hirdetés
2022. július. 06., szerda - Csaba.
hirdetés

A MÁRCIUS Csoport és a Pallium Szakmapolitikai Intézet 12 pontja

Az eltelt időszak egyértelműen megmutatta, hol van szükség azonnali beavatkozásra az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben.

Az elmúlt március és az azóta eltelt időszak egyértelműen megmutatta, hogy melyek azok a területek az egészségügyi és a szociális ellátórendszerben, ahol késlekedés nélkül új értékképzésre, új célok megfogalmazására, megfelelő megoldások kidolgozására és azonnali beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy egy a korunk kihívásainak megfelelő gondoskodó, élhető Magyarországot teremtsünk, mindannyiunk számára. 
 
1. Szükségesnek látjuk, hogy társadalmi szinten meghatározzuk korunk legfőbb egészségügyi és szociális céljait, valamint azt, hogy az állam, az egyházak, a piaci szereplők és a civil társadalom milyen módon osztják fel egymás között ezen célok eléréséhez szükséges feladatokat. 
 
2. Szükséges az egészségügyben az alapellátás fejlesztése, egy olyan ellátórendszer kialakítása, amely sok szakmából álló szakembergárdára támaszkodva magas szakmai színvonalon és hatékonyan képes definitív ellátást biztosítani a betegek otthonában, és ennek révén a terület komoly megbecsülést, perspektívát és vonzerőt jelent a benne dolgozó összes szakember számára.
 
3. Szükséges az alapellátás, a járóbeteg ellátás és a kórházi ellátórendszer komplex, betegközpontú, összehangolt fejlesztése.
 
4. Szükséges a gondozási krízis felszámolása, ennek legsürgetőbb részeként  az otthonápolás formális és informális kereteinek azonnali rendezése, valamint a professzionális otthonközeli ellátás sürgős befogadása, az ápolásbiztosítás hazai keretrendszerének kialakítása.
 
5. Szükséges, hogy a korai integrált palliatív ellátás és a hospice ellátás mindenki számára minőségi formában elérhető legyen, diagnózistól élethosszig, az életvégi szakaszban is
 
6. Szükségesnek látjuk az ápolásfejlesztést kiemelt stratégiai területként kezelni, mert fenti célok nem teljesülhetnek anélkül, ha az ápolók, szakápolók, kiterjesztett hatáskörű szakápolók helye, hatásköre és megbecsülése a rendszer minden szintjén minden ellátási formában nem rendeződik.
 
7. Szükséges az egészségügyben az eredményalapú finanszírozás bevezetése, mert csak így látjuk biztosítva a minőségi ellátást. Ennek feltétele, hogy hazánkban korszerű és naprakész betegregiszterek és indikátorrendszerek legyenek, valamint hogy az ellátás esetszintű kontrolling rendszerekkel valósuljon meg.
 
8. Szükséges a szociális ellátórendszer azonnali fejlesztése, az ellátás minőségének emelése, az ellátás körülményeinek javítása, az ellátórendszerben dolgozók megbecsülése, és a rendszer szolgáltatásait igénybe vevők magas színvonalú ellátása.
 
9. Kiemelten kell kezelni az idősellátást, ők a magyar lakosság legnagyobb és legsérülékenyebb csoportja, ahol a szociális és egészségügyi ellátást csakis szinergiában lehet kezelni, melyet kötelességünk megtenni.
 
10. Szükséges a közösségi ellátási formák folyamatos fejlesztése és támogató környezet kialakítása szociális és egészségügyi területen és azok határterületein is.
 
11. Szükséges az ellátórendszerekben a korszerű informatikai megoldások kialakítása és aktív használata, innovációs környezet megteremtése az összes ellátási formában, minden szinten, valamennyi szakmában, enélkül nem lehet hatékony és költséghatékony minőségi ellátást nyújtani úgy, hogy az összes fenti feltételnek is megfeleljen a rendszer.

12. Szükséges az egészségügyi és szociális ellátórendszerek jogalkotási, finanszírozási, szabályozási, hatósági környezetének, valamint hivatalos partnerként elfogadott szakmai szervezeteinek felülvizsgálata és átszervezése. Kizárólag olyan környezetben, olyan irányítással, olyan ellenőrző és visszacsatoló mechanizmusokkal működhet megfelelően ellátórendszerünk, amely minden szintjén hazánk lakosainak minőségi ellátását tartja szem előtt.

(forrás: Pallium Intézet MÁRCIUS munkacsoport, Pallium Szakmapolitikai Intézet)
hirdetés
hirdetés

Könyveink