hirdetés
hirdetés
2019. december. 09., hétfő - Natália.
hirdetés

Kiemelkedő egészségügyi szakdolgozókat díjaztak

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara ünnepi díjátadó gálán adta át a legjobb egészségügyi szakdolgozóknak járó elismeréseit.

hirdetés

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – számos közfeladat ellátása mellett – rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy elismerje az egészségügyben tevékenykedő kollégák legjobbjait. Mindannyiunk érdeke, hogy hazánkban elegendő egészségügyi szakdolgozó legyen, vonzó legyen a pálya, növeljük a szakma presztízsét.  Ennek szellemében, Ünnepi Díjátadó Gála keretében adták át a legjobb egészségügyi szakdolgozók elismeréseit. Rendezvény védnökei prof. dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára, és Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár voltak.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a szociális ágazatban tevékenykedő egészségügyi szakdolgozók számára a Szociális Munka Napja alkalmából Elismerő Oklevelet adományoz a helyi szervezetek javaslata alapján.

Bács-Kiskun megyéből: Bertáné Szőrös Mária, aki 1994. július 1-én kezdett dolgozni a lajosmizsei Nefelejcs Ház Időskorúak Otthonában segéd gondozói munkakörben. A munkavégzés mellett fontosnak tartotta a folyamatos fejlődését, a tudása bővítését, ezért tanulmányokat folytatott. Először megszerezte a szociális gondozó és ápoló végzettséget, majd 2009 júniusában diplomás ápolói oklevelet szerzett. 2015 januárjától telephelyvezetőként lelkiismeretesen, az ellátást igénybe vevők és a dolgozók érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját. Munkatársai részére példát mutat elkötelezettségből, hivatástudatból. Az ellátottak és hozzátartozóik felé mindig tisztelettel és alázattal fordul. Támogatói magatartásával hozzájárul munkatársai szakmai tevékenységnek fejlődéséhez.

Bács-Kiskun megyéből: Gyenizse Ildikó, aki 1995 novembere 1-je óta dolgozik a Bács-Kiskun Megyei ,,Bárka" Integrált Szociális Intézmény kiskunhalasi székhely intézményében. Munkája során a gondjaira bízott szolgáltatást igénybe vevőknek nemcsak szociális és mentálhigiénés szükségleteit tartja szem előtt, hanem egészségügyi szakemberként azok egészségügyi állapotát is. Az ellátottak, ápolás során fontosnak tartja a fizikai egészség megőrzését is. A klienseket ápolói munkavégzésében felépülés elvű attitűddel közelíti meg. Munkáját a magas szintű szakmai igényesség, pontosság, precizitás jellemzi. Az ápolásszakma iránti elkötelezettsége, alázata példaértékű munkatársai számára.

Békés megyéből: Tóthné Tótka Edit, aki 1999-ben, ápolóként kezdte meg szolgálatát a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat Idősek Otthonában. 2002-től otthonvezetőként tevékenykedik. 2018-tól az Intézmény szakmai vezetője lett.  Szinte nincs olyan elindított szolgáltatás melynek megszervezésében ne vett volna tevékenyen részt. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, előbb diplomás ápolóként végzett a főiskolán, majd szociális szakvizsgát tett idősek ellátásából. Munkájára igényes, melyet környezetétől is elvár minden területen. Az idősekhez való viszonyát a szeretetteljes odafordulás jellemzi. Nagy megbecsülésnek örvend az ellátottak és hozzátartozóik, valamint munkatársai körében.  Ő az, akihez bárki fordulhat bármilyen problémával, biztos, hogy lelkileg gazdagabban, megerősödve távozik tőle.

Fejér megyéből: Kocsis Istvánné, aki Pályafutását idősek házi gondozásával kezdte, majd néhány évig kórházi ápolónőként dolgozott. Szíve és az idősek szeretete visszahúzta a gondozói munkához. Ő az a nővér, akinek az arcáról nem tűnik el a mosoly, aki a kötelező feladatok elvégzése mellett hajat csavar, ha gyenge már a protézis, lereszeli az almát, visszaállítja az „elnyomkodott” mobiltelefont és még hosszan lehetne sorolni. Az Ő szavait idézve: „én tutujgatom őket, mintha csak a nagymamáim lennének”-nála ez foglalja magába a kedves szavakat, az ölelést, a simogatást, mellyel a család hiányát igyekszik pótolni.

 Jász-Nagykun Szolnok megyéből: Szaszkóné Samu Tünde, aki az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona 150 idős és beteg ember ápolását, gondozását, valamint szakápolását végző közösség tagja. 16 év óta dolgozik az Idősek Otthonában. Munkáját a kötelességtudat, a pontosság, a betegek iránti empátia, a türelmes segítség jellemzi. A munkatársi közösség példamutató tagja, az orvos megbízható segítője. Felettese alkalmasnak tartotta osztályvezető ápolási feladatok végzésére, melyet odaadóan, az ellátottak és munkatársai javára végzi. Példamutatása, munkája iránti elhivatottsága miatt javasolták a MESZK által adományozott elismerésre.

Nógrád megyéből: Nagy Tamás Sándorné, aki 35 évvel ezelőtt a balassagyarmati Szántó Kovács János Egészségügyi Szakközépiskola elvégzése után Ludányhalásziban a Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Szociális Otthonában kezdte pályafutását ápolóként.  Édesanyja is ebben az intézményben dolgozott, ahová gyakran járt be látogatóba, már gyermekként is. Így szeretett bele ebbe szép, de nehéz szakmába. Jelenleg Mizserfai telephelyen irányító ápolóként dolgozik. Rendszeretete és precizitása példaértékű. Az ellátottakkal és a kollégákkal szembeni kommunikációja kiváló, a problémamegoldása és konfliktuskezelése kiemelkedő. A szakma iránt tanúsított tisztelete és alázata sokak számára példával szolgálhat.

Pest megyéből: Vígh Irén, aki az egészségügyben 39 éve dolgozik, a Pszichiátriai Osztályon, jelenleg, mint szociális munkás. Szakmai felkészültsége, munkatársaival való együttműködése, közösségformáló- és alakító személyisége, emberi tulajdonságai, a betegekhez való alázata, az ápolói és a szociális munka, valamint a hivatás szeretete figyelembevételével terjesztették fel a MESZK által adható elismerésre. Az elmúlt közel négy évtized alatt mindent elkövetett annak érdekében, hogy ápolásszakmai és a szociális munka szempontjaiból valamennyi feltétel rendelkezésre álljon a biztonságos, eredményes betegellátáshoz. Folyamatosan képzi magát, pályafutását 1980-ban, általános ápolóként kezdte, majd leérettségizett és elvégezte az OKJ ápolói képzést. A Károli Gáspár Református Egyetemen Szociális Munkás diplomát kapott 2011-ben. Munkaköri feladatainak ellátásán túl szívesen vállal feladatot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara munkájában, ahol a betegek érdekeit képviselik, és ahol a szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítását célzó intézkedések meghozatalát támogatja.

Somogy megyéből: Kuzma Lászlóné, aki a nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában végzett, mint általános ápoló és asszisztens 1980-ban, majd a Nagyatádi Kórházban kezdett dolgozni. Három gyermeke született, öt unokája van. 1998. február 1-én indult a Barcsi Szociális Központban az Otthoni Szakápolási Szolgálat, melynek keretébe folytatta munkáját, szervezete az ellátását. A betegekkel mindig türelmes, segítőkész, figyelmes. Az Otthoni Szakápolási Szolgálat megszűnését követően az Idősek Otthonában kezdett dolgozni, mint műszakvezető ápoló. Szakmai képességei, munkabírása, munkatapasztalata és szakmai kapcsolatrendszere nagyban hozzájárult az otthon idős ellátottainak ápolási feladatainak mindennapi megvalósításához. Szerteágazó munkája, emberközpontú személyisége, szorgalma és a szakápolásban végzett magas színvonalú tevékenysége példaértékű.

Tolna megyéből: Fenyvesi Lászlóné, aki 1993 novembere óta a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz otthonának dolgozója, jelenleg részlegvezetője. Munkáját kezdettől fogva nagy odafigyeléssel, szeretettel, szakmai igényességgel látja el. Ellátottjainknak mindig a kellő mértékű segítséget nyújt, tiszteletben tartva autonómiájukat. Számára első helyen mindig a segítségre szoruló ember áll. Tevékeny megvalósítója a Támasz Otthonból elindult hospice szellemű gondozásnak, szeretettel ül a betegek ágya mellett, vigasztalja, bátorítja őket, segíti az utolsó úton való haladásukat. Az intézmény filozófiája tükrében munkálkodik, összefogja a lakókat, hozzátartozókat és dolgozókat. Igazi közösséget, mondhatni családias légkört igyekszik fenntartani. Jó kapcsolatot alakít ki a hozzátartozókkal is, partnerként vonja be őket az idősek ellátásába, gondozásába.

Veszprém megyéből: Kissné Marton Bernadett, aki intézmény vezető-ápoló, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményében. 2010-ben kapta vezető ápolói kinevezését. Az intézmény négy telephelyen, 157 férőhelyen biztosítja az idősek bentlakásos ellátását, melynek ápolási vezetése mellett az idősek klubja szakmai vezetését is ellátja, továbbá az intézményvezető szakmai helyettese. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki Pápán a házi- és szakorvosokkal, a Gróf Eszterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő orvos-igazgatójával, ápolási igazgatójával, főnővérekkel, szociális munkással és ápolókkal.

Vas megyéből:Waldinger Ildikó, aki 1995. július 1.-től dolgozik a Kőszegi, Munkácsy utcai telephelyén. Munkavégzésével kapcsolatosan elmondható, hogy az időskorú ellátottak ápolását, gondozását szívvel-lélekkel végzi, empatikus készsége kimagasló, az új szakmai ismeretek, irányzatok tekintetében nyitott, befogadó. Jó szervezőkészsége van, aktívan részt vesz az ellátottak részére megtartandó rendezvények, műsorok megszervezésében, lebonyolításában. Minden tekintetben etikus magatartást tanúsít, a Szociális Munka Etikai Kódexének megfelelően az ápolói hivatás írott – íratlan szabályait betartva.

Az „Év Kiváló Szakdolgozója” díj kortól, nemtől függetlenül bármelyik kamarai tag megkaphat. A nyertes e díj birtokában kivívja a szakmai köztestület tagságának elismerését, amelyet kimagasló, kitartó munkájával, emberi magatartásával, megbízhatóságával ért el. A díj nyertese 2019-ben: Kupszáné Németh Etelka, diplomás ápolóa budapesti Szent Margit Kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán. Az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után, 33 éve kezdett el dolgozni az egészségügyben. Intenzív betegellátó szakápoló, majd diplomás ápolói képzettséget szerzett. Célja a minél magasabb szintű szakmai munka végzése, amit munkájával, magas iskolai végzettségével és a rendszeres továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvételével igazol. A sürgősségi szemlélet fontos számára, ezt a tudást igyekszik átadni az oktatói tevékenysége során mind a gyakorlatra érkezőknek, mind a Szent Margit Képzési Központban zajló OKJ képzések során. Elhivatottsága az egészségügy és a betegek iránt példaértékű.

Az „Év kiváló szakdolgozója” díj különdíjában részesül: Győzőné Kaszab Magdolna fizioterápiás asszisztens Jászárokszállásról.

A jövő feltörekvő fiatal nemzedékének díja: „Az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója 2019” pályázat

Idén hetedik alkalommal került sor a MESZK és a Literatura Medica Kiadó által „Az Év Elhivatott Fiatal Szakdolgozója” pályázat meghirdetésére. Célunk volt az idősebb korosztály kiemelkedő képviselőinek „életmű-jellegű” elismerése mellett a szakdolgozói kar fiatalabb rétegét is jutalmazni. A díjjal ösztönözni szeretnénk a fiatal nemzedéket, meggyőzni őket arról, hogy munkájuk fontos, és hogy kitartásuk, emberségük, szakmai kiválóságuk vagy éppen valamilyen kezdeményezésük, saját szűk munkakörnyezetükben való napi helytállásuk nem hiábavaló. 

A díj nyertese 2019-ben: Miszory Erika Viktóriagyógytornász,aMagyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet fiatal szakdolgozója, aki pályakezdő gyógytornászként lépte át az intézet kapuját. Mai napig az etikus és empatikus betegellátás mintaképe. Az általa végzett szakmai, kutató és közösségi munka példaértékű. Magas színvonalon végzi munkáját, a beteg érdekét és javát szolgálva minden pillanatban, a mind sikeresebb rehabilitáció érdekében. Az MSc végzettség megszerzése után, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem PhD hallgatója. A területi számvizsgáló bizottság elnöke. Közösségi ember, külső és belső tulajdonságainak harmóniája nagyon szerethetővé teszi.  Régóta dédelgetett álmát valósította meg a kerekes székes vívás zalaegerszegi meghonosításával. Társadalmi munka keretében fejleszti hétről-hétre a mozgásukban akadályozott gyerekeket, felnőtteket, számos rekreációs program szervezése mellett.

Az „Év elhivatott fiatal szakdolgozója” díj különdíjában részesül: Varga Levente diplomás ápoló, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Sürgősségi Centrum Fektető részlegvezető helyettese.

A csapatmunka, közösségek elismerésének díja: „Év Kiváló Szakdolgozói Közössége” díj

A díj alapításának célja, hogy elismerje a szakmai közösségek munkáját, akik emberi magatartásukkal, szakmai elkötelezettségükkel, példaképül állíthatók. Tevékenységükkel, helytállásukkal méltán vívták ki kollégáik és a környezet elismerését, és ezzel növelték a szakma presztízsét.

A díj nyertesei 2019-ben:

1. helyezett megosztva: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Központi Műtőszolgálat asszisztensei – a MESZK Országos Szervezet díjazásával

A Központi Műtőszolgálat műtős szakasszisztensi kollektívája a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 20 műtőjében végzi mindennapi feladatát, mind az elektív, mind a napi rendszerű ügyeleti ellátásban. A manuális szakmák közül - a szívsebészetet kivéve - valamennyi képviselteti magát az intézményben. Rendszeresen rész vesznek a szakképzésben, a képesítés nélküli műtősnők oktatásában, valamint a továbbképzéseken szakmai előadóként, felkért szakértőként. A napi munkavégzésen felül ellátják a közbeszerzési eljárások szakmai képviseletét, részt vesznek különféle bizottságok munkájában, minőségbiztosítással kapcsolatos eljárásokban, protokollok kidolgozásában és fejlesztésében. Kimagasló szakmai tudásukkal, sokszor emberfeletti teljesítményt nyújtva végzik napi tevékenységüket. A kollektíva jó kapcsolatot ápol valamennyi társosztállyal.

1. helyezett megosztva: Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia részlege – a MESZK Budapesti Területi Szervezet díjazottjai.

Az osztály fő profilja speciálisan a mérgezések és a belgyógyászati balesetek ellátása, mely 1949-ben indult ebben a formában, Európában elsőként. Az idén 70. születésnapját ünnepli a Sürgősségi Betegellátó Osztály és Klinikai Toxikológia. Az ország egész területéről átvesznek súlyos mérgezetteket. Az osztályon végzett ápolási munka jellegéből adódóan is eltér az általánosan elvártaktól. Állandó, fokozott pszichés nyomás alatt állnak a sokszor tragikus emberi sorsok napi szintű megtapasztalása miatt. Az ellátás során a szakdolgozók minden alkalmat megragadnak a jó együttműködés kialakítására. Ehhez a munkához az ápoló személyzetnek nagy szakmai és pszichés felkészültségre van szüksége. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi szervezetének munkáját folyamatosan segítik. Az osztály szakdolgozói közössége a szó szoros értelemben a mindennapok hősei, akik a háttérben, dicsfények nélkül, odaadóan végzik heroikus munkájukat a betegek érdekében.

Az idei évben is elismertük azon kollégákat, akik fáradságot nem kímélve professzionális módon játszották el önmagukat a „Veled Másokért II.” filmtörténetében és nyilatkoztak választott hivatásuk szépségéről. A filmeket a youtube-on már közel 19 ezren nézték meg, mindemellett az ország fő városaiban, községeiben több ezer általános és középiskolás láthatta különböző pályaválasztással kapcsolatos rendezvényen.

2013 óta minden évben köszöntésre kerülnek azok a 75, 80, 85 és 90 éves jubiláló szakdolgozó kollégák, akik mai napig aktívan tevékenykednek az egészségügy valamely területén és kamarai tagsággal is rendelkeznek. Idén közel hetven jubiláló, rangidős kollégát üdvözültünk.

hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink

 • learn more Az Önök Bizottsága

  Ebben a sorsfordító korszakban mit jelentett az amerikai pszichoanalitikusok kezdeményezésére 1938-ban létrehozott szervezet, az Emergency Committee on...

 • learn more A tudatos jelenlét a függőségből kivezető úton

  Ez a hiánypótló kötet függőségben érintetteknek nyújt praktikus, minden részletre kiterjedő útmutatást a...

 • learn more Hogyan vizsgáljunk ultrahanggal?

  Az ultrahang-diagnosztikai protokollokat bemutató szakkönyv átdolgozott, bővített, új kiadása a vizsgálatokat végző szakemberek...

 • learn more Belső rögzítők - A töréskezelés AO kézikönyve

  A könyvet technikai kézikönyvnek tekinthetjük, de az ennél sokkal több. Az alapokat értelmezi az első fejezetben. Ez...

 • learn more Orvosi kommunikáció a gyakorlatban

  Az orvosi kommunikáció megoldandó kérdéseire ad hatékony, gyakorlatias válaszokat ez a könyv. Az ajánlott módszerek hatékonyan...

 • learn more Gyermekszemészet

  A könyv összegzi mindazon tapasztalatokat, amelyek az utóbbi évtizedek során felhalmozódtak a gyermekkor szemészeti betegségeinek ellátásában. A szakemberek...

 • learn more Misce fiat...

  Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara örökös, tiszteletbeli elnöke a 70. születésnapjára állította össze a kamara elmúlt 20 évének történetét...

 • learn more A szem fénytörése

  Az 1922-ben megjelent könyv már akkor is hiányt pótolt a szem fénytöréstanának összefoglalásában. A szemorvos a szemmel inkább mint szervvel szeretett...

 • learn more Állatgyógyászati vademecum

  Néhány éve hiányzott a piacról egy olyan átfogó kiadvány, mely tartalmazza azokat a szakmai ismereteket, amelyek egy-egy gyógyszerkészítmény...

 • learn more Az oszcilláló világegyetem

  A könyv a képzelet és a tudomány határán mozogva a világegyetem belső harmóniájának egészen új megközelítését tartalmazza. Feloldja a...

 • learn more Maxillofacialis anatómia

  A fogorvosok számára különösen fontos a fej-nyak területének pontos és részletes ismerete, hogy a fogászati gyakorlatban előforduló patológiás...

 • learn more Transzfúzió

  A könyv a hazai palettáról évek óta hiányzó munkát pótol. A vérátömlesztés a mindennapi klinikai/kórházi munka során napjainkban is gyakori (olykor...

 • learn more Utazás- orvostani ismeretek gyógyszerészeknek

  A magyar utazók több mint 92%-a Európán belül utazik, ahol nincs fertőző megbetegedési veszély, civilizáltak a...

 • learn more Szemészet

  Napjainkban új kihívások várnak a szemésztársadalomra. A népesség elöregedésével nő az időskorban előforduló szembetegségek száma. A 80 éven felüli lakosság...

 • learn more Fogászati asszisztensek és dentalhigiénikusok tankönyve

  Ez a nagyszerű könyv, ha nem is pótolhatja a gyakorlatban megszerezhető tudást, de kitűnő alapot ad a...

 • learn more Motivációs interjú a klinikai gyakorlatban

  Nagyszerű könyv mind a tapasztalt szakemberek, mind a kezdő klinikusok számára. Klinikusként gyakran kerülünk olyan...

 • learn more Betegbiztonság

  Miért fontos a betegbiztonság? Az orvosi tevékenység természetéből adódik, hogy annak során hibák, nem kívánt események fordulhatnak elő. Az orvostudomány...

 • learn more Pharmacology and dermatopharmacology of mouse ear inflammation

  A kísérletes gyulladások egéren témájú sorozatban megjelent legújabb, harmadik kötetben, a...

 • learn more Pirula a patikamanó - Maja lázas

  A Galenus Kiadó – a Patika Magazin kiadója - mesesorozatot jelentetett meg Pirula, a patikamanó  sorozatcímmel 2-4 éves gyerekek...

 • learn more Szexuálfarmakológia

  Mely gyógyszerek okoznak szexuális problémákat, és miért? Milyen kérdéseket tegyünk fel betegeinknek? Hogyan alkalmazhatók a szexuális működést...