hirdetés
2021. június. 14., hétfő - Vazul.
hirdetés

A MÁRCIUS Csoport és a Pallium Szakmapolitikai Intézet 12 pontja

Az eltelt időszak egyértelműen megmutatta, hol van szükség azonnali beavatkozásra az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben.

Az elmúlt március és az azóta eltelt időszak egyértelműen megmutatta, hogy melyek azok a területek az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, ahol késlekedés nélkül új értékképzésre, új célok megfogalmazására, megfelelő megoldások kidolgozására és azonnali beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy egy a korunk kihívásainak megfelelő gondoskodó, élhető Magyarországot teremtsünk, mindannyiunk számára. 
 
1. Szükségesnek látjuk, hogy társadalmi szinten meghatározzuk korunk legfőbb egészségügyi és szociális céljait, valamint azt, hogy az állam, az egyházak, a piaci szereplők és a civil társadalom milyen módon osztják fel egymás között ezen célok eléréséhez szükséges feladatokat. 
 
2. Szükséges az egészségügyben az alapellátás fejlesztése, egy olyan ellátórendszer kialakítása, amely sok szakmából álló szakembergárdára támaszkodva magas szakmai színvonalon és hatékonyan képes definitív ellátást biztosítani a betegek otthonában, és ennek révén a terület komoly megbecsülést, perspektívát és vonzerőt jelent a benne dolgozó összes szakember számára.
 
3. Szükséges az alapellátás, a járóbeteg ellátás és a kórházi ellátórendszer komplex, betegközpontú, összehangolt fejlesztése.
 
4. Szükséges a gondozási krízis felszámolása, ennek legsürgetőbb részeként  az otthonápolás formális és informális kereteinek azonnali rendezése, valamint a professzionális otthonközeli ellátás sürgős befogadása, az ápolásbiztosítás hazai keretrendszerének kialakítása.
 
5. Szükséges, hogy a korai integrált palliatív ellátás és a hospice ellátás mindenki számára minőségi formában elérhető legyen, diagnózistól élethosszig, az életvégi szakaszban is
 
6. Szükségesnek látjuk az ápolásfejlesztést kiemelt stratégiai területként kezelni, mert fenti célok nem teljesülhetnek anélkül, ha az ápolók, szakápolók, kiterjesztett hatáskörű szakápolók helye, hatásköre és megbecsülése a rendszer minden szintjén minden ellátási formában nem rendeződik.
 
7. Szükséges az egészségügyben az eredményalapú finanszírozás bevezetése, mert csak így látjuk biztosítva a minőségi ellátást. Ennek feltétele, hogy hazánkban korszerű és naprakész betegregiszterek és indikátorrendszerek legyenek, valamint hogy az ellátás esetszintű kontrolling rendszerekkel valósuljon meg.
 
8. Szükséges a szociális ellátórendszer azonnali fejlesztése, az ellátás minőségének emelése, az ellátás körülményeinek javítása, az ellátórendszerben dolgozók megbecsülése, és a rendszer szolgáltatásait igénybe vevők magas színvonalú ellátása.
 
9. Kiemelten kell kezelni az idősellátást, ők a magyar lakosság legnagyobb és legsérülékenyebb csoportja, ahol a szociális és egészségügyi ellátást csakis szinergiában lehet kezelni, melyet kötelességünk megtenni.
 
10. Szükséges a közösségi ellátási formák folyamatos fejlesztése és támogató környezet kialakítása szociális és egészségügyi területen és azok határterületein is.
 
11. Szükséges az ellátórendszerekben a korszerű informatikai megoldások kialakítása és aktív használata, innovációs környezet megteremtése az összes ellátási formában, minden szinten, valamennyi szakmában, enélkül nem lehet hatékony és költséghatékony minőségi ellátást nyújtani úgy, hogy az összes fenti feltételnek is megfeleljen a rendszer.

12. Szükséges az egészségügyi és szociális ellátórendszerek jogalkotási, finanszírozási, szabályozási, hatósági környezetének, valamint hivatalos partnerként elfogadott szakmai szervezeteinek felülvizsgálata és átszervezése. Kizárólag olyan környezetben, olyan irányítással, olyan ellenőrző és visszacsatoló mechanizmusokkal működhet megfelelően ellátórendszerünk, amely minden szintjén hazánk lakosainak minőségi ellátását tartja szem előtt.

(forrás: Pallium Intézet MÁRCIUS munkacsoport, Pallium Szakmapolitikai Intézet)
hirdetés

Könyveink

 • learn more Az agy érzelmi élete

  Vajon miért van az, hogy egyes emberek nagyon gyorsan helyrerázódnak egy-egy kudarc után, míg másokat sokáig emészt a kétségbeesés? Miért van az,...

 • learn more Sugáregészségtan

  A szakkönyv új témákkal, így az optikai sugárzások hatásairól, illetve az állatorvosi sugárforrás- és izotópalkalmazásról szóló fejezetekkel is...

 • learn more Nyirády Péter- Rurik Imre (szerk.) UROLÓGIA A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN

  Az elsősorban háziorvosok, illetve más szakorvosok számára készült könyv...

 • learn more Kórtani alapismeretek

  A tankönyv a kórtani alapok ismertetése után részletesen foglalkozik az egyes szervek, szervrendszerek kórtani alapismereteivel. Ez az...

 • learn more Betegbiztonság

  Miért fontos a betegbiztonság? Az orvosi tevékenység természetéből adódik, hogy annak során hibák, nem kívánt események fordulhatnak elő. Az orvostudomány...

 • learn more Belső rögzítők - A töréskezelés AO kézikönyve

  A könyvet technikai kézikönyvnek tekinthetjük, de az ennél sokkal több. Az alapokat értelmezi az első fejezetben. Ez...

 • learn more A születés traumája

  A születés traumája néhány év híján százéves mű – romantikusan szövevényes, néhol szinte megfejthetetlen, néhol teljesen modern és ma is a...

 • learn more Férfigyógyászat

  Az orvosi szakterületek szétválása óta létezik a nőgyógyászat, amely alapvetően a női reprodukcióval és annak szerveivel foglalkozik. A FÉRFIGYÓGYÁSZAT...

 • learn more Védőoltásokról a tények alapján 2. kiadás

  A könyv második kiadása három új fejezettel bővült, valamint számos egyéb kiegészítést és javítást tartalmaz, melyek...

 • learn more Jó étel, jó élet

  "Elakadt a táplálkozás útvesztőjében? Ez a kézikönyv segít a fiataloknak, kezdő háziasszonyoknak, babás családoknak és mindenkinek, aki szeretteinek,...

 • learn more Onkológiai kézikönyv

  Ez a könyv szakvizsgára készülő fiatal orvosok ötleteként született meg, akik azt kérdezgették maguktól: hogyan is tudhatnánk a választ az...

 • learn more Odontológia és gnatológia

  A rágókészülék mozgástana és a természetes maradó fogazat okklúziójára vonatkozó legfontosabb alapelvek ismerete elengedhetetlen a korszerű...

 • learn more A hasnyálmirigy daganatai

  A hasnyálmirigy daganatai az elmúlt négy évtizedben gyakoribbá váltak, és a hasnyálmirigyrák ma már a vastagbél- és a gyomorrák után az...

 • learn more Magyarországi kastélyok grafikus látványtérképe

  Negyvenkilenc magyarországi kastélyt ismerhetnek meg ennek a pompás látványtérképnek a segítségével. A kiadvány...

 • learn more Delfi örökösei - Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat

  Végre megjelent a hetedik kiadás! Ami – néhány kisebb javítástól eltekintve – azonos...

 • learn more Diabeteses neuropathia

  A diabeteses neuropathiáról szóló, jelenleg rendelkezésre álló könyvek nagy része terjedelmes és nincs olyan zsebkönyv, mely a diabeteses...

 • learn more Manuale Pharmaceuticum Novum - második bővített kiadás

  A magisztrális gyógyszerkészítés a gyógyszerészek egyik meghatározó egyedi és kizárólagos...

 • learn more Szalagsérülések

  A „Traumatológia Témakörök” sorozat 1993-ban indult az akkori Országos Traumatológiai Intézetben. A zsebkönyvek szerzői többnyire traumatológusok, akik a...

 • learn more Ritka betegségek – küzdelem az élet határain

  Ritka betegségek – diagnosztikai kihívások című könyv folytatása, további esetek ismertetésével. A klinikai és...

 • learn more A magánpraxis-marketing kézikönyve

  A magyar privát egészségügy robbanásszerű növekedésének lehetünk tanúi. De évről évre már nem csak a magánpraxisokban...