hirdetés
2019. október. 24., csütörtök - Salamon.

A molekuláris kristálygömb: suPAR

A suPAR és a suPAR-fragmentumok az immunrendszer aktivációs státuszát tükrözik, és többféle immunszabályozó mechanizmusban részt vesznek.

hirdetés

A suPAR az urokináz típusú plazminogénaktivátor-receptor (uPAR) szolubilis formája, mely többféle, immunológiailag aktív sejtben van jelen, többek között a monocitákban, aktivált T-limfocitákban és makrofágokban, de kimutatható az endotélsejtekből, a keratinocitákból, a fibroblasztokból, a simaizomsejtekből, a megakariocitákból és bizonyos tumorsejtekből is. A szolubilis uPAR (suPAR) a membránhoz kötött uPAR hasításából és felszabadulásából származik, és a plazmában, vizeletben, vérben, szérumban és liquorban különböző koncentrációban van jelen az immunrendszer „aktivitási” szintjétől függően. Az immunrendszer aktiválódása a szérum suPAR-szintjének emelkedését vonja maga után, melyet már többféle kórállapotban is dokumentáltak, mint amilyen például a paroxizmális nokturnális haemoglobinuria, a HIV-fertőzés, a malária, a Pneumococcus- vagy Streptococcus-pneumoniához társuló bacteriaemia, a szepszis, a baktériumok vagy vírusok okozta központi idegrendszeri infekciók, az aktív tuberkulózis és a szolid tumorok több formája (pl. nem kissejtes tüdőrák, emlőrák, colorectalis carcinoma, prosztata- és petefészerák). Ezen túl, a suPAR magas vérkoncentrációja betegeknél és egészséges személyeknél egyaránt a magas mortalitás független prediktora. E megfigyelések közvetlen biokémiai és molekuláris háttere még nem tisztázott, noha a gyulladásos folyamatokkal való összefüggések feltárásra fontos klinikai és terápiás vonatkozásokat ígérhet fertőzéses és gyulladásos betegségekben.

 

A suPAR összefüggései egyes kórképekkel

A suPAR-szintről azt tartják, hogy az adott személy immunaktivációjának állapotát mutatja. Ezt a következtetést virális, bakteriális és parazitás fertőzések, illetve autoimmun betegségek és rosszindulatú daganatok eseteiből szerzett tapasztalatokból vonták le. Érdekes megfigyelés, hogy a felsorolt összes állapotban minél magasabb a suPAR koncentrációja, annál rosszabb a betegség prognózisa.

Az uPAR-ról kezdetben azt gondolták, hogy betegségspecifikus, mivel az uPAR up-regulációját figyelték meg tumorsejtekben. Először a szérum suPAR-szintje és a HIV-fertőzés prognózisa közötti összefüggéseket elemezték, és kimutatták a suPAR-szintek mára már jól dokumentált emelkedését HIV-fertőzött személyeknél, emellett igazolták, hogy a suPAR-érték prognosztikai markerként használható. Ezt követően bebizonyosodott, hogy a suPAR prediktív értéke nem specifikus az adott betegségre, hanem a számos, életet veszélyeztető betegségben gyakran megfigyelhető általános szisztémás gyulladást és immunaktivációt tükrözi. Az immunaktiválódás/gyulladás hipotézisével összhangban a magas suPAR-szintek többféle kórképben is rosszabb prognózissal társulnak (pl. tuberkulózis, malária). Legújabban a suPAR standardizált paraméterként való alkalmazhatósága merült el kritikus állapotú betegeknél.

 

suPAR és SIRS

A SIRS-esetek az intenzív terápiás gyakorlat jelentős hányadát alkotják. A SIRS szempontjából nagy kockázatú betegek korai agresszív kezelése javítja a végső prognózist. A korai agresszív terápiából profitáló betegek kiválasztása gyors és standardizált vizsgálómódszereket igényel. A triázs során a klinikusok jelenleg jórészt személyes tapasztalataikra és intuícióikra támaszkodnak. A suPAR – különösen az életkorral és más markerekkel együtt értékelve − valamivel pontosabb eredményeket ad, mint a SAPS II (simplified acute physiology score II) vagy a SOFA (sequential organ failure assessment).

 

suPAR és tuberkulózis

A tuberkulózis aktív és a látens formája egyaránt jelentős diagnosztikai kihívást jelent. A SIRS-hez hasonlóan aktív tuberkulózis kapcsán is megemelkedik a suPAR szintje, és a kezelés megkezdésekor meghatározott suPAR-értékeknek prognosztikai értéke van a túlélés előrejelzésében a 8 hónapos terápiás periódus alatt. Eredményes kezelés lezárását követően a suPAR-értékek a nem fertőzött személyekre jellemző szintre csökkennek. Mindezek fényében a suPAR igen ígéretes biomarkernek tűnik tuberkulózisban, illetve a terápia hatásfokának felmérésében.

 

suPAR és HIV-fertőzés

Hasonló prognosztikus értéket dokumentáltak HIV-fertőzöttek esetében is. Azt találták, hogy a suPAR-szint a halálozás erős prediktora, melynek prognosztikus értéke hasonló a CD4+-sejtszáméhoz és a vírus-kópiaszáméhoz. Mivel a víruskópiaszám meghatározása költséges technológiákat igényel, a suPAR olyan megbízható prognosztikai marker lehet, melynek meghatározására a korlátozott anyagi lehetőségű  intézményekben is lehetőség van.

 

Jó klinikai marker

A suPAR nagy stabilitást mutat a plazmában, ami kiváló jelöltté teheti a potenciális klinikai markerek sorában, hiszen egészséges személyeknél szintje a nap folyamán stabil, és kimutatták, hogy HIV-fertőzötteknél csak igen kismértékű a suPRA plazmakoncentrációjának cirkadián ingadozása.

 

suPAR – az alacsony intenzitású gyulladás markere?

Azok a korábbi megfigyelések, melyek szerint szoros pozitív korreláció áll fenn a suPAR és a TNF-alfa, illetve a suPAR és a C-reaktív protein szintje között, vezettek el ahhoz a hipotézishez, hogy a suPAR-szintek fokozott gyulladásos állapotot jeleznek, ennél fogva a suPAR-érték összefüggésbe hozható az immunrendszer gyulladásos válaszával. A suPAR alapján felmérhető az immunrendszer fertőzéssel szembeni védekezésének aktuális állapota. Az utóbbi években azonban egyre gyakrabban használatos a low-grade gyulladás kifejezés. A low-grade gyulladás – szemben a gyulladással – az egészséges (nem beteg) személy immunállapotát írja le. A low-grade gyulladás jelenlegi „arany standard” markere a hsCRP. Több vizsgálatban is kimutatták, hogy az enyhe fokú hsCRP-emelkedés (ami nem ér el olyan szintet, mint fertőzésben) a kardiovaszkuláris betegségek előfordulási esélyének fokozódásával jár. A CRP-vel szemben a suPAR stabil protein in vivo, melynek cirkadián fluktuációja minimális. Nemrégiben igazolódott, hogy a suPAR a low-grade gyulladás megfelelő markere, mely az átlagpopulációban kielégítő pontossággal jelzi előre a mortalitást. Mivel a suPAR bizonyítottan részt vesz a fertőzéses kórállapotokban és más patológiás állapotokban, ez alapján ígéretes klinikai marker lehet. Egy sor betegségben igazolódott kiváló prognosztikai értéke, mely arra vezethető vissza, hogy szorosabb kapcsolatban áll az immunaktivációval, mint a gyulladás hagyományos markerei, például a hsCRP, TNF-alfa és IL-6. Érdekes lehet annak megválaszolása, hogy a suPAR és a suPAR-fragmentumok gátlása vagy eltávolítása csökkentheti-e a gyulladást és lassíthatja-e a betegség progresszióját.

 

Következtetések

A suPAR és a suPAR-fragmentumok az immunrendszer aktivációs státuszát tükrözik, és többféle immunszabályozó mechanizmusban részt vesznek. A suPAR-szintek prognosztikai értéke alapján a suPAR új, ígéretes gyulladásos biomarker lehet a jövőben.

Forrás: Thunø M, et al. suPAR: The molecular crystal ball. Disease Markers.2009;27157–172.

Dr. S.I.
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

A háziorvostan rovat szerkesztői

Háziorvos rovat szerkesztői

Aktuális rovatszerkesztő


 

 

 

Dr. Patócs Attila

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet

Szakmai önléletrajz

Az alant vázolt gondolatmenettel nem szeretném támadni az orvosi ügyeletben dolgozó kollégákat.

Rendkívül rosszul szervezett a mentőellátás Budapesten, hiszen maga a mentésirányító is elismeri a videó végén, hogy nem tud egy órán belül mentőt küldeni Budapest belterületére.