossággal végezni ezt is.