hirdetés
2022. július. 04., hétfő - Ulrik.
hirdetés

Összességében szabályszerűen gazdálkodott az OORI

Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.

Az irányítószervi feladatellátás tekintetében az ellenőrzés a 2005-2015 közötti időszakra terjedt ki. Az ÁSZ megállapította, hogy 2015-től az OORI biztosította a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás feltételeit.

Az intézet közfeladata az ellátási területén járó- és fekvőbeteg-ellátás keretében mozgás-szervi és pszichiátriai rehabilitáció, valamint azt támogató aktív fekvőbeteg-ellátás biztosítása. Az aktív betegellátással, valamint rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátással kapcsolatos ágyak átlagos állománya 2005-ben 357 db, 2015-ben pedig 358 db volt azzal, hogy az aktív ágyszám csökkent, a rehabilitációs kapacitás pedig bővült. Az Intézet működését 2005. január 1-jén mintegy 9 milliárd Ft mérleg szerinti vagyon szolgálta, ami 2015. december 31-én 16,2 milliárdra emelkedett.

Az irányító és a középirányító szervek intézetre vonatkozó feladatellátása az SZMSZ és a munkáltatói joggyakorlás területén tapasztalt hiányosságok miatt nem volt szabályszerű.

Az intézet belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése 2012 és 2014 között nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kontrollkörnyezet kialakítása, a kockázatkezelési rendszer és a kontrolltevékenységek működtetése nem volt szabályszerű. Az intézet nem rendelkezett SZMSZ-szel, a gazdasági szervezetre vonatkozó ügyrenddel, a teljes foglalkoztatotti körre érvényes etikai kódexszel, és a gazdálkodási szabályzatok sem feleltek meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Teljesítésigazolásra, érvényesítésre és utalványozásra jogosult személyeket 2012 és 2014 között írásban nem jelöltek ki. A belső kontrollrendszer 2015-től biztosította a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, illetve a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályszerű teljesítését.

Az Intézet pénzügyi gazdálkodása összességében szabályszerű volt. A bevételek beszedése és elszámolása, a kiadási előirányzatok felhasználása során a gazdálkodási jogkörgyakorlás nem volt megfelelő. Az Intézet vagyongazdálkodása összességében szabályszerű volt.

Az ÁSZ az Emberi Erőforrások Miniszterének egy javaslatot, az Országos Rehabilitációs Intézet főigazgatójának nyolc javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

hirdetés
hirdetés

Könyveink