hirdetés
hirdetés
2022. szeptember. 28., szerda - Vencel.
hirdetés

Az anya biztos, de apa is csak egy van

Tiszta apja ez a gyerek! Vannak, akiket e szavak hallatán szétvet a büszkeség, de akadnak olyan férfiak is, akik vitatják apai mivoltukat. Az, hogy kiben mikor ébred fel a kétely, nem köthető a kapcsolat tartósságához. Van, aki egy egyéjszakás kaland, más hosszú házas évek után vonja kétségbe apaságát. Sokféle szituáció adódhat az apaság megállapítása kapcsán is. Nemcsak a baba megszületése után kérik az apa személyének tisztázását, az is előfordul, hogy valaki 60 évesen szeretné megtudni, hogy ki volt az apja. Mindez DNS-vizsgálattal történik, amelyhez leggyakrabban szájnyálkahártya- vagy vér mintát használnak. Ha a vélelmezett apa már nem él, úgy a rokonság vagy az elhunyt egyes tárgyai szolgáltatják az árulkodó DNS-t. A vizsgálat akár többszázezer forintba is kerülhet, ugyanakkor ez az egyetlen módszer, amely megnyugtatóan rendezi a kérdést.

Amikor egy gyermek megszületik, jó esetben nemcsak az anya, hanem apa személye is egyértelmű. Számos olyan helyzet adódik azonban, amikor a férfi nem vállalja, avagy vitatja a korábban már tényként elkönyvelt apaságát. Mindkét esetben megnyugtató választ kizárólag a DNS azonosításon alapuló apasági vizsgálat ad. Magánúton is lehet kérni vagy megrendelni, amennyiben valaki csupán megnyugvást, kételyei eloszlatását szeretné elérni. Az esetek többségében azonban a vizsgálatot a bíróság rendeli el, amikor hivatalosan is tisztázzák a vélelmezett apa "pozícióját". Azaz, az érintettek apaság megállapítása, avagy apaság vélelmének megdöntése miatt indítanak pert. A főváros bíróságain 2008 végén 139 apaság megállapítása iránti per volt folyamatban első fokon, 2009 végén pedig 155. Másodfokon a Fővárosi Bíróság előtt mindkét év végén 5-5 ilyen ügy volt.

- A jog abból indul ki, hogyha valaki házasságban él, s ez idő alatt gyermeke születik, akkor a gyermek apja az anya férje. A gyermek apjának ugyanis azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házasságban élt. Fogamzási időnek a gyermek születésének napjától visszafelé számított száznyolcvankettedik és háromszázadik nap között eltelt időt kell tekinteni. Azaz, akkor is a férj a gyermek apja, ha a házaspárok már évek óta külön élnek, de hivatalosan még nem váltak el, s a nőnek időközben más férfitől gyereke születik. Ilyenkor pert kell indítani az apaság vélelmének megdöntése végett, majd ezt követően kerülhet sor a tényleges apa apaságának megállapítására. Természetesen akkor is lehet perelni, ha a férjnek egy valós házassági kötelékben jut a tudomására olyan információ, amely miatt kételyek ébrednek benne a saját apaságát illetően. Az apaság megállapításakor ugyancsak körültekintően kell eljárnia a bíróságnak, hiszen nemcsak új családi kötelékek jönnek létre, hanem az immár tényleges apának jelentős kiadásokat is jelent a jövőben – mondta Tóthné dr. Andreánszky Judit bíró, a Pesti Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportjának vezető-helyettese.

Az anya biztos, de apa is csak egy van - ha a kétely felmerül, DNS-teszt a megoldás

- Bármelyik perről legyen szó, az apaság kérdésében megnyugtató választ csak a DNS vizsgálat adhat, amelyre a bíróság csak az erre feljogosított szakértői intézeteket jelölheti ki. Az anya, a gyermek és a vélelmezett apa vizsgálata minimum 270-340 ezer forint között van. A költségeket a bizonyító fél állja. Amennyiben a vélelmezett apának nincs pénze, úgy a bíróság a kiskorú gyermek érdekében elrendeli a vizsgálatot, megelőlegezi annak költségeit, majd később kötelezi az érintettet, hogy azt részletekben fizesse meg. A tapasztalatok szerint a férfiak nagy része nem akar felelősséget vállalni, ugyanakkor azt sem szabad elhallgatni, hogy nem az ő kezükben van a védekezési lehetőség - fogalmazott Tóthné dr. Andreánszky Judit. Hangsúlyozta: bármilyen költséges is, a DNS-vizsgálat nem mellőzhető. Annál is inkább, mert az apaság vélelmét megdöntő ítéletek ellen elvétve lehet perújítással élni.

- Az ISZKI Budapesti Orvosszakértői intézet bírósági kirendelés vagy magánkérelem alapján végez apasági vizsgálatot; alapvetően vér vagy szájnyálkahártya minta alapján. Évente 700-800 esetben jár el, jobbára apaság megállapítása végett. A magánkérelem esetén minden félnek hozzá kell járulnia a vizsgálathoz, s egyszerre kell jelen lenniük, mert így tisztázható kétséget kizáróan a személyazonosság.

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 22. számú módszertani levele szerint a levett mintát, ill. annak maradékát és/vagy származékát a laboratóriumnak legalább 5 évig meg kell őrizni.

- Előfordul, hogy büntetőügyben járunk el. A rendőrség például vérfertőzés, kiskorú megrontása, avagy elhagyott halott csecsemő ügyében kéri az apaság szakértői úton történő megállapítását. A halott újszülött esetében a vélelmezett apa és a vélelmezett anya DNS-vizsgálatával lehet megállapítani, hogy ők-e baba szülei. Ezt az utóbbit úgynevezett reverz apasági vizsgálatnak hívják. Ugyanígy a szülők vizsgálatával állapítják meg annak a gyermeknek a személyazonosságát is, aki akár felnőttként lett bűncselekmény áldozata, s a holttest hónapokkal, évekkel később kerül elő – tájékoztatott dr. Pamzsav Horolma igazságügyi genetikus, a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS laboratóriumának vezetője. Megjegyezte:

Olykor anyasági vizsgálatot is végeznek. Volt már rá példa, hogy egy anya arra gyanakodott, hogy a kórházban elcserélték a gyerekét, s annak tisztázását kérte, hogy valóban ő a gyermek anyja.

- Az úgynevezett hiányos apasági vizsgálatot – folytatta dr. Pamzsav Horolma - akkor végezzük, ha a vélelmezett apa eltűnt vagy meghalt. Ilyenkor a vizsgálat menete attól függ, hogy a gyermek milyen nemű. Ha fiú, úgy a vélelmezett apai ágon bármelyik férfitól mintát lehet venni, ekkor az Y kromoszómát vizsgáljuk, ez ugyanis apáról fiúra öröklődik. Így szóba jöhet pl. a nagypapa, nagybácsi, avagy a házasságban született fiúgyermek is. Mivel egy családon belül a ritka mutációs eseménytől eltekintve apai ágon az összes férfi azonos Y kromoszómával rendelkezik, ezért ennek kockázata is lehet, mert szakmailag nem zárható ki, hogy az elhunyt rokonságában élő valamelyik más férfi is lehet a gyermek apja, a vizsgált személyen kívül. Ha lánygyermek esetében kell megállapítani, hogy ki volt az édesapja, úgy a vélelmezett apai nagymamát a legcélszerűbb vizsgálni. A nagymama a két darab X kromoszómájából egyet ad tovább a fiának, aki ezt az X kromoszómát változatlanul adja tovább lánygyermekének, így az apai nagymama X kromoszómája csak a fián keresztül juthatott el a lány unokájához. Azaz, ha a lánygyermek apától örökölt X kromoszómás jellegei megtalálhatók a vélelmezett nagymamában, úgy az elhunyt apasága nem zárható ki. Ugyancsak meg lehet állapítani az apaságot, ha van az elhunytnak a házasságából született leány gyermeke is. A két lánygyereknél ugyanis az egyik X kromoszómának azonosnak kell lennie, ha ugyanaz az édesapa. Hozzátette: az ilyen vizsgálatok 90 százalékát bírói kirendelés alapján végzik, de arra is volt példa, hogy nagyszülők rendkívül segítőkészek voltak, örültek az unokának, akit a fiuk is elismert volna, ám közben autóbalesetben elhunyt.

- Abban az esetben, ha az elhunyt vélelmezett apának egyetlen rokona sem lelhető fel, úgy egyes, személyes használati tárgyai, avagy olyan dolgok jöhetnek számításba, amellyel érintkezett. Például használt borotvapenge, hajhagymás hajszál, de állapítottunk meg már apaságot képeslapon lévő bélyeg vagy boríték alapján is. A vélelmezett apa rendszeresen írt a gyerekének, s az általa felnyalt bélyegről vettük a mintát. Az, hogy ki mikor fordul az intézethez, nincs életkorhoz kötve. Volt már olyan idős néni, akinek évtizedekig azt mondogatták a faluban, hogy az a férfi, aki felnevelte, nem is az apja. A halott édesapja kalapjából vett mintából állapítottuk meg, hogy valóban az apja volt - mondta dr. Pamzsav Horolma.

- A DNS-vizsgálatot alapvetően vér vagy szájnyálkahártya minta alapján végezzük. Jelenleg az érintettek választhatnak, de valószínűsíthetően egy éven belül a vérvizsgálat megszűnik. Ez utóbbi azoknál nem is jöhet szóba, akik teljes vércserén estek át. Ha valakitől genetikai vizsgálat céljából magzatvizet vettek, úgy ez is alkalmas a vizsgálatra. A kórházban elhunyt személy boncolása során biztosított szövetmintából is szoktunk apaságot megállapítani. A vizsgálat sikeressége attól függ, hogy a kórház patológusa a szövetmintát hány órán keresztül fixálta formalinban. Ha 72 órán túl fixálta, akkor a DNS molekula szerkezete megváltozik, és a vizsgálat nem vezet eredményre. Amikor a patológus ilyen szövetblokkot készít, nem tudhatja, hogy a szövetmintára a későbbiek során még szükség lehet apasági vizsgálathoz, mivel az apaság kételye csak utólag merül fel, és nincs más élő rokon, aki vizsgálható lenne. A vizsgálati eredmények átlagosan öt nap alatt készülnek el. Apaság vélelmének megdöntése esetén a kizárás kategorikus, azaz 100 százalékos. Az apaság pozitív bizonyításához, pedig valószínűségi százalékot adunk, melynél 99,99 százalék a "gyakorlatilag bizonyított" kategória alsó határértéke – fogalmazott dr. Pamzsav Horolma.

Apasági vizsgálatot nemcsak az orvosszakértői intézetek, hanem néhány magáncég is végez hazánkban. Köztük a Genetech Kft., amelynek mottója "Lelki béke DNS vizsgálaton keresztül". Főczén Amália ügyvezető igazgató arról tájékoztatott, hogy évről-évre mind többen keresik fel őket, ám azt, hogy e mögött milyen konkrét okok, élettörténetek húzódnak meg, nem tudják és nem is kell tudniuk. Valamennyi apasági vizsgálat hátterében azonban az áll, hogy megrendült a felek között a bizalom, s tisztázni szeretnék ki a gyermek apja.

- Telefonon, levélben, emailben is megkereshetnek bennünket, s a mintavételhez szükséges eszközöket a megadott címre továbbítjuk. A beküldött mintákból – melyek közül a szájnyálkahártya-törlet a leggyakoribb – az eredmény akár 3-5 munkanap alatt is megszülethet. Alapvetően azért dolgoznak mindenhol a világon szájnyálkahártya-törlet mintával, mert lehetővé teszi az otthoni mintavételt, mert rendkívül egyszerű, fájdalommentes és orvosi szakértelem nélkül is könnyedén megoldható. Ez a mintavétel nem igényel orvosi vagy egyéb szaktudást, nem okoz sérülést, hasonló érzés, mint a fültisztítás vagy fogmosás, ezért pici babánál is könnyedén megoldható. Már újszülött kortól – akár 1 naposan is elvégezhető a vizsgálat. A mintaadó kora nem befolyásolja a DNS azonosításon alapuló vizsgálatok eredményességét – tájékoztatott Főczén Amália. Hangsúlyozta: a minősége függvényében minden biológiai mintában van DNS, így nincs jelentősége a minta típusának, tehát a vérminta nem jobb, mint bármi más.

- Az apasági vizsgálat ára bruttó 99 ezer forint. Attól függően, hogy a felek mire akarják felhasználni az eredményt, a mintavétel lehet akár teljesen anonim is. Ez akkor jöhet szóba, ha csupán önmaguk megnyugtatása áll a háttérben. Azonban ha bírósági eljárásban akarják felhasználni az eredményt, úgy valamennyi érintettnek név szerint kell szerepelnie, igazolnia kell személyazonosságát, s a mintavételt egymás jelenlétében kell elvégezni. Az pedig már a hatályos jogszabályok alapján a bíró mérlegelésétől függ, hogy elfogadja-e a perben az eljáráson kívül készült eredményt bizonyítékként. Bármelyik mintavételi módról is legyen szó, az adatokat teljeskörű titoktartással kezeljük. A megrendelőlap aláírásával az ügyfelek hozzájárulásukat adják a minta elemzéséhez. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy egy anonim vizsgálat esetén a mintavétel valamennyi érintett tudtával történt-e – mondta Főczén Amália. Megjegyezte: itt nincsenek visszatérő ügyfelek, ugyanis a DNS-vizsgálat alapján mindenki egy egész életre szóló választ kap.

Bánfai Tamara
a szerző cikkei

(forrás: Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés