hirdetés
hirdetés
2020. augusztus. 05., szerda - Krisztina.
hirdetés

Eredményes tisztújító választások a szakdolgozói kamaránál

December 11-én rendezték meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) tisztújító küldöttközgyűlését.

hirdetés

A Lurdy Házban tartott rendezvényen összesen 166 országos küldött jelent meg, amely 84%-os részvételi arányt jelentett. Az elmúlt évekhez viszonyítva soha ilyen magas nem volt a küldöttek aktivitása, mint ezen a napon.

Az szakmai köztestület legfontosabb döntéshozó testületének ülése rendhagyó módon kezdődött. A leköszönő országos elnökség kezdeményezésére ezen a napon először megjelenő területi és tagozati küldöttek fogadalom tétellel kezdték meg munkájukat. A hivatali fogadalom lényege abban áll, hogy az esküt tevő ünnepélyesen kinyilvánítja azt, hogy hivatalát nemcsak jogszerűen, szabályszerűen látja el, hanem hűséggel, lelkiismeretesen és igyekezettel. Mindezek feltételezik a mögötte álló erkölcsi rendet.

Dr. Kincsesné Szónya Katalin, a MESZK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet leköszönt elnöke vezetésével elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők személyét, majd az előzetesen megküldött napirendi pontokat elfogadva a küldöttközgyűlés megkezdte munkáját.

A MESZK elnöke, dr. Balogh Zoltán beszámolóját az Állami Számvevőszék, a Fővárosi Főügyészség, valamint az EMMI, mint felügyeleti szerv által kezdeményezett vizsgálat ismertetésével kezdte. Részletes információt adott ezen vizsgálatok okairól, megállapításairól, valamint ennek kapcsán kialakított intézkedési tervről, s az itt kitűzött feladatok eddigi megvalósításáról. Az elnök szakmai beszámolóját a kamarai közfeladatok ellátásának 15 pontban történő részletes ismertetésével folytatta. Kiemelt figyelmet szentelt a szakdolgozói bértárgyalások kapcsán elért eredményekre, a szakdolgozói életpálya modell kialakításával kapcsolatos egyeztetéseken elhangzott és benyújtott javaslatokra, valamint a szakképzési törvény módosításával kapcsolatos köztestületi álláspontra, az egészségügyi szakdolgozók képzésével kapcsolatos további szükséges intézkedésekre. Részletesen ismertette a kamara pályaválasztási kampányának eredményeit, az új kampányelemek megvalósulását, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által 2019-ben meghirdetett ösztöndíj programokat.  Az elnöki összefoglaló részletesen tárgyalta a szakmai köztestület aktivitásait, melyet a szakdolgozók szakmai vizsgáin, valamint a továbbképzések területén fejtettek ki. Ugyancsak beszámolt a kötelező és szabadon választható szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésekről, továbbá a kamara hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködéseiről.

A MESZK Felügyelő Bizottságának elnöke, Nyakas Eszter beszámolójában alátámasztotta és egyben elfogadásra is bocsájtotta Balogh Zoltán pénzügyi beszámolóját.  A küldöttközgyűlés 100 százalékos arányban fogadta el a köztestület elnökének 2019. évi szakmai és pénzügyi helyzetről szóló beszámolóját.

Az Etikai Bizottság elnöke, Deák Edit kitért a 2019. évben előforduló etikai ügytípusokról, és azok számáról, amely az elmúlt évhez képest csökkentek. Beszámolóját az Etikai Kollégium elnöke, Palla László is megerősítette.

Az Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság elnöke, dr. Oláh András a köztestület kiemelt feladatának tekinti a szakképzések záróvizsgája során azt, hogy a megfelelően felkészített tagok lássák el feladataikat a vizsgabizottságokban. Ugyancsak fontos feladatot végzett a köztestület a kötelező szakmacsoportos továbbképzések végrehajtásának ellenőrzésével.  Hangsúlyozta az oktatási anyagokkal kapcsolatos véleményezések kialakításának fontosságát is.  Beszámolójában részletesen ismertette a szakmai köztestület által képviselt ápoló és szakdolgozói szakképzési koncepció elemeit.

Szabó Bakos Zoltánné, a Humánpolitikai és Minőségfejlesztési Bizottság elnökeként, beszámolt a bizottság által elvégzett feladatokról, különös tekintettel az idei évbe érkezett leggyakrabban előforduló tagi megkeresésekre, melyeket példákkal is illusztrált. Ugyancsak ismertette a kamarai kitüntetések és díjak felterjesztési és bírálata folyamata során elvégzett feladatokat.

A beszámolók között több lépcsőben történt meg a tisztújítás.

Választási eredmények:

Az Országos Küldöttközgyűlés 94%-os arányban, 15 év után ismét bizalmat szavazott Balogh Zoltánnak, akinek nem volt kihívója. Az általános alelnöki és fekvőbeteg ellátásért felelős alelnöki és a főtitkári tisztségben korábbi alelnökökön és főtitkáron kívül további egy-egy jelölt volt, akik közül a korábbi vezetők kerültek ki győztesen. Az alap- és járóbeteg-ellátásért felelős alelnöki, valamint a külkapcsolatokért felelős és a választási eljárásokért felelős titkári pozíció területén szintén nem volt kihívója a korábbi alelnököknek, titkároknak így ők is közel 100%-os eredménnyel kerültek megválasztásra. Ugyancsak maradt pozíciójában az Etikai Bizottság, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke is.

A Társadalmi és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár, az Etikai Kollégium elnökének, alelnökeinek személye változott, valamint az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjainak összetétele módosult néhány új tag tekintetében.

Az Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság, valamint a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottságot a MESZK Alapszabálya szerint az Országos Elnökség választja a területi szervezetek véleményének figyelembevételével.

A küldöttközgyűlés a határozatok meghozatalával zárult, melyeket egybehangzóan fogadtak el a küldöttek.

A választási eredmények az Országos Küldöttközgyűlést követő 3 munkanap letelte után válnak hivatalossá.

Az Országos Küldöttközgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:

Országos Elnökség

 1. Elnök: Dr. Balogh Zoltán
 2. Általános alelnök: Babonits Tamásné
 3. Fekvőbeteg-ellátásért felelős alelnök: Üveges Péterné
 4. Járóbeteg-ellátásért felelős alelnök: Szánti Istvánné
 5. Alapellátásért felelős alelnök: Dr. Hirdi Henriett Éva
 6. Főtitkár: Dr. Horváth Csilla
 7. Külkapcsolatokért felelős titkár: Dr. Papp Katalin
 8. Választási eljárásokért felelős titkár: Richter Márta Judit
 9. Társadalmi, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár: Dr. Pápai Tibor

Országos Bizottságok

Etikai Bizottság

 1. Elnök: Deák Edit
 2. Tagok: Benczik-Tóth Eszter, Bölcskei Anna Mária, Éhmann-né Antal Erzsébet, Farkas Györgyné, Herberger Árpádné, Magyari Ildikó, Nagyné Fucskó Enikő, Kökény Lászlóné, Pápai Péterné

Felügyelő Bizottság

 1. Elnök: Nyakas Eszter
 2. Tagok: Aranyosi Gáborné, Bakos András, Barna Krisztina, Csépleő Viktória, Kökény Márta, Pálfy Lajosné

Etikai Kollégium

 1. Elnök: Viziné Molnár Anna
 2. Alelnök: Hordósi Judit, Nyilas Judit
 3. Tagok: Gál Ildikó, Greksza Lászlóné

Az első ízben összegyűlt küldöttek, a közel hét óra során eredményes munkát végeztek. Sikeresen választották meg a Kamara Alapszabályában szereplő tisztségviselőket, csupán egyetlen etikai bizottsági tag pozíciója maradt betöltetlen, melynek betöltéséről később gondoskodnak. A választások miatt a teremben érezhető feszültség és izgalom ellenére a szavazások békésen, vitáktól és politikától mentesen, gördülékenyen zajlottak.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink

 • learn more Bevezetés az addiktológiába

  A könyvben a multidiszciplináris megközelítés iránti igényt nem feledve, a beteget ellátó orvos szemével tekint a szerző a kémiai...

 • learn more Gyakorlati útmutató a női változókor időszakához

  Annyit biztosan mondhatunk, hogy a változókori panaszok kezelése legtöbbször indokolt és ugyanakkor sokrétű – a...

 • learn more Neuroanesztézia és neurointenzív ellátás

  Az idegtudományok haladása gyökeresen átalakította az idegrendszerrel kapcsolatos orvoslást, így az aneszteziológia és az...

 • learn more A szem fénytörése

  Az 1922-ben megjelent könyv már akkor is hiányt pótolt a szem fénytöréstanának összefoglalásában. A szemorvos a szemmel inkább mint szervvel szeretett...

 • learn more Reflexek, tanulás és viselkedés

  A Goddard-módszert Magyarországon is oktatják. Metódusa azon a gondolaton alapul, hogy csak megfelelő idegrendszeri fejlettséggel...

 • learn more Odú vagy kelepce?

  Hogy kik is vagyunk, mit akarunk az élettől és mi a szerepünk a világban, azaz identitásunk, mindegyikünk számára fontos kérdés. Valódi önmagunk...

 • learn more Motivációs interjú a klinikai gyakorlatban

  Nagyszerű könyv mind a tapasztalt szakemberek, mind a kezdő klinikusok számára. Klinikusként gyakran kerülünk olyan...

 • learn more Ars neurologiae

  Régiesen szólva, idegorvos vagyok. Bármit tanultam vagy csináltam ezen kívül, a világ látását számomra a foglalkozásom határozza meg. Mielőtt...

 • learn more Varró: Gasztroenterológia

  Az emésztőszervi betegségek modern kézikönyve, a nagysikerű Varró Gasztroenterológia első és második kiadása óta több mint tíz esztendő...

 • learn more Az oszcilláló világegyetem

  A könyv a képzelet és a tudomány határán mozogva a világegyetem belső harmóniájának egészen új megközelítését tartalmazza. Feloldja a...

 • learn more Mindennapi gyermeksebészet

  A „MINDENNAPI GYERMEKSEBÉSZET” című kézikönyv mindazoknak készült, akik munkájuk során olyan gyermekekkel találkoznak, akiknek...

 • learn more Tükröm, tükröm...

  Ha a tükör nem, ez a könyv megmondja, hogy a problémáink elől, önmagunk elől nem tudunk elmenekülni. A Zsigmond Márta-médiadíjas újságíró, költő és...

 • learn more Adonisztól Schwarzeneggerig - Férfiideálok és civilizáció

  Ha divatról, szépségideálokról van szó, automatikusan a nők jutnak eszünkbe. A férfiakról nem is...

 • learn more Nők a fájdalom árnyékában - Endometriózis

  Árvai Nóra ebben a könyvében az endometriózisról szóló legújabb kutatások mentén ír a betegségről, kóreredetről,...

 • learn more Arcok és harcok. Interjúk és töprengők a LAM-ból

  A könyvben összegyűjtött interjúkban az orvosi hivatás, a gyógyítás, a kutatás és oktatás nagyjai vallanak...

 • learn more Májsebészet

  A könyv elsődleges célja olyan májsebészeti munka létrehozása, amely segítséget nyújthat ügyeleti éjszakán a fiatal szakorvosnak, ha többek között rupturált...

 • learn more Mentalizációalapú csoportterápia (MBT-G) - Elméleti, klinikai és kutatási kézikönyv

  Az olvasó az első olyan átfogó kézikönyvet tartja a kezében, ami a...

 • learn more Méregtől a gyógyszerig

  Az író legjelentősebb cikkeiből történt válogatás mind az értő, mind a laikus olvasó számára értékes és érdekes ismeretanyagot nyújt. A...

 • learn more Balneoterápia és hidroterápia

  Magyarország termálforrásokban gazdag. Így számos természetes gyógytényezőt alkalmazunk a gyógyítás céljára. A balneoterápia...

 • learn more Vágy és hatalom

  E kötet a hazai pszichoanalitikus-pszichoterápiás szcéna egy olyan kiemelkedő szereplőjével invitálja közös elmélkedésre az olvasót, akinek nem csak...