hirdetés
2021. szeptember. 26., vasárnap - Jusztina.
hirdetés

Javasolják az életkor szerinti gyógyszerár-támogatás bevezetését

A generikus gyógyszergyártók szerint maradványáron beszerzett készletek dömpingáraival nyomják le a gyógyszerárakat. Egyesületük többek között megfontolásra javasolja az életkor szerint differenciált gyógyszerár-támogatás bevezetését. A kormány állítólag mai ülésén tart seregszemlét a gyógyszerkassza további megkurtítására tett javaslatok fölött.

A Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesülete szerint immár semmi sem indokolja – a költségvetési egyensúly helyreállításának kényszerén túl – a gyógyszerkassza további csökkentését. Az eddigi intézkedések tarthatatlanságát az is bizonyítja, hogy az idénre tervezett 83 milliárdos megtakarításnak szerintük legfeljebb a fele realizálható. A hazai illetve a külföldi gyógyszergyártók szervezeteihez hasonlóan úgy vélik, immár elkerülhetetlen, hogy a tervbe vett, további elvonások terhén a betegek is osztozzanak. Így a magyarországi és a külföldi cégek szervezeteihez  hasonlóan a generikus gyártók sem tartják elkerülhetőnek a dobozdíj alkalmazásának kiterjesztését.

Variációk dobozdíjra

Jelenleg a 100 százalékos támogatásban részesülő készítmények patikai kiváltásakor kell 300 forintos dobozdíjat fizetni. A generikus gyártók egyesülete ezt az összeget 600 forintra emelné. Ezen túlmenően 300 forintos dobozdíjat vezetnének be az emelt (90-70-50 %), s 150 forintosat a normatív (80-55-25 %) támogatásban részesülő medicinák esetében.  Érvelésük szerint az ily módon elérhető, közel 30 milliárdos megtakarítás csak részben adódna a dobozdíjakból, a kiadáscsökkenésben szerepet játszana az is, hogy mérséklődne a gyógyszerkiváltás.

Kategóriák

Javaslatok dobozdíjra [Ft]

Jelenleg

IGYE

MAGYOSZ

Generikus Szövetség

Közgyógyellátás

-

-

300

-

Kiemelt, 100 %-os támogatás

300

600

500

600

Emelt, 90-70-50 %-os támogatás

-

-

- *

300

Normatív, 8-55-25 %-os támogatás

-

-

- *

150

* A MAGYOSZ a térítési díj függvényében 300-400-500 forintos dobozdíjat javasol.

 

Ami a támogatási mértékeket illeti, csökkentenék a normatív alapon jelenleg 80-55-25 százalékos árkiegészítést 70-50-15 százalékra. Egyedülálló elképzeléseik sorában, hogy kiemelhetőnek tartanak egyetlen gyógyszercsoportot, a vérnyomáscsökkentőkét, amelyek egy része 55, a többi 80 százalékos támogatásban részesül jelenleg. Ezt 70 százalékra egységesítenék.

 

Kategóriák

Javaslatok új támogatási kulcsokra [%]

Jelenleg

IGYE

MAGYOSZ

Generikus Szövetség

Kiemelt támogatás

100

100

100

100

Emelt támogatás

90-70-50

70-50-25

80-55-25

-

Normatív támogatás

80-55-25

55-25 **

70-50-15 *

* Vérnyomáscsökkentők esetében egységesen 70 %.

**A 80 % csökkenne 55-re, az 55 pedig 25-re, a jelenlegi 25 %-os támogatási kulcs megszünne.

 

Többet fizet, aki többet keres

Az eddig napvilágot látott elképzelésekhez képest ugyancsak újdonságnak számít a fizetőképesség alapján differenciált térítési díjak bevezetésének felvetése. Az ötlet nem minden előzmény nélküli. A generikus és az innovatív gyártók szervezetei még tavaly készítettek közösen ezzel kapcsolatban egy részletes tanulmányt. Az elemzés során egy év – 2010. április – 2011. március  - adatait vették figyelembe. Az nagyjából egyébként sejthető volt, hogy a gyógyszerek ártámogatására elkülönített egészségpénztári kassza  döntő részét – a vizsgált időszakban 73 százalékát – az 50 éven felüliek veszik igénybe, míg a 20 év alattiaknál ez az arány mindössze 5 százalék.

Megvizsgálták azonban azt is, hogy a különböző korcsoportok  jellemzően milyen betegségekre, milyen gyógyszereket szednek. Ennek során azt találták, hogy míg a 20-50 év közöttiek többségében hétköznapi, sokakat érintő betegségeiket – magas vérnyomás és koleszterint szint, gyomorsav túltengés stb. – kezelik, sok esetben csak eseti jelleggel kisebb támogatásban részesülő medicinákkal, addig 50 év körül kezd emelkedni a súlyosabb krónikus valamint a rosszindulatú daganatos betegségek magas támogatásban részesülő gyógyszereinek fogyasztása, amelynek kulminálása 65 évre esik.

Számos adatot összevetve az életkorból adódó anyagi teherbíró képességgel jutott arra a két szervezet, hogy megoldást jelenthet a támogatási kulcsok életkor szerinti differenciálása, mégpedig oly módon, hogy a 18 év alattiak és a 65 év felettiek nagyobb, míg a 18-65 év közöttiek kisebb gyógyszerár-támogatásban részesülnének.

Kategóriák

Életkorhoz kötött támogatási kulcsok [%]

Jelenleg

18 év alatt - 65 év felett

18-65 év között

Emelt támogatás

90-70-50

90-70

80-55

Normatív támogatás

80-55-25

80-55-30

60-50-20

 

Dömpingárral nyernek a cégek

A generikus gyógyszergyártók egyesülete szerint a vaklicites árverseny eredményként olyan cégek jelentek meg a hazai gyógyszerellátásban, akiket kizárólag rövid távú, piaci érdekeik vezérelnek. Úgy vélik, maradványáron beszerzett, eseti készletek dömpingáron való értékesítése zajlik. Ezzel a véleményükkel nincsenek egyedül, korábban is elhangzott, hogy az elért alacsony árakon nem minden cég tud majd hosszú távon az adott gyógyszerből elegendő mennyiséget szállítani, komoly veszélyt jelentve ezzel a gyógyszerellátás biztonságára. Ennek elkerülése érdekében a generikus gyártók azt javasolják, hogy a preferált referencia ársávba legalább két gyártó illetve forgalmazó termékei szerepeljenek, a gyógyszergyártókra kivetett különadó befizetése alóli mentességhez a jelenlegi 50 helyett legyen elegendő 30 százalékos árcsökkentés, s végül: azok a készítmények is bekerülhessenek a preferált referencia ársávba, amelyek ára 15 százalékkal haladja meg a referencia termék árát.

Ezzel egyidejűleg a korlátozottan helyettesíthető generikumokat kiemelnék a referenciaárazás rendszeréből, mint ahogy hibásnak tartják, s megszüntetnék a hatóanyag-alapú gyógyszerfelírást is.

Horváth Judit
a szerző cikkei

hirdetés

Könyveink