hirdetés
2020. július. 13., hétfő - Jenő.
hirdetés

Diagnózis az egészségügyi szakrendelőkről

Összegző elemzést készített az Állami Számvevőszék 21 önkormányzati tulajdonú, egészségügyi ellátást végző gazdasági társaság működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről.

hirdetés

Az ÁSZ elemzése feltárta, hogy az ellenőrzött szakrendelő gazdasági társaságok több mint felének nem volt megfelelő a szabályozottsága és a számviteli nyilvántartások vezetése. Továbbá a társaságok közel harmadánál szabálytalanságok voltak a térítési díjak szabályozásában, ami negatívan befolyásolta a szakrendelők átláthatóságát, és elszámoltathatóságát, a bevételek és kiadások tervezhetőségét, valamint nőttek a korrupciós kockázatokkal összefüggő veszélyek.

Az ÁSZ az egyes jelentések megállapításait összegző elemzése – 2011-2014., illetve a 2013-2016. évek közötti időszakokra vonatkozóan – áttekinti a tulajdonosi joggyakorlás, valamint a vagyongazdálkodás és vagyonnyilvántartás szabályszerűségét. Az elemzés azonosítja azokat a kockázatokat, amelyek – a nem szabályszerű működés következtében – a gazdálkodás átláthatóságát és az ellenőrizhetőséget befolyásolták. A működés és gazdálkodás során azonosított kockázatokon túlmenően az ÁSZ elemzése több jó gyakorlatot is bemutat.

Az ÁSZ elemzésében érintett tulajdonos önkormányzatok közel negyede nem készített egészségügyi stratégiát, ami kockázatot jelentett az egészségügyi feladat-ellátás megfelelő megszervezésére és biztosítására. A gazdasági társaságok működésének ellenőrzésére szolgáló felügyelőbizottságok több mint 40%-a nem rendelkezett ügyrenddel. E nélkül a működésük nem volt átlátható, számon kérhető. Javadalmazási szabályzatot a 21 társaság közül mindössze hat tulajdonos önkormányzat készített. Ennek hiányában növekedtek a korrupciós kockázatok és a csalás veszélye. A társaságok éves pénzügyi beszámolóinak elfogadása a társaságok több mint harmadánál nem volt szabályszerű. Ezen társaságoknál a megfelelő tulajdonosi kontroll nem volt biztosított.

Az ÁSZ elemzése feltárta, hogy az értékelt gazdasági társaságok több mint felének a szabályozottsága, számviteli nyilvántartásainak vezetése nem volt megfelelő. A bevételek és ráfordítások elszámolása a társaságok több mint a felénél nem volt szabályszerű, amely esetekben fennállt a kockázat, hogy a társaságok éves beszámolóiban kimutatott bevételek és ráfordítások nem valós adatokat tartalmaztak. A leltározási tevékenység elmulasztása, vagy a nem szabályszerűen végrehajtott leltározási tevékenység következtében a beszámolókban kimutatott vagyonelemek valódisága nem volt alátámasztott. Nem minden esetben történt meg a közfeladat és a vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak elkülönítése, ami a társaságok működésére és gazdálkodásának átláthatóságára jelentett kockázatot.

Az elemzésben érintett társaságok ötöde rendelkezett adósságot keletkeztető ügylettel, melyhez többségük nem rendelkezett a tulajdonosi joggyakorló egyetértésével, illetve az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségüket sem teljesítették, aminek következtében a társaságok működésének átláthatósága nem volt biztosított. Az értékelt társaságok közel ötöde nem rendelkezett az adatvédelem szabályairól. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályait a társaságok közel fele nem határozta meg. A közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét a társaságok túlnyomó többsége nem teljesítette.

Az Állami Számvevőszék összegző elemzése a működés és gazdálkodás során azonosított kockázatokon túlmenően több jó gyakorlatot is feltár. Jó gyakorlat volt, hogy a tulajdonosi joggyakorló évközi beszámolási kötelezettséget is meghatározott, ami elősegíti a szükség szerinti tulajdonosi beavatkozást a működés és gazdálkodás folyamataiba. Ugyancsak jó gyakorlatként azonosította az elemzés, hogy üzleti terv készítési kötelezettséget is előírtak az önkormányzatok, jóllehet ennek elkészítését jogszabály nem írja elő.

A 21 önkormányzati tulajdonú szakrendelőkről készült számvevőszéki elemzés teljes terjedelemben ide kattintva érhető el. Április 3-án az ÁSZ nyilvánosságra hozza a központi költségvetési intézményként működő kórházakról készült összegző elemzését is.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink