2021. április. 11., vasárnap - Leó, Szaniszló.
hirdetés
hirdetés

A betegjogok védelmében

A beteg ember fokozottan érzékeny és sérülékeny. Gyakran érzi úgy, hogy az őt ellátó egészségügyi személyzet nem megfelelő hangon szól hozzá, nem kap elég törődést, figyelmet, nem informálják kellőképpen egészségi állapotáról: vagyis sérülnek betegjogai.

Csaknem másfél évtizeddel ezelőtt éppen az ilyen, betegeket érintő és helyben is könnyen orvosolható panaszok kivizsgálására és elintézésére hozták létre a betegjogi képviselet intézményét. Az ott dolgozó felkészült, elkötelezett betegjogi képviselők segítenek a betegek eligazodásában, vitás ügyeik rendezésében – egy szóval megkönnyítik a kommunikációt a beteg és az egészségügyi intézmény között.

A betegjogi képviselők eredetileg a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány égisze alatt végezték tevékenységüket, majd annak megszűnése után a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal lett a "gazdájuk."

– Valóban, ez év január 1-től következett be ez a változás – mondja Pósfai Gábor, a hivatal főigazgatója. – A nemzetközi gyakorlat, valamint az európai uniós irányelvek értelmében is logikus, hogy a három jogvédő terület – nevezetesen a betegjogi, gyermekjogi és ellátottjogi – egy irányítás alá tartozzon, tevékenységük összehangolása is ilyen formában biztosítható megfelelően.

A betegjogi képviseletre igény és szükség van, ezt 1997-es létrehozása óta eltelt tapasztalatok is igazolják. A betegjogi képviselők egyfajta összekötő kapocs szerepet töltenek be a beteg és az őt ellátó egészségügyi intézmény között. Valamennyi fekvőbeteg intézményben megtalálhatók, hivatali idejükben, amelyről a betegeket minden esetben értesíteni kell, nemcsak ellátják a beteg érdekképviseletét, hanem bizonyos értelemben átveszik a gyakran túlterhelt egészségügyi személyzet feladatait is. Sok esetben a beteg csak azt igényli, hogy valaki türelmesen meghallgassa, de ha valóban jogos panasza van, annak megfogalmazásában is segít, és a beteg meghatalmazása alapján kivizsgálásának is eleget tesz. Legtöbb esetben mindkét fél megelégedésére sikerül a félreértéseket elsimítani, és a valódi jogsértéseket "házon belül" rendezni.

– Jelenleg 48 betegjogi képviselőt foglalkoztatunk – közli az igazgató –, akik megfelelő gyakorlattal, felsőfokú képzettséggel rendelkeznek, és elvégezték a 60 órás betegjogi képviselői tanfolyamot. Működésüket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztálya felügyeli és koordinálja. Területi felosztás szerint dolgoznak, munkájukhoz a hivatal biztosítja a szükséges infrastrukturális hátteret.

Sokféle témában járatosak

Tájékoztatása szerint a betegjogi képviselők működésének feltételeit szigorú szabályok, rendelet, törvény írja elő, jogosítványuk egyértelműen meghatározott. Nem ügyvédek, nem jogi személyek – bár dolgoznak közöttük jogászok –, de sokféle betegjogi témában kompetensek. Többek között segítik a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz történő hozzájutásban. Megfogalmazzák a betegek esetleges panaszait, írásbeli meghatalmazás alapján képviselhetik a beteget, eljárhatnak ügyében az egészségügyi szolgáltatónál, vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező hatóságoknál.

Ezen túl előadásokat, tájékoztatókat tartanak az egészségügyi dolgozók részére a betegjogokról, azok esetleges változásairól, és lakossági fórumokat is szervezhetnek a lakosság jogtudatosságának elősegítése céljából.

– Tehát komplex, sokrétű tevékenységről van szó, melyhez a szakmai felkészültségen túl megfelelő empátia is kell: emberismeret, a beteg kiszolgáltatottságának, traumatikus lelkiállapotának megértése, a betegjog, az emberi méltóság képviselete mellett mindkét fél ésszerű kompromisszum készségének elősegítése – húzza alá Pósfai Gábor.

A meghallgatástól a tájékoztatásig és intézkedésig sokféle módszer alkalmazására van szüksége a betegjogi képviselőnek az eredményes végkifejlet érdekében. Munkájának sikerét leginkább a betegek elégedettsége és a sikeres megelőzés jelzi. A betegjogi képviselő működése semmiképpen nem jelent "szükséges rosszat" az egészségügyi intézmény számára sem, mert mint egy bizalmi kapcsolaton nyugvó ingyenes szolgáltatás az érdekképviselet speciális formájaként mindkét irányban korrekt és hasznos.

(A jogvédők telefonon elérhetők; a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogvédő Főosztálya által működtetett zöld szám a betegek rendelkezésére áll betegjogi kérdésekkel kapcsolatban: 06 80 620-055.)

Leopold Györgyi
a szerző cikkei

(forrás: MTI-Press)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Újra mérlegen a koronavírus-fertőzés veszélyei, a hosszú távú szövődmények kockázata és az oltás különféle vonatkozásai.

Hogy a legjobban tudj cselekedni a bajban. Hogy a COVID-megbetegedés ne végződjön tragédiával.