hirdetés
2022. július. 03., vasárnap - Kornél, Soma.
hirdetés

Újabb fővárosi kórházat ellenőriztek

Az Állami Számvevőszék befejezte a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 2015-2017 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését.

A feltárt szabálytalanságok megszüntetése, illetve kijavítása érdekében az ÁSZ tizenkét javaslatot fogalmazott meg az intézmény főigazgatójának. A kórházakat érintő ellenőrzéseivel az ÁSZ hozzájárul az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez.

Alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok – a pénzügyi lehetőségek hatékony felhasználása mellett – a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják a kórházakban. Ehhez szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. E cél érdekében az Állami Számvevőszék folyamatosan ellenőrzés alatt tartja az egészségügyi ágazatot.

Az ÁSZ tavaly szeptemberben fejezte be a szentesi, a szolnoki és a tatabányai kórház ellenőrzését és 2019 október 16-án hozta nyilvánosságra a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet ellenőrzéséről készült jelentést. 2019. december 3-án fejeződött be a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház ellenőrzése.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzet 2020. január 7-i számában megjelent interjúban hangsúlyozta: „az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez, az ellátás minőségének javításához szabályszerűen, átláthatóan, elszámoltathatóan és célszerűen gazdálkodó kórházakra és szakellátó intézményekre van szükség." Az ÁSZ az ellenőrzéseivel és elemzéseivel ehhez járul hozzá, ezt támogatja.

Lezárult az idén 40 éves Bajcsy-Zsilinszky Kórház ellenőrzése

A budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1980. február 15-étől végzi tevékenységét, az ellenőrzött időszakban gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv volt. A kórház irányító szerve az EMMI, a fenntartói és középirányítói jogokat a GYEMSZI, majd 2015. március 1-jétől jogutódja, az ÁEEK gyakorolta. A kórház alapfeladata a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. A 2015-2017 közötti időszakban végrehajtott beruházások következtében a kórház könyvviteli mérleg szerinti vagyona a 2015. január 1-jei több mint 10,6 milliárd Ft-ról 2017. december 31-re majd 12,5 milliárd Ft-ra nőtt. A teljesített költségvetési és finanszírozási bevétele a 2015. évi több mint 13,6 milliárd Ft-ról 2017-re közel 14,7 milliárd Ft-ra, a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadása pedig a 2015. évi majd 13,2 milliárd Ft-ról 2017-re több mint 13,8 milliárd Ft-ra emelkedett.

Mit ellenőrzött az ÁSZ?

Az Állami Számvevőszék a kórházra vonatkozó irányító szervi feladatellátást, a kórház pénzügyi gazdálkodását, a kórház vagyongazdálkodását, a belső kontrollrendszerének kialakítását és működtetését, a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok kiépítettségét, a teljesítményellenőrzés feltételeit, továbbá a költségvetési maradvány megállapításának szabályszerűségét ellenőrizte.

Volt belső ellenőrzés, ugyanakkor a belső kontrollrendszer nem működött megfelelően

Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója a belső kontrollrendszer részeként kialakította a kontrollkörnyezetet és a kockázatkezelési rendszert, illetve a monitoring rendszer részeként a belső ellenőrzést szabályszerűen működtette. Ugyanakkor a kontrolltevékenységek gyakorlása nem volt szabályszerű, valamint az információs és kommunikációs folyamatok nem működtek szabályszerűen, így a kórház belső kontrollrendszere a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű gazdálkodást, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését nem biztosította. A kórház az integritást erősítő nem kötelezően előírt kontrollokat nem építette ki.

A pénzügyi- és a vagyongazdálkodás sem volt szabályszerű 2015 és 2017 között

A kórház pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű, az elszámolt bevételek és kiadások esetében nem rendelkezett bizonylattal. A 2016. évi bevételi, valamint a 2017. évi kiadási előirányzatai felhasználásáról a főkönyve alátámasztására - a jogszabályi előírásokat megsértve - nem vezetett a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető részletező nyilvántartást, ezáltal a közpénzfelhasználás nem volt elszámoltatható és átlátható. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, illetve a maradvány megállapítása sem volt szabályszerű.

A kórház vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, mivel a költségvetési beszámoló mérlegtételei leltárral nem voltak alátámasztottak, ezért a mérlegben szereplő eszközök és források értékének valódisága nem volt igazolt. Folyamatos, zárt rendszerű részletező nyilvántartások hiányában nem volt biztosított, hogy a költségvetési beszámoló a vagyoni helyzetet a valóságnak megfelelően, áttekinthetően mutassa be.

Tizenkét javaslatot tett az ÁSZ a kórház főigazgatójának

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója részére egy, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatója részére pedig 12 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A jelentés elérhető az ÁSZ portálján.

hirdetés
hirdetés

Könyveink