hirdetés
2021. szeptember. 17., péntek - Zsófia.
hirdetés

Közös döntéshozatal és segítői

A betegek jobbra értékelik az ellátás minőségét közös döntéshozatal esetén – a közös döntéshozatal módszerét persze tanulni kell, azonban már digitális applikáció is segít ebben a páciensnek és orvosának.

A JAMA Oncology tanulmánya szerint azok a páciensek, akiknél tumoros betegségük ellátása során a páciens saját értékelése szerint a döntéseket a kezelőorvos egyedül hozta meg, kevesebb eséllyel voltak elégedettek az orvosi ellátás színvonalával, mint azok a betegek, akik maguk is részt vettek a döntési folyamatokban.

Nancy L. Keating vezető szerző és munkatársai, a Harvard Medical School kutatói tanulmányukban - Association of Actual and Preferred Decision Roles With Patient-Reported Quality of CareShared Decision Making in Cancer Care – 5.315 tüdő- és kolorektális rákos beteg kérdőíves válaszait elemezték, akik kifejtették, számukra milyen döntési módszer az ideális, majd beszámoltak 10.817 terápiás döntésről, ebben saját szerepükről (az orvos döntött egyedül – közös volt a döntés – a páciens döntött), továbbá értékelték, hogy mennyire voltak elégedettek az adott helyzetben az ellátás minőségével és az orvos kommunikációjával.

A betegek többsége (58%) a közös döntéshozatalt preferálta, 36%-uk számára az a helyzet az ideális, amikor a szükséges információk birtokában saját maga dönthet a tumora kezelését illető kérdésekben, míg mindössze a betegek 6%-a mondta, hogy jobban szereti, ha az orvos egyedül hozza meg a döntéseket.

A betegek által meghozott döntések 42%-a a sebészeti kezelésekkel, 36%-a a kemoterápiával, míg 22%-a a sugárterápiával volt kapcsolatos.

A tényleges döntéshozatal során a betegek beszámolója szerint a döntési helyzetek 39%-ában döntött a páciens saját maga, 44%-ában volt közös a döntéshozatal, míg 17%-ában az orvos döntött.

A betegek 67,8%-a volt elégedett az ellátás minőségével, azonban azok a páciensek, akik kezelése során az orvos egyedül hozza meg a döntéseket, kisebb eséllyel voltak elégedettek. Érdekes módon azok a páciensek voltak a legkisebb eséllyel elégedettek, akik azt preferálták, hogy az orvos egyedül hozza meg a döntéseket (vs. közös döntéshozatal), továbbá azok a betegek, akik azt tapasztalták, hogy az orvos egyedül hozza meg a döntéseket (vs. közös döntéshozatal).

A tanulmány szerzői leszűrik a következtetést: mivel az egészségügyi ellátásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a betegek elégedettsége, az eredmények azt sugallják, hogy még azokban az esetekben is előnyös közös döntéshozatalra törekedni, amikor a betegek a kevésbé aktív szerepet preferálják.

 

Személyre szabott döntéshozatal

A JAMA Oncology egy kommentárban is foglakozik a közös döntéshozatal kérdésével.

Cikkében (Shared Decision Making in Cancer Care - Does One Size Fit All?) Sarah T. Hawley és Reshma Jagsi kifejti: a páciensközpontú, kiemelkedő minőségű ellátás kulcsfontosságú eleme a közös döntéshozatal, különösen a tumoros betegek kezelése során. A közös döntéshozatal révén megnő a betegek tudása a kezelési lehetőségekkel kapcsolatosan, és megnő elégedettségük az ellátással. Mindazonáltal nehézségbe ütközik a betegek döntésekben való részvételének, illetve annak mérése, hogy a különböző jellegű és fontosságú döntésekben ugyanaz a páciens milyen mértékben akar részt venni. Továbbá hozzáteszik: korábbi vizsgálatok eredményei inkább azt támasztják alá, hogy a beteg akkor a legelégedettebb az ellátással, ha preferált részvétele a döntésben és az aktuális részvétele megegyezik. A kommentár írói szerint mindez a további vizsgálatok szükségességét támasztja alá, és arra is utal, hogy ha az orvos megállapítja, hogy egy konkrét döntésben a beteg valóban nem akar részt venni, akkor hiába járna az nagyobb betegelégedettséggel, nem kell erőltetni a közös döntéshozatalt. További vizsgálatok szükségesek annak feltárására is, hogy mi a szerepe pl. a beteg életkorának, nemének vagy iskolázottságának abban, hogy az illető milyen döntéseket preferál. Az mindenesetre bizonyos, hogy érdemes a döntéshozatali kérdéseket is személyre szabottan megközelíteni.

 

A minőségi beszélgetés támogatása

A közös döntéshozatal azonban nem könnyű: az orvosoknak el kell sajátítaniuk a módszert, hogy megfelelően tudjanak kommunikálni a beteggel, és ellássák őt a szükséges információval és támogatással.

A British Medical Journal cikkében Thomas Agoritsas vezető szerző és munkatársai bemutatják az eddig rendelkezésünkre álló, tradicionális, főleg papír alapú, közös döntéshozatalt segítő eszközök hiányosságait, megemlítenek néhány jó minőségű gyakorlatot, majd bemutatnak egy új, elektronikus, interaktív eszközt, aminek célja, hogy elindítsa a párbeszédet a beteg és az orvos között (Decision aids that really promote shared decision making: the pace quickens). Az új applikáció az orvos–beteg-találkozás során számítógépre, tabletre vagy akár okostelefonra töltve közösen használható, és lehetővé teszi, hogy az orvos meghívja a beteget egy beszélgetésre, ami arról szól, hogy mi a fontos a betegnek, és közben egyszerű formában, a beteg által érthető nyelven bemutassa az orvosi információkat, a rendelkezésre álló evidenciákat.

A kutatók szerint gyakran túl sok és számukra emészthetetlen információval árasztják el a beteget, holott a legfontosabb nem az információ mennyisége, hanem a kommunikációs folyamat minősége, az eszmecsere orvos és páciense között, a beteg igényeinek megismerése, annak a lehetőségnek a kiépítése, hogy a beteg feltehesse a kérdéseit, és a kezelési alternatívák előnyeinek-hátrányainak pontos, bizonyítékokon alapuló ismertetése – mindaz tehát, ami lehetővé teszi a közös döntéshozatalt. Ezt a folyamatot segíti elő az új applikáció, aminek használatát kifejlesztői szerint a betegek egy-két éven belül el fogják várni orvosuktól. Az eszköz – MAGICapp - fejlesztői együttműködésre szólítják fel a betegszervezeteket, kutatókat, irányelvfejlesztőket, betegeket és orvosokat egyaránt a honlapjukról szabadon letölthető applikáció további fejlesztésében.

 

Dr. Kazai Anita
a szerző cikkei

hirdetés

Könyveink

 • learn more Sorból ki lóg

  Leírás: Mikrobiológia, járványtan és egészségpolitika szakembereknek és kíváncsiaknak. Nem baj, ha kilógsz a sorból. Lehet, hogy a sorral van a baj! –...

 • learn more Gyermekbántalmazás

  A bántalmazott gyermekek védelme érdekében kiemelt fontosságú az esetek korai felismerése, a védő intézkedések mielőbbi megtétele. Könyv célja, hogy...

 • learn more Ärztliche Kommunikation

  Die Arzt-Patienten-Beziehung erfordert über die alltäglichen Kommunikationsfähigkeiten hinausgehend auch spezielle Kenntnisse. Die alltägliche Praxis...

 • learn more A gasztroenterológia története

  Az orvoslás önálló, sajátos arculattal rendelkező területe az egyetemes tudománynak, és szerves része az általános...

 • learn more Gyakorlati útmutató a női változókor időszakához

  Annyit biztosan mondhatunk, hogy a változókori panaszok kezelése legtöbbször indokolt és ugyanakkor sokrétű – a...

 • learn more 150 EKG kérdés (javított kiadás)

  Bár a gyakorlat és a tapasztalat semmivel sem helyettesíthető, ez a könyv egy lépéssel közelebb áll a klinikai valósághoz, mint azok a...

 • learn more Neuroanesztézia és neurointenzív ellátás

  Az idegtudományok haladása gyökeresen átalakította az idegrendszerrel kapcsolatos orvoslást, így az aneszteziológia és az...

 • learn more A születés traumája

  A születés traumája néhány év híján százéves mű – romantikusan szövevényes, néhol szinte megfejthetetlen, néhol teljesen modern és ma is a...

 • learn more A dadogók komplex kezelése - nyolcéves kortól

  "Az ember nem születik dadogónak, hanem azzá lesz." A társadalomtudományokban felhalmozódott elméleti és...

 • learn more Személyiségzavarok – klinikum és kutatás

  A Tényi Tamás professzor által szerkesztett kötet az új ismereteket, a hatalmas és szerteágazó szakirodalmat, a friss...

 • learn more Visszhang - Lengyel Mária élete

  A kötet a magyar echokardiográfia nagy alakja, dr. Lengyel Mária emberi és hivatásbeli portréját jeleníti meg a hitves, a barátok és a...

 • learn more A magyar festőművész-géniuszok sorsa

  A szerző a kötetben orvosi szempontból értékeli a festőművészek testi és lelki egészségének általános szabályszerűségeit,...

 • learn more Patikai emlékek. Kerámiaedények

  A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyógyszerésztörténeti szakgyűjteményei közül nem csupán számbeli nagyságával, és szakmailag...

 • learn more Akadémikus portrék - Ormos Mária - történész

  Ormos Mária, történész, a XX. századi történelem szakértője. Tudományos műveket publikál, nagysikerű előadásokat...

 • learn more Diabéteszlexikon

  A cukorbetegek száma világszerte – így sajnos hazánkban is – rohamosan növekszik. Magyarországon mintegy 700 ezer diagnosztizált cukorbeteg van, a...

 • learn more Reflexek, tanulás és viselkedés

  A Goddard-módszert Magyarországon is oktatják. Metódusa azon a gondolaton alapul, hogy csak megfelelő idegrendszeri fejlettséggel...

 • learn more Trauma-eredetű disszociáció

  A gyermekkori bántalmazás és elhanyagolás, ahogyan más traumatikus élmények is, bármely korban és bárhol előfordulhatnak. Ugyanígy nem...

 • learn more ˝Lulu˝ - Bálint Lajos élete és munkássága

  Bálint Lajos, a művészvilágban Lulu, később Lulu bácsi, a huszadik századi magyar színházkultúra egyik formálója,...

 • learn more Professzionalizmus a pszichiátriában

  Amit gyakran a betegre nézve „gyógyító körülménynek” neveznek a medicinában, az valójában az orvos professzionalizmusának...

 • learn more Betegségek megelőzése és korai felismerése

  A könyv nagy szakmai jelentőséggel bíró kiadvány, mert egyaránt szól az átlagembernek és az egészségügy...