hirdetés
2020. augusztus. 15., szombat - Mária.
hirdetés

Fővárosi centrumkórház ellenőrzése zárult le

Az Állami Számvevőszék befejezte a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 2015-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.

hirdetés

Az ÁSZ megállapította, hogy a kórház belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű, ezáltal nem volt biztosított a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás. Az integritás alapú működés és a korrupció elleni védettség nem volt biztosított. Az ÁSZ az ÁEEK főigazgatójának egy, a kórház főigazgatójának összesen kilenc javaslatot tett a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében.

Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a közpénzek felhasználásában meghatározó, a központi alrendszer részét képező intézmények, köztük a kórházak pénzügyi és vagyongazdálkodását. Az egészségügyi ellátások költsége folyamatosan a társadalmi érdeklődés középpontjában áll. A központi költségvetésből az egyik legjelentősebb kiadást az egészségügyi ellátásokra fordított kiadások jelentik, amelyekből a kórházak kapják a legtöbb támogatást.

Az ÁSZ álláspontja szerint alapvető társadalmi elvárás, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szintű ellátást kapják az egészségügyben, illetve a kórházakban. Ehhez mindenekelőtt szabályosan, átláthatóan és hatékonyan működő egészségügyi gazdálkodó szervezetekre van szükség Magyarországon. Az ÁSZ júliusban zárta le a fővárosi Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a váci kórház, szeptemberben pedig a szentesi, a szolnoki és a tatabányai kórház ellenőrzését.

A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet ellenőrzése

A budapesti székhelyű Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 2018. január 1-jét megelőzően Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet néven működött. A kórház jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Közfeladata az ellátási területére kiterjedően járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása. Az irányító szervi hatásköröket az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), az egyes irányítási hatásköröket a középirányító szerv, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK, 2015. február 28-ig GYEMSZI) gyakorolta. A kórház befektetett eszközeinek állománya a 2015. évi 25,6 milliárd Ft-ról (3,5%-os növekedéssel) 2017-re 26,5 milliárd Ft-ra változott. A teljesített bevétel a 2015. évi 30,3 milliárd Ft-ról (6,9%-os növekedéssel) 2017-re 32,4 milliárd Ft-ra, míg a teljesített kiadás a 2015. évi 29,6 milliárd Ft-ról (7,1%-os növekedéssel) 2017-re 31,7 milliárd Ft-ra emelkedett.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnél a kontrollkörnyezet kialakítása szabályszerű volt, a működés és gazdálkodás alapvető előírásait belső szabályzatokban meghatározták. Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséről azonban a főigazgató a jogszabályi előírások ellenére nem gondoskodott. A kontrolltevékenységek gyakorlása nem volt szabályszerű, a 2015-2017 közötti időszakban a kötelezettségvállalásokat nem vették az államháztartási számviteli jogszabály szerinti tartalmú nyilvántartásba, 2015-ben nem az arra felhatalmazott vállalt kötelezettséget. A monitoring rendszer működtetése szabályszerű volt, a kórház a belső ellenőrzést működtette. Az információs és kommunikációs rendszer nem volt szabályszerű, a törvényi előírás ellenére a kórház a közzétételi kötelezettségét nem teljesítette. Ennek következtében nem volt biztosított az átláthatóság és az elszámoltathatóság a közpénzek és a nemzeti vagyon felhasználása során.

A pénzügyi gazdálkodás nem volt szabályszerű. A megkötött szerződések nem tartalmazták a szerződő fél átlátható szervezetre vonatkozó nyilatkozatát, továbbá a költségvetési maradvány megállapítása nem volt szabályszerű. A kötelezettségvállalásokról nem vezették a jogszabályban előírt tartalmú nyilvántartást, továbbá 2017-ben az államháztartási törvényi előírások ellenére, a módosított kiadási előirányzatot jelentősen meghaladó mértékben – 2,4 milliárd Ft-tal – vállalt a kórház vezetője kötelezettséget. A vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, a mérlegtételeket a törvényi előírás ellenére leltárral nem támasztották alá, ezáltal az éves beszámolók nem mutattak megbízható és valós összképet. Az integritás elvű működés nem volt biztosított, a korrupciós kockázatokat mérséklő integritás kontrollokat a főigazgató nem alakította ki.

Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék az ÁEEK főigazgatója részére egy, míg a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója részére összesen kilenc javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük. Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a főigazgatóhoz, hogy intézkedjen a jogszabálysértő gyakorlat, a kórház belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűségében, valamint a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásban rejlő kockázatok megszüntetése érdekében.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink