2021. április. 13., kedd - Ida.
hirdetés

 

Alzheimer-prognózis éleshullám-fodrokkal

Amerikai kutatók olyan módszert fejlesztettek ki, amely a hippocampus által kibocsátott elektromos jelek elemzésével képes lehet igen korán előre jelezni az Alzheimer-kór lefolyása során bekövetkező memóriavesztést.

hirdetés

A Gladstone Institute (San Francisco, USA) kutatócsoportja a Cell Reports folyóiratban publikált cikkében arról számolt be, hogy állati modellszervezeten az agyhullámok elemzésével képes volt előre jelezni az Alzheimer-kór megjelenése során bekövetkező memóriavesztést.

Az Alzheimer-típusú demencia progresszív neurodegeneratív betegség, amelyet súlyos memóriazavar, kognitív hanyatlás és a viselkedés változása jellemez. A betegség patológiai jellemzője az amiloidprekurzor fehérjéből (APP) származó, béta-amiloidot tartalmazó extracelluláris neuritplakkok és a hiperfoszforilált, mikrotubulushoz kötődő tau-fehérjét tartalmazó intracelluláris neurofibrilláris kötegek kialakulása. A béta-amiloid és a tau-fehérje károsítja a szinaptikus kapcsolatokat és neuronpusztulást idéz elő, csakhogy ez már egy következmény, a betegség jelei jóval korábban is észlelhetők.  A memóriafolyamatok kulcsfontosságú idegrendszeri szerkezete a temporális lebenyben található hippocampus, és az Alzheimer-kórban kialakuló súlyos memóriazavar elsősorban a hippocampus korai érintettségével magyarázható, ezért a mostani vizsgálatban a kutatók ezen az agyterületen mérték az úgynevezett éleshullám-fodrok (sharp wave ripples, SWR) által reprezentált aktivitást.

Fotó: 123rf
Fotó: 123rf

Ezek az agyhullámok EEG-vel illetve most már noninvazív módszerekkel is mérhetők, és kulcsszerepet játszanak a térbeli tanulás és memóriafunkciók területén. A vizsgálatban ApoE4 génnel rendelkező (ez az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát hordozó gén), génmódosított egereket használtak modellszervezetként, és feltételezték, hogy az egészséges egerekkel szemben a génmódosított alanyoknál az SWR hullámok gyakorisága kisebb lesz. Ez a sejtés beigazolódott, de még a kutatók is meglepődtek azon, hogy a memóriafunkciók gyengülését jelző SWR-hullámok ritkulása milyen korán következik be: longitudinális vizsgálatban már 10 hónappal előbb (ez emberi léptékkel 30 évet jelent) ki lehetett mutatni a későbbi Alzheimer-kórhoz vezető memóriazavarokat. Ha ez a korai diagnosztikai módszer valóban sikeresen alkalmazható lesz embereken is, akkor egyrészt klinikai vizsgálatokhoz már korán ki lehet választani a megfelelő alanyokat, másrészt folyamatosan lehet rajtuk tesztelni a gyógyszerek hatékonyságát.

(forrás: MedicalOnline)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés

Könyveink

 • learn more Általános ápolástan és gondozástan

  A kötet az elmúlt évtizedekben jelentős változáson átment ápoláselméleti feladatok mellett részletesen foglalkozik az egészséges...

 • learn more Aszklépiosztól a betegjogokig

  Tizenkét év telt el azóta, hogy a nagy fehérköpenyes varázslóra felnéző „ketteske”, a gyógyítás tárgyaként kezelt beteg az orvos...

 • learn more Diabeteses neuropathia

  A diabeteses neuropathiáról szóló, jelenleg rendelkezésre álló könyvek nagy része terjedelmes és nincs olyan zsebkönyv, mely a diabeteses...

 • learn more Az oszcilláló világegyetem

  A könyv a képzelet és a tudomány határán mozogva a világegyetem belső harmóniájának egészen új megközelítését tartalmazza. Feloldja a...

 • learn more A szem fénytörése

  Az 1922-ben megjelent könyv már akkor is hiányt pótolt a szem fénytöréstanának összefoglalásában. A szemorvos a szemmel inkább mint szervvel szeretett...

 • learn more Nők a fájdalom árnyékában - Endometriózis

  Árvai Nóra ebben a könyvében az endometriózisról szóló legújabb kutatások mentén ír a betegségről, kóreredetről,...

 • learn more Pszichoanalitikus terápia a gyakorlatban

  A mű nemcsak címében kézikönyv, a modern pszichoanalitikus pszichoterápia tankönyvét hozta létre a szerző –...

 • learn more A pancreas betegségei

  Az internetről áradó legfrissebb tudományos információk birtokában jogos lehet a kérdés, hogy szükség van-e még magyar nyelvű, magyar szerzők...

 • learn more Tükröm, tükröm...

  Ha a tükör nem, ez a könyv megmondja, hogy a problémáink elől, önmagunk elől nem tudunk elmenekülni. A Zsigmond Márta-médiadíjas újságíró, költő és...

 • learn more A magánpraxis-marketing kézikönyve

  A magyar privát egészségügy robbanásszerű növekedésének lehetünk tanúi. De évről évre már nem csak a magánpraxisokban...

 • learn more Hol lakik a Jóisten?

  A szerző új regénye egy francia földről jött fiatal paptanár „kalandjait” beszéli el a kilencvenes évek közepén: hősünk belepottyan a honi...

 • learn more Delfi örökösei - Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat

  Végre megjelent a hetedik kiadás! Ami – néhány kisebb javítástól eltekintve – azonos...

 • learn more Gyakorlati fájdalomcsillapítás

  A fájdalomcsillapítás minden gyakorló orvosnak feladata és kötelessége úgy, mint az elsősegélynyújtás vagy a reszuszcitáció. A...

 • learn more A kollektív áldozati szerep szociálpszichológiája

  Fülöp Éva és Kővágó Pál (szerk.) A kollektív áldozatiság lélektanával foglalkozó kutatások viszonylag...

 • learn more Hány barátod is van?

  Könnyű a hálózatok tudományában egy elvont matematikai elméletet látni. Pléh Csaba, Unoka Zsolt és munkatársaik könyve gyökereiben megváltoztatja...

 • learn more Transzfúzió

  A könyv a hazai palettáról évek óta hiányzó munkát pótol. A vérátömlesztés a mindennapi klinikai/kórházi munka során napjainkban is gyakori (olykor...

 • learn more Művészek és pszichopatológia

  A könyv huszonhárom híres emberről szól, akik pszichés tüneteik ellenére vagy éppen ezek hatására alkottak maradandót. „Nem elég, ha...

 • learn more Élettörténetek a pszichoterápiában

  A pszichoanalízisről  egy kliens megjegyzése alapján a kezdetektől tudjuk, hogy beszélgető kúra. Mégis, fél évszázadon keresztül...

 • learn more Professzionalizmus a pszichiátriában

  Amit gyakran a betegre nézve „gyógyító körülménynek” neveznek a medicinában, az valójában az orvos professzionalizmusának...

 • learn more Onkológiai kézikönyv

  Ez a könyv szakvizsgára készülő fiatal orvosok ötleteként született meg, akik azt kérdezgették maguktól: hogyan is tudhatnánk a választ az...