hirdetés
2022. július. 01., péntek - Tihamér, Annamária.
hirdetés

157 milliárd az egészségügyi költségvetésbe

Gyenes Géza, a FAKOOSZ örökös tiszteletbeli elnöke módosító javaslatcsomagot nyújtott be a 2011-es költségvetésre.

A Jobbik parlamenti képviselője 2 miliárd forintot szán a háziorvosi rendelők felújítására, 5,5 milliárdot adna a rezidenseknek - ezzel biztosítva a Magyar Rezidens Szövetség által is említett havi 200 ezer forintos bért -, 5 milliárdot kapnának a mentők és a betegszállítók, valamint 30 milliárdot az alapellátás, további 120 milliárdot pedig a kórházak és szakrendelők.

Az Alapellátó Orvosok Országos Szövetsége szerint a javaslatok elfogadása "segíthetné egy pozitív folyamat beindítását az alapellátás infrastrukturális és működési feltételein, az orvos-utánpótlás biztosítása területén, mely a kormányprogram céljaival is teljes összhangban van, illetve érzékelhető nagyságrendű többletforrás juttatna a kórházaknak, a szakrendelőknek, mentőknek és betegszállítóknak."

Gyenes Géza a 2011-es költségvetést módosító javaslatai

2 milliárdos keret háziorvosi rendelők felújítására

Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők, szolgálati lakások felújításának, építésének támogatására 2 milliárd forint elkülönítését javasolja a Belügyminisztérium Önkormányzati fejezeti tartalékából. A kormány felhatalmazást kapna, hogy az e célra elkülönített forrás felhasználásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

Az önkormányzatok normatív támogatásainak felhasználásának pontosítása

Az Önkormányzati törvény 8 § (4) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról. 

Mivel az egészségügyi alapellátás is kötelező önkormányzati feladat, ezért indokolt az önkormányzati törvénnyel összhangban a költségvetési törvény normatív hozzájárulásai között is egyértelműen nevesíteni ezen feladatot. A módosítás lehetőséget és kötelezettséget is teremt arra, hogy az önkormányzatok a normatív finanszírozásukat az egészségügyi alapellátásra is felhasználhassák.

Az orvos-utánpótlás biztosítására 5,5 milliárd forint

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal költségvetésében működési költségekre rendelkezésre álló forrásból 5,5 milliárd forintot szükséges elkülöníteni a rezidensek pályán-tartásához elengedhetetlenül szükséges bérpótlékaira és járulékaira (a besorolási béren felül 180 000 Ft/fő/hó bruttó bérkiegészítés). Ezzel válik lehetővé, hogy a képzésben résztvevő közel 2 000 fő rezidens a nettó 200 ezer Ft havi jövedelmet elérhesse. Amennyiben ez nem történik meg, már rövid távon is a jelenleginél súlyosabb orvoshiány fog kialakulni és középtávon ellehetetlenül a szakmai utánpótlás. 

5 milliárd többlet forrást a mentőknek és a betegszállítóknak

Gyenes elhagyni javasolja a sportlétesítmények fejlesztése soron az egyéb intézményi felhalmozási kiadások (valószínűsíthetően futballstadion építés) között szereplő 5 milliárd Ft-ot, melyet a mentőszolgálat (4,4 milliárd) és a betegszállítás (600 millió) javára kíván átcsoportosítani.

Többletforrás az alapellátásnak, kórházaknak, szakrendelőknek

A javaslat az általános forgalmi adó és jövedéki adó összesen 150 milliárd forintos emelését tartalmazza, - elfogadva a kormányzat optimizmusát - mely az adócsökkentés következtében növekvő lakossági keresletből, illetve az adóhatóság és a vámhivatal összevonása révén megvalósuló hatékonyságnövekedésből, valamint az egészségtelen táplálékok után kivetendő ún. "hamburger" -adóból realizálódhat.

Az így befolyó többletbevételek - pedig összhangban a kormányprogram "Megmentjük az egészségügyet!" kitételével - a természetbeni egészségügyi ellátások (kórházak, szakrendelők és alapellátók) működőképességét biztosíthatják. A többletforrásból az alapellátásnak 30 milliárd, a kórházaknak és szakrendelőknek 120 milliárd forint jutna a Kormány által eredetileg javasolt összeg felett. (Kórházak 100 milliárd, szakrendelők 20 milliárd) . Ez az alapellátás esetében 37 százalék, a kórházaknál, szakrendelőknél pedig 20 százalék feletti többlet.

A teljes benyújtott javaslatot itt olvashatja.

(forrás: FAKOOSZ, Parlament)
hirdetés
hirdetés

Könyveink