hirdetés
2019. október. 22., kedd - Előd.

A polikromatikus áramlási citometria alkalmazása a reumás betegségek kivizsgálásában

A B-sejtek mind antitestfüggő, mind attól független mechanizmusok révén központi szerepet játszanak az autoimmun betegségek patogenezisében. A betegségek megjelenése a patológiás és protektív B-sejt-funkciók egyensúlyának felborulására vezethető vissza, melyet feltehetőleg különböző sejtpopulációk mediálnak.

hirdetés

Egyelőre nem ismert pontosan, hogy a különféle B-sejt-populációk milyen funkcionális szerepet töltenek be, illetve hogy a specifikus altípusok mennyiben járulnak hozzá a betegség patogeneziséhez. E megközelítés alapvető információt adhat számos B-sejt-anomália globális megjelenési formáját illetően több humán reumatológiai betegségben, így szisztémás lupus erythematosusban, rheumatoid arthritisben és Sjögren-szindrómában.

 

Szisztémás lupus erythematosus

Szisztémás lupus erythematosus (SLE) kapcsán többféle eltérést megfigyeltek a B-sejt-kompartment összetételében. A betegség lefolyása során az egyik első eltérés a B-sejteket érintő lymphopenia, és a későbbi áramlási citometriás vizsgálatok a CD27+ és CD27− B-sejtek abszolút számának csökkenését mutatják. Ezen túlmenően az IgD+CD27+ memória B-sejtek aránya drámai mértékben csökken.

 

Rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritisben (RA) többféle változás is bekövetkezhet a B-sejt-altípusokban. Egy vizsgálatban azt találták, hogy növekszik az IgD−CD27+ memóriasejtek aránya, ugyanakkor a naive B-sejtek száma csökken. Egy másik vizsgálat szerint azonban az IgD−CD27+ sejtek számának csökkenése a RA nagyobb betegségaktivitásával társul. A fenti diszkrepancia valószínűleg a betegpopulációkban, a terápiás státuszban és a betegség fennállásának időtartamában mutatkozó különbségeknek tudható be. Nagyon korai rheumatoid arthritisben a betegek már az IgD+CD27+ memória B-sejtek számának csökkenését mutatják a kezelés előtt.

Általánosságban RA kapcsán a vér B-sejt-populációjának változása kisebb mértékű, mint más szisztémás autoimmun betegségekben, ugyanis RA-ban a B-sejt-diszreguláció fő lókusza nem a periféria, hanem a gyulladás helye.

 

Sjögren-szindróma

A SLE-vel ellentétben, melyben a CD27+ és CD27− B-sejtek száma egyaránt csökkent, Sjögren-szindrómában a CD27+ memória B-sejtek specifikus csökkenése figyelhető meg. Ez inkább számbeli csökkenést, mintsem az arányok megváltozását jelenti, és mind az IgD+, mint az IgD− memória B-sejteket érinti. Sjögren-szindrómában különösen nagy szükség van megbízható diagnosztikára, mivel a sicca szindróma nem ritka, és korai felismerése és kezelése megelőzheti a szervi károsodásokat.

Kiderült, hogy a CD27+ sejtek − és különösen az IgD+CD27+ memóriasejtek − száma nemcsak már teljesen kifejlődött Sjögren-szindrómában csökken jelentős mértékben, hanem már sicca szindrómában is.

 

Szisztémás sclerosis

A szisztémás sclerosist (SSc) jellemző B-sejt-fenotípus némi párhuzamot mutat egyéb B-sejt-mediált autoimmun kórképekkel, de több különbség is van közöttük. A Sjögren-szindrómához hasonlóan SSc-betegeknél is csökken a CD27+ B-sejtek száma, ugyanakkor a SLE-betegektől eltérően nem észlelhető a B-sejteket érintő lymphopenia. Ehelyett SSc-ben a CD27− B-sejtek expanziója figyelhető meg az IgD+ naív B-sejtek expanziója következtében. Egyelőre nem tisztázott, hogy az expanzió milyen mértékben vezethető vissza az IgD+ naive B-sejtek expanziójára, az IgD−CD27− DN B-sejtekkel szemben. SSc-betegeknél mind a CD27+, mint a CD27− B-sejt-alcsoportok magasabb szinten expresszálják a CD19-et. A CD19 a B-sejtek fontos koreceptora, mely serkeni a szignálfolyamatokat, illetve csökkenti a B-sejt-aktiváció küszöbét.

Míg SSC-betegeknél sokféle autoantitest mutatható ki, a SLE-betegekkel ellentétben nem növekszik a keringő CD27bright plazmasejtek száma.

 

Következtetések

Az áramlási citometria hasznos eszköz a B-sejtek immunfenotipizálásában. A sejtfelszíni markereken túl intracelluláris festéssel nyújt információkat a sejtek funkcionális sajátosságairól, többek között a citokinek termeléséről, akár egyes szignálmolekulák foszforilációjáról. Két újabb technológiai fejlesztés kiterjeszti az áramlási citometria alkalmazhatóságát. A tömegcitometria TOF (time-of-flight) tömegspektrometriát alkalmaz az antitestekhez konjugált nehézfém-izotópok kimutatására, melynek során igen sok (˃40) paraméter meghatározására nyílik mód egyidejűleg. E járulékos paraméterek különösen hasznosak lehetnek a szignálfolyamatokat elemző vizsgálatokban.

A képalkotó citometria az áramlási citometriát egyesíti a fluoreszcens mikroszkópos vizsgálat képalkotó képességeivel. A pusztán kvantitatív adatokon túl a módszer információt nyújt a molekuláris lokalizációról és a sejtmorfológiáról. A molekuláris lokalizáció ismerete számos biológiai folyamat pontosabb megértéséhez szükséges.

A polikromatikus áramlási citometriás technológia egyedülálló lehetőséget kínál egyetlen sejten egész sor nagy teljesítményű meghatározás elvégzésére. Mindezek hasznos adatokkal segítik a humán B-sejtek komplexitásának magas szintű meghatározását a reumatológiai kórképek diagnosztikájában és terápiájának nyomonkövetésében, melynek különösen a B-sejteket megcélzó kezelések esetében van nagy jelentősége. A B-sejt-profilok biomarkerként szolgálhatnak a betegségprogresszió kockázatának felmérésében; és korai terápia lassíthatja a betegség progresszióját és javíthatja a hosszú távú kimenetelt.

(Forrás: Wei C, et al. Polychromatic flow cytometry in evaluating rheumatic disease patients. Arthritis Res Ther. 2015;17:46−57.)

Dr. S.I.
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

A háziorvostan rovat szerkesztői

Háziorvos rovat szerkesztői

Aktuális rovatszerkesztő


 

 

 

Dr. Patócs Attila

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet

Szakmai önléletrajz

Az alant vázolt gondolatmenettel nem szeretném támadni az orvosi ügyeletben dolgozó kollégákat.

Rendkívül rosszul szervezett a mentőellátás Budapesten, hiszen maga a mentésirányító is elismeri a videó végén, hogy nem tud egy órán belül mentőt küldeni Budapest belterületére.