hirdetés
2020. március. 31., kedd - Árpád.
hirdetés

Újabb két kórház ellenőrzését zárta le az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte az Orosházi Kórház, valamint a Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését.

hirdetés

A két egészségügyi intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, pénzügyi és vagyongazdálkodása nem biztosította a felelős gazdálkodást, az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást. A korrupció elleni védettség a két intézménynél nem volt biztosított. A komlói intézmény főigazgatójának 17, az orosházi kórház főigazgatójának pedig 9 javaslatot tett az ÁSZ a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében.

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasználása mellett – a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban. Ehhez szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. E cél érdekében az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzés alatt tartja az egészségügyi ágazatot.

Befejeződött a Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ ellenőrzése

A Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központot 2013. április 1-jén az emberi erőforrások minisztere alapította Komlói Egészségcentrum néven. 2016. március 31-én a Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium beolvadásával a jogutód szervezet neve Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ lett. Közfeladata ‒ a működési engedélyében meghatározott ellátási területre kiterjedően ‒ a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása volt. Az ellenőrzött időszakban a kórház irányító szerve az EMMI, a középirányítói jogokat a GYEMSZI, majd 2015. március 1-jétől jogutódja, az ÁEEK gyakorolta. 2017-ben a központ által kimutatott teljesített összes bevétel és a vagyon meghaladta, a teljesített összes kiadás pedig megközelítette az 1,7 milliárd Ft-ot.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Komlói Egészségcentrum Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ belső kontrollrendszere nem biztosította a közpénzekkel való átlátható, szabályszerű és felelős gazdálkodást. A 2015‒2017 közötti időszakban nem mérték fel és azonosították be a tevékenységekben rejlő kockázatokat, nem határozták meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A központ főigazgatója 2016. október 1-jétől nem jelölte ki az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásának a felelősét. A jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú kötelezettségvállalások nyilvántartását 2015‒2017-ben nem vezették. A belső ellenőrzés működtetése a 2015‒2017 közötti időszakban nem volt szabályszerű. Az ellenőrzött időszakban elvégzett ellenőrzésekről nem vezettek nyilvántartást. A központ főigazgatója az ellenőrzött időszakban nyilatkozatban értékelte a szervezet belső kontrollrendszerének minőségét, azonban az ellenőrzés megállapításai nem igazolták az abban foglaltakat.

A központ pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. Nem gondoskodtak a bevételek szabályszerű elszámolásáról. A kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem volt szabályszerű, mert kötelezettségvállalás, illetve teljesítésigazolás hiányában teljesítettek kifizetést.

A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, mert a jogszabályi előírás ellenére a központ nem állított össze a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben, tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazó leltárt, emiatt a 2015‒2017. évi számviteli beszámolók nem mutattak megbízható és valós képet a gazdálkodásáról.

A központot érintő 2016. évi átalakítás lebonyolítása nem volt szabályszerű, mert a beolvadással megszűnt Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium záró beszámolójának elkészítéséről nem gondoskodtak. Az integritást támogató kontrollokat nem építették ki és nem működtették a központnál.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatójának összesen 17 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Lezárult az Orosházi Kórház ellenőrzése

Az Orosházi Kórház az ellenőrzött időszakban önálló jogi személy, saját gazdasági szervezettel rendelkező állami egészségügyi intézmény volt. Irányító szerve az EMMI, a középirányítói jogokat a GYEMSZI, 2015. március 1-jétől jogutódja, az ÁEEK gyakorolta. A kórház közfeladata az ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása volt. A kórház 2015-ben és 2017-ben több mint 5 milliárd Ft bevételt ért el, és az ellenőrzött időszak minden évében 5 milliárd Ft feletti mérleg szerinti vagyonnal gazdálkodott.

A 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzés a kórházra vonatkozó irányító szervi feladatellátást, a kórház belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, az integritás kontrollok kiépítettségét, a kórház pénzügyi és vagyongazdálkodását, illetve a költségvetési maradvány megállapításának szabályszerűségét érintette.

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű. A gazdálkodási jogkörgyakorlásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nem vezetett naprakész nyilvántartást, ezzel nem biztosította annak feltételeit, hogy kötelezettséget csak az vállaljon és teljesítést csak az igazoljon, aki erre jogosult. A kórház - a jogszabályi előírás ellenére - a szervezeti integritást sértő események kezelését nem szabályozta. A kórház vezetője nem építette ki a korrupciós kockázatokat mérséklő integritás kontrollokat.

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház a kiadási előirányzat felhasználása és a bevételek elszámolása során nem biztosította az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, a gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt szabályszerű. A kórház - a törvényi előírás ellenére - a külső személyi juttatás kiadásait nem támasztotta alá számviteli bizonylattal, illetve a kifizetetlen szállítói állomány keletkezése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat.

A kórház a költségvetési maradvány megállapítása során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat. Az előirányzat-maradvány analitikus nyilvántartása nem volt alkalmas a kötelezettségvállalással terhelt maradvány alátámasztására. A kórház vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A kórház az állami vagyon hasznosítása és értékesítése során nem tartotta be a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel az átláthatósági követelményekre.

A gazdálkodási jogkörök nyilvántartása, a könyvelés, a kötelezettség nyilvántartás és a maradvány megállapítás területén feltárt szabálytalanságok miatt a kórház beszámolója nem mutatott valós és megbízható képet a pénzügyi és vagyoni helyzetéről. A bizonylat nélküli kifizetés, a gazdálkodási jogkörgyakorlás hiányosságai miatti szabálytalan kifizetések miatt a kórház nem elszámoltatható, működése nem átlátható, és nem zárható ki, hogy az ellenőrzött szervezetnél vagyoni hátrány keletkezett.

Az irányító szervi feladatellátás az EMMI részéről, valamint a középirányítói feladatok ellátása az ÁEEK részéről szabályszerű volt.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Orosházi Kórház főigazgatója részére kilenc javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink

 • learn more Az orvostudomány története

  „Az orvostudomány haladását évezredek alatt orvosok ezreinek munkássága jelentette". Ez az Ar-Razi idézet a mottója az orvostudomány...

 • learn more Delfi örökösei - Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat

  Végre megjelent a hetedik kiadás! Ami – néhány kisebb javítástól eltekintve – azonos...

 • learn more A placebo-válasz

  „A placebo-jelenségről sok mindent gondolnak az emberek, még a szakemberek is, ami lehet ugyan igaz is, de nem úgy, nem azért és nem akkor! Ebből a könyvből...

 • learn more A fogyasztóra hangolva

  A fogyasztók dühösek, nagyon dühösek! A válság zűrzavarában nyugtalanok és rosszkedvűek: úgy érzik, hogy becsapták és magukra hagyták őket....

 • learn more Perioperatív betegellátás 2. kiadás

  Az aneszteziológia az elmúlt 20 év során világszerte jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek köszönhetően az intraoperatív...

 • learn more Álláskeresők könyve

  Hányan keresnek ma állást Magyarországon? Hányan készülnek feladni, és ami rosszabb, hányan adták, adják fel? Hiánypótló könyv magyar szerzőtől az...

 • learn more Élettörténetek a pszichoterápiában

  A pszichoanalízisről  egy kliens megjegyzése alapján a kezdetektől tudjuk, hogy beszélgető kúra. Mégis, fél évszázadon keresztül...

 • learn more Tic-taktika

  „A Tourette-szindrómás gyermekek napi gondozása/nevelése nem sokban különbözik más gyermekekétől, azonban a Tourette-szindróma és az esetlegesen ezzel együtt...

 • learn more Pszichiátriai Lexikon

  Részlet Janka Zoltán Prof. előszavából  “A szerkesztő és szakavatott munkatársai a magyar pszichiátriai fogalomtár nagyméretű birodalmát...

 • learn more A szülészet - nőgyógyászat egyetemi tankönyve 3. kiadás

  "Olyan könyvet szerettem volna, amelynek anyaga azt tartalmazza, amire egy általános orvosnak szüksége van....

 • learn more Dinamikus gyermekpszichiátria

  Örömmel nyújtjuk át a kötet újabb átdolgozott kiadását. Különösen fontosnak tarjuk, hogy napjainkban az agyi fiziológiai működések...

 • learn more Szalagsérülések

  A „Traumatológia Témakörök” sorozat 1993-ban indult az akkori Országos Traumatológiai Intézetben. A zsebkönyvek szerzői többnyire traumatológusok, akik a...

 • learn more A fejfájásról - Patika Magazin könyvek

  A Patika Magazin Könyvek sorozat az egészségügyi populáris könyvekhez képest több szempontból is újdonságot jelent. A...

 • learn more Népegészségügyi medicina

  A betegségek megelőzése az emberiség ősi igénye. Már a történelemformáló világjárványok kapcsán megszületett az a felismerés, hogy a...

 • learn more Pszichoanalitikus terápia – Kutatás

  A pszichoszomatikus gyógyászat, csakúgy mint a pszichiátria, elképzelhetetlen pszichoanalízis nélkül. A pszichoanalízis több mint...

 • learn more Diabeteses neuropathia

  A diabeteses neuropathiáról szóló, jelenleg rendelkezésre álló könyvek nagy része terjedelmes és nincs olyan zsebkönyv, mely a diabeteses...

 • learn more A kettős zsarolás ellen - Menekültek, terror és egyéb gondok felebarátainkkal

  Slavoj Žižek szlovén filozófus a mai radikális baloldal emblematikus...

 • learn more Jó étel, jó élet

  "Elakadt a táplálkozás útvesztőjében? Ez a kézikönyv segít a fiataloknak, kezdő háziasszonyoknak, babás családoknak és mindenkinek, aki szeretteinek,...

 • learn more Száz kémiai mítosz. Tévhitek, félreértések, magyarázatok

  Tudásunk nem jelentéktelen hányadát képezik a különböző tévhitek. Ezek olyan tudományosan nem...

 • learn more Vágy és hatalom

  E kötet a hazai pszichoanalitikus-pszichoterápiás szcéna egy olyan kiemelkedő szereplőjével invitálja közös elmélkedésre az olvasót, akinek nem csak...