hirdetés
2021. június. 17., csütörtök - Laura, Alida,.
hirdetés

Kasszasöprés, befogadás a NEAK-nál

Tájékoztatást tett közzé az egészségbiztosítási alapkezelő az év végi maradvány felosztásáról és a többletkapacitások befogadásáról.

Tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások 2020. év végi maradványának felosztásáról

 

Otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás: 1 000,0 millió Ft

A magas szintű betegellátáshoz szükséges dolgozói létszám hosszú távú biztosítása, illetve a feladatellátásban résztvevő szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre, hogy azok a betegek is magas színvonalú ellátásban részesüljenek, akik ellátása nem igényli a kórházi bennfekvést. 

Betegszállítás, orvosi rendelvényű halottszállítás: 1 000,0 millió Ft

Ahogyan minden évben az ágazatvezetés a betegszállítást és orvosi rendelvényű halottszállítást is kompenzálja az idei évben, különösen veszélyhelyzetben nyújtott többlettevékenységük alapján, ezért részükre 1 000,0 millió Ft kerül kifizetésre az éves teljesítményük arányában.

Mentés, légimentés: 392,33 millió Ft 

Az Országos Mentőszolgálat részére a veszélyhelyzetben nyújtott többletteljesítmény miatt 300 millió Ft összeg, a légimentés részére 92,33 millió Ft kerül megállapításra a maradvány összegéből. 

A gyermekek ellátása érdekében történő többletek: 746,3 millió Ft

A traumatológiai ellátások finanszírozására a kormány kiemelt finanszírozást biztosított az idei évben, melyet a gyermekkórházak a gyermeksebészeti osztályain végzett traumatológiai ellátásokra is kiterjeszt a maradvány terhére, így a fix díjat ez év januárjáig visszamenőlegesen biztosítja.

Átlagfinanszírozás bevezetésének kompenzációja: 740,6 millió Ft

Az átlagfinanszírozás bevezetésével egyes szolgáltatók október havi teljesítménye részben finanszírozatlan maradt, így ennek kompenzálására 740,6 millió Ft elkülönítésére került sor, amely a szakellátást érinti. 

Járóbeteg-szakellátás: 965, 5 millió Ft 

A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a második degressziós sáv felső határáig (120%) nyújtott teljesítményei arányában a felosztható keret terhére részesülnek a maradvány összegéből, a jogcímcsoport végleges kasszamaradványának megismerését követően.

Rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátás: 1 999,0 millió Ft

A rehabilitációs és krónikus fekvőbeteg-szakellátásban a teljes ellátó körben 1 999,0 millió Ft teljesítményarányú kifizetésére kerül sor.

Fogvatartottak egészségügyi ellátása: 250,0 millió Ft

A fogvatartottak egészségügyi ellátására új rabkórház felépítésére került sor, kiváltva az eddigi rabkórház működését. A BVEK költözéséhez az egészségügyi ágazat egyszeri 250 millió Ft összegű támogatást nyújt az Egészségbiztosítási Alap gyógyító-megelőző ellátások 2020. év végi maradványából.

A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

 

NEAK közlemény a 2020. évben befogadott többletkapacitásokról

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság elnöke felterjesztette a 2020 szeptemberében tartott ülésén megtárgyalt befogadási kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatát az egészségügyért felelős miniszter részére, aki a javaslatról az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával dönt.

A Korm. rendelet 15/A. § (3) bekezdése alapján az alábbi táblázatban teszem közzé a Korm. rendelet szerint befogadott többletkapacitásokat. 

A mellékelt táblázatban szereplő befogadott többletkapacitásokra – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a finanszírozási szerződés legkorábban 2021. január 1. napjával köthető meg, határozatlan időtartamra, amennyiben a szolgáltató ekkor már a szerződéskötéshez szükséges engedélyekkel rendelkezett. A finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi a szerződés megkötését.

A táblázat itt tekinthető meg.

(forrás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)
hirdetés

Könyveink