hirdetés
2021. május. 14., péntek - Bonifác.

Az áramlási citometria hematológiai alkalmazása

A áramlási citometria egyetlen sejt számos jellemzőjéről ad rövid időn belül felvilágosítást – mind kvalitatív, mind kvantitatív információkat biztosítva. A módszer széles körű elterjedésével a közkórházakban is egyre inkább hozzáférhetővé válik e technika. A modern áramlási citométerek sokkal kisebbek, olcsóbbak, felhasználó barátabbak és könnyebben kezelhetők, mint elődeik.

hirdetés

Az áramlási citometriát sokféle mintán alkalmazzák immunfenotipizálásra, mint amilyen például a teljes vér, csontvelő, savós üregekből származó folyadékok, liquor, vizelet és szolid szövetek. Az alábbi jellemzők határozhatók meg: sejtnagyság, citoplazma komplexitása, DNS- vagy RNS-tartalom, illetve egy sor membránhoz kötött és intracelluláris fehérje.

 

Az immuntipizálás hematológiai alkalmazása

Áramlási citometriával részletesen vizsgálható a vörösvértestek, leukocyták és thrombocyták számos felszíni proteinje és glikoproteinje Az említett felszíni fehérjékkel szemben termelődött monoklonális antitestek módot nyújtanak a vér sejtes alkotóelemeinek a vizsgálatára. Kereskedelmi forgalomban elérhetők antitestek az intracellulláris proteinekkel szemben, mint amilyen például a mieloperoxidáz és a terminális dezoxinukleotidil-transzferáz, ily módon egyre több intracelluláris marker analízisére nyílik lehetőség.

 

Vörösvértest-analízis

Az elmúlt években egyre szélesebb körű alkalmazást nyert az áramlási citometria az anyai vérből származó magzati vörösvérsejtek kimutatásában és mennyiségi meghatározásában. Jelenleg az Egyesült Államokban az Rh-negatív nők profilaktikus Rh-immunglobulin adásában részesülnek a 28. terhességi héten, illetve a szülés időpontjához számított 72 órán belül. A szokványos egyszeri dózis elegendő az alloimmunizáció kivédésére. Amennyiben foetomaternalis transzfúzió gyanúja merül fel, az anyai vért elemzik magzati vörösvérsejtek kimutatására, illetve azok mennyiségi meghatározására, és az eredményeknek megfelelő mennyiségű Rh-immunglobulint alkalmaznak. A klinikai laboratóriumok által leggyakrabban használt kvantitatív teszt a Kleihauer−Betke teszt, mely azonban jelentős vizsgálók, illetve laboratóriumok közötti variabilitással jár, végzése időigényes. A magzati sejtek áramlási citometriával történő vizsgálata objektívebb, reprodukálhatóbb és szenzitívebb, mint a Kleihauer−Betke-teszt. A rhesus (d) antigénnel szembeni, fluoreszcens jelölésű antitestek, illetve újabban hemoglobin F elleni antitestek használhatók a vizsgálatokhoz. A hbF intracelluláris kimutatása  – mely a vörösvértestek membránjának permeabilizációját, illetve a humán hemoglobin F gamma-lánca elleni antitestet alkalmaz − kellően pontos és érzékeny vizsgálati technikára nyújt módot. A módszer alkalmas arra, hogy a magzati sejteket elkülöníthessük az F-sejtektől (hemoglobin F-et kis mennyiségben tartalmazó felnőtt vörösvértestek). Bár az áramlási citometria technikai szempontból felülmúlja a Kleihauer−Betke-tesztet, ára és eszközigénye korlátot szab széles körű hozzáférhetőségének.

A paroxizmális nokturnális haemoglobinuria (PNH) szerzett klonális őssejtrendellenesség, melynek tünete az intravaszkuláris haemolysis. Ennek kapcsán thromboticus és fertőzéses szövődmények fordulhatnak elő. A PNH létrejöhet aplasztikus anaemiában, illetve fennállása nyomán akut leukaemia jelentkezhet. A kórképet a glikozil-foszfatidil-inozitol bioszintézisének zavara hozza létre, melynek feladata, hogy a komplement- és immunregulátor felszíni proteineket lehorgonyozza a vörösvértesteken, monocytákon, neutrophil sejteken, lymphocytákon és thrombocytákon. Erythrocyták esetében a fellépő zavar következtében a sejtek érzékenyebbé válnak a komplementmediált lízis hatásai iránt. A PNH hagyományos laboratóriumi diagnosztikájának alapját a cukor-víz teszt és a Ham-féle savas hemolízis teszt képezi. Ezek nehezen standardizálhatók, illetve gyenge a specificitásuk. A CD55-tel és CD59-cel szembeni antitestek jelenléte kiválóan vizsgálható áramlási citometriával, ezek alapján felállítható a PNH definitív diagnózisa.

Emellett áramlási citometria segítségével meghatározható a reticulocyta-szám, illetve a reticulocyták biztonsággal elkülöníthetők az érett vörösvértestektől; a módszer pontosabb, érzékenyebb és reprodukálhatóbb, mint a hagyományos hematológiai automaták által végzett tesztek.

A vérbankokban az áramlási citometria kiegészítő vagy helyettesítő vizsgáló módszer lehet a vörösvértest-immunológiában, beleértve a vörösvértestekhez között immunglobulinok és a vörösvérsejt-antigének meghatározását. Ezzel a módszerrel megítélhető a leukocyta-szennyezettség mértéke a csökkent leukocyta-tartalmú vértermékekben.

 

Leukocyta-analízis

A klinikai áramlási citometriás laboratóriumok egyik fő feladatát a HIV-fertőzött betegek immunstátuszának a monitorozása adja. A HIV-fertőzés progressziójával a CD4-pozitív T-lymphocyták össz-száma csökken. Az abszolút CD4-szám hasznos a betegség progressziójának előrejelzésére, a stádium meghatározására, valamint a terápiás válasz nyomonkövetésére. A vírusterhelés kvantitatív meghatározása a betegség monitorozásának kiegészítő módszere, melynek eredménye fordított korrelációt mutat a CD4-számmal. A CD4-szám közvetlenül jelzi a beteg immunstátuszát, a vírusszámot viszont nem. Valószínű, hogy mind a CD4 T-sejtszám, mind a HIV-terhelés továbbra is a HIV-fertőzöttek diagnózisának, prognózisának és terápiájának része marad.

A citometriával történő egyidejű multiparaméteres meghatározást jellegzetesen a lymphomák és leukaemiák immunfenotipizálására használják. Ez a hematológiai malignitások kórismézését gyorsan és hatékonyan segíti. A különböző leukaemiák és lymphomák altípusai az immunfenotípus alapján különíthetők el, ebben segít az áramlási citometriával végzett analízis. Az áramlási citometria igen hatékonyan különíti el a myeloid és lymphoid vonalakat akut leukaemiák és minimálisan differenciált leukaemiák esetében. Az áramlási citometria a terápiarezisztens leukaemiák azonosítására is alkalmazható. ALL-ben a fenotípus szoros korrelációt mutat a kimenetellel.

A módszer alkalmas lymphomákban a T-sejt klonalitás definitív diagnosztikájára, a vékonytű-aspirátumokból a lymphoma fenotipizálására, illetve a minimális reziduális betegség kimutatására a kóros mintázatú antigénexpresszió alapján. Az áramlási citometria nem javasolható a Hodgkin-lymphoma, krónikus mieloid  leukaemia vagy myelodysplasiás szindróma kórismézésére, bár az utóbbi két kórképben szóba jön a betegség progressziójának monitorozásában.

Neutropeniában az áramlási citometria pontosan azonosíthatja a granulocyta-specifikus alloantitesteket. Autoimmun neutropeniák előfordulhatnak autoimmun kórképekben (pl. Felty-szindróma, szisztémás lupus erythematosus, Hashimoto-thyreoiditis). Immun eredetű kórállapotokban az áramlási citometria kimutathatja a neutrophil sejtekkel szembeni antitesteket, illetve igazolhatja a neutropenia eredetét – ily módon esetenként feleslegessé téve a csontvelő vizsgálatát.

A leukocyták funkcionális deficienciái is elemezhetők áramlási citometriával. Ennek egyik klinikai példája a neutrophil adhéziós molekulák meghatározása, melyek központi szerepet töltenek be az I-es típusú leukocyta-adhéziós deficiencia szindróma kórismézésében.

Áramlási citometriával azonosíthatók azok a neutrophil sejtek, melyekből hiányzik a CD11/CD8 antigénkomplex.

 

Thrombocyta-analízis

A kutató és klinikai laboratóriumokban is egyre szélesebb körben alkalmazzák a vérlemezkék áramlási citometriával történő elemzését. Autoimmun thrombocytopeniás purpurára jellemző a thrombocytához kötött antitestek jelenléte (ezek nem a szérumban vannak). Ezzel szemben alloantitest-képződés esetén a szérumban antitestek mutathatók ki anélkül, hogy thrombocyta-asszociált antitestek lennének jelen. Az áramlási citometria kiváló eszköz a thrombocytához kötött antitestek direkt analízisére.

Számos primer thrombocytopathia patogenezise és molekuláris defektusai jól ismertek, és összefüggést mutatnak a strukturális és funkcionális glikoprotein-defektusokkal, mint amilyen például a gpIIb/IIIa kóros expressziója Glanzmann-thrombastheniában vagy a gpIb defektusa Bernard−Soulier-betegségben. Az áramlási citometria a diagnózis gyors és hasznos módszere.

A thrombocyta-aktiváció funkcionális analízise egészen a közelmúltig elsődlegesen a tudományos kutatások terepe volt, holott a thrombocyta-aktivációnak klinikai relevanciája is lehet kardiopulmonális bypass és renális dialízis után, valamint a myocardialis infarktuson vagy thromboticus események átesett betegek kezelésében.

(Forrás: Brown M, Wittwer C. Flow cytometry: Principles and clinical applications in hematology. Clin Chem. 2000;46:1221−1229.)

Dr. S. I.
a szerző cikkei

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Változó, hogy egy adott életciklusban biológiailag mennyi testmozgásra van szükségünk ahhoz, hogy testileg és lelkileg is egészségesek maradhassunk. Az ausztrál egészségügyi minisztérium külön útmutatóban teszi közzé javaslatait az idősebb, 65 év feletti korosztály számára.

A május elsején hatályba lépő kormányrendeletben meghatározott szabályok nem az alapján osztják ketté a társadalmat, hogy van-e védettségük, hanem az alapján, hogy van-e védettségi igazolványuk.