hirdetés
hirdetés
2021. június. 23., szerda - Zoltán.
hirdetés

Eredményes tisztújító választások a szakdolgozói kamaránál

December 11-én rendezték meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) tisztújító küldöttközgyűlését.

A Lurdy Házban tartott rendezvényen összesen 166 országos küldött jelent meg, amely 84%-os részvételi arányt jelentett. Az elmúlt évekhez viszonyítva soha ilyen magas nem volt a küldöttek aktivitása, mint ezen a napon.

Az szakmai köztestület legfontosabb döntéshozó testületének ülése rendhagyó módon kezdődött. A leköszönő országos elnökség kezdeményezésére ezen a napon először megjelenő területi és tagozati küldöttek fogadalom tétellel kezdték meg munkájukat. A hivatali fogadalom lényege abban áll, hogy az esküt tevő ünnepélyesen kinyilvánítja azt, hogy hivatalát nemcsak jogszerűen, szabályszerűen látja el, hanem hűséggel, lelkiismeretesen és igyekezettel. Mindezek feltételezik a mögötte álló erkölcsi rendet.

Dr. Kincsesné Szónya Katalin, a MESZK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezet leköszönt elnöke vezetésével elfogadták a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítők személyét, majd az előzetesen megküldött napirendi pontokat elfogadva a küldöttközgyűlés megkezdte munkáját.

A MESZK elnöke, dr. Balogh Zoltán beszámolóját az Állami Számvevőszék, a Fővárosi Főügyészség, valamint az EMMI, mint felügyeleti szerv által kezdeményezett vizsgálat ismertetésével kezdte. Részletes információt adott ezen vizsgálatok okairól, megállapításairól, valamint ennek kapcsán kialakított intézkedési tervről, s az itt kitűzött feladatok eddigi megvalósításáról. Az elnök szakmai beszámolóját a kamarai közfeladatok ellátásának 15 pontban történő részletes ismertetésével folytatta. Kiemelt figyelmet szentelt a szakdolgozói bértárgyalások kapcsán elért eredményekre, a szakdolgozói életpálya modell kialakításával kapcsolatos egyeztetéseken elhangzott és benyújtott javaslatokra, valamint a szakképzési törvény módosításával kapcsolatos köztestületi álláspontra, az egészségügyi szakdolgozók képzésével kapcsolatos további szükséges intézkedésekre. Részletesen ismertette a kamara pályaválasztási kampányának eredményeit, az új kampányelemek megvalósulását, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által 2019-ben meghirdetett ösztöndíj programokat.  Az elnöki összefoglaló részletesen tárgyalta a szakmai köztestület aktivitásait, melyet a szakdolgozók szakmai vizsgáin, valamint a továbbképzések területén fejtettek ki. Ugyancsak beszámolt a kötelező és szabadon választható szakmacsoportos továbbképzések ellenőrzésekről, továbbá a kamara hazai és nemzetközi szervezetekkel való együttműködéseiről.

A MESZK Felügyelő Bizottságának elnöke, Nyakas Eszter beszámolójában alátámasztotta és egyben elfogadásra is bocsájtotta Balogh Zoltán pénzügyi beszámolóját.  A küldöttközgyűlés 100 százalékos arányban fogadta el a köztestület elnökének 2019. évi szakmai és pénzügyi helyzetről szóló beszámolóját.

Az Etikai Bizottság elnöke, Deák Edit kitért a 2019. évben előforduló etikai ügytípusokról, és azok számáról, amely az elmúlt évhez képest csökkentek. Beszámolóját az Etikai Kollégium elnöke, Palla László is megerősítette.

Az Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság elnöke, dr. Oláh András a köztestület kiemelt feladatának tekinti a szakképzések záróvizsgája során azt, hogy a megfelelően felkészített tagok lássák el feladataikat a vizsgabizottságokban. Ugyancsak fontos feladatot végzett a köztestület a kötelező szakmacsoportos továbbképzések végrehajtásának ellenőrzésével.  Hangsúlyozta az oktatási anyagokkal kapcsolatos véleményezések kialakításának fontosságát is.  Beszámolójában részletesen ismertette a szakmai köztestület által képviselt ápoló és szakdolgozói szakképzési koncepció elemeit.

Szabó Bakos Zoltánné, a Humánpolitikai és Minőségfejlesztési Bizottság elnökeként, beszámolt a bizottság által elvégzett feladatokról, különös tekintettel az idei évbe érkezett leggyakrabban előforduló tagi megkeresésekre, melyeket példákkal is illusztrált. Ugyancsak ismertette a kamarai kitüntetések és díjak felterjesztési és bírálata folyamata során elvégzett feladatokat.

A beszámolók között több lépcsőben történt meg a tisztújítás.

Választási eredmények:

Az Országos Küldöttközgyűlés 94%-os arányban, 15 év után ismét bizalmat szavazott Balogh Zoltánnak, akinek nem volt kihívója. Az általános alelnöki és fekvőbeteg ellátásért felelős alelnöki és a főtitkári tisztségben korábbi alelnökökön és főtitkáron kívül további egy-egy jelölt volt, akik közül a korábbi vezetők kerültek ki győztesen. Az alap- és járóbeteg-ellátásért felelős alelnöki, valamint a külkapcsolatokért felelős és a választási eljárásokért felelős titkári pozíció területén szintén nem volt kihívója a korábbi alelnököknek, titkároknak így ők is közel 100%-os eredménnyel kerültek megválasztásra. Ugyancsak maradt pozíciójában az Etikai Bizottság, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke is.

A Társadalmi és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár, az Etikai Kollégium elnökének, alelnökeinek személye változott, valamint az Etikai Bizottság és a Felügyelő Bizottság tagjainak összetétele módosult néhány új tag tekintetében.

Az Oktatási, Továbbképzési és Tudományos Bizottság, valamint a Minőségügyi és Humánpolitikai Bizottságot a MESZK Alapszabálya szerint az Országos Elnökség választja a területi szervezetek véleményének figyelembevételével.

A küldöttközgyűlés a határozatok meghozatalával zárult, melyeket egybehangzóan fogadtak el a küldöttek.

A választási eredmények az Országos Küldöttközgyűlést követő 3 munkanap letelte után válnak hivatalossá.

Az Országos Küldöttközgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:

Országos Elnökség

 1. Elnök: Dr. Balogh Zoltán
 2. Általános alelnök: Babonits Tamásné
 3. Fekvőbeteg-ellátásért felelős alelnök: Üveges Péterné
 4. Járóbeteg-ellátásért felelős alelnök: Szánti Istvánné
 5. Alapellátásért felelős alelnök: Dr. Hirdi Henriett Éva
 6. Főtitkár: Dr. Horváth Csilla
 7. Külkapcsolatokért felelős titkár: Dr. Papp Katalin
 8. Választási eljárásokért felelős titkár: Richter Márta Judit
 9. Társadalmi, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős titkár: Dr. Pápai Tibor

Országos Bizottságok

Etikai Bizottság

 1. Elnök: Deák Edit
 2. Tagok: Benczik-Tóth Eszter, Bölcskei Anna Mária, Éhmann-né Antal Erzsébet, Farkas Györgyné, Herberger Árpádné, Magyari Ildikó, Nagyné Fucskó Enikő, Kökény Lászlóné, Pápai Péterné

Felügyelő Bizottság

 1. Elnök: Nyakas Eszter
 2. Tagok: Aranyosi Gáborné, Bakos András, Barna Krisztina, Csépleő Viktória, Kökény Márta, Pálfy Lajosné

Etikai Kollégium

 1. Elnök: Viziné Molnár Anna
 2. Alelnök: Hordósi Judit, Nyilas Judit
 3. Tagok: Gál Ildikó, Greksza Lászlóné

Az első ízben összegyűlt küldöttek, a közel hét óra során eredményes munkát végeztek. Sikeresen választották meg a Kamara Alapszabályában szereplő tisztségviselőket, csupán egyetlen etikai bizottsági tag pozíciója maradt betöltetlen, melynek betöltéséről később gondoskodnak. A választások miatt a teremben érezhető feszültség és izgalom ellenére a szavazások békésen, vitáktól és politikától mentesen, gördülékenyen zajlottak.

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés

Könyveink