hirdetés
2022. augusztus. 16., kedd - Ábrahám.
hirdetés

Karikó Katalint Doctor Honoris Causa címmel tüntették ki

Országos Felsőoktatási Tanévnyitó Szegeden

A Szegedi Tudományegyetem tanévnyitója egyben az Országos Felsőoktatási Tanévnyitó, valamint az SZTE Centenáriumi Rendezvénysorozatának nyitó eseménye volt. Dr. Karikó Katalint Doctor Honoris Causa címmel tüntették ki.

Az SZTE rektora az egyetem múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A tanévnyitón dr. Rovó László professzor, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte a résztvevőket. „Habár több hazai egyetem büszkén mutathat vissza több száz éves múltjára, abban biztos vagyok, hogy talán nincs még egy hazai felsőoktatási intézmény, melynek sorsa, történelme ennyire a magyar identitásához, annak megtartásához és fejlesztéséhez köthető” – kezdte köszöntő beszédét a Szegedi Tudományegyetem rektora. Szólt a szegedi egyetem múltjáról, megemlítve a kolozsvári egyetemalapítást, Szent-Györgyi Albert Nobel-díját, az intézmény kiváló oktatóit, kutatóit, többek között Fejér Lipót földrajztudóst és Szőkefalvi-Nagy Béla matematikust. Idézett Juhász Gyulától, Radnóti Miklóstól és József Attilától. A jelenre hangolódva kiemelte az intézmény felsőoktatási rangsorokban elfoglalt előkelő helyét és a Klinikai Központ járvány alatt tanúsított kiválóságát a gyógyításban. A jelenleg is zajló fejlesztések közül bemutatta a megújult fül-orr-gége klinikát, a gyermekpszichiátriát, a gyermeksebészetet, a jogi kar újjászülető épületét, és az egészségtudományi képzési tömböt. Hangsúlyozta: az egyetem történetében példa nélküli a most és a közeljövőben rendelkezésre álló fejlesztési forrás. Ez garantálja azt a sikert, amely megalapozza a szegedi egyetem idén megkezdett, következő 100 évét.

„Több tízmilliárd forintot kapunk oktatási és kutatási képességeink megújítására: új campust és tudományos létesítményeket tudunk majd kialakítani a Science Park területén, az érintett karokat az új céloknak megfelelően és arányosan fejlesztve” – hangsúlyozta Rovó László. A gólyákhoz szólva elmondta: „Az egyetem, amelynek a mai naptól polgárai lettek, biztosítani fogja Önök számára azt, hogy az itt szerzett diplomájukkal – szorgalommal, elkötelezettséggel és némi szerencsével – bármit elérjenek az életben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint korábbi diákunk, dr. Karikó Katalin professzor asszony példája, akinek a korszakalkotó, nyugodtan mondhatom, hogy a világ rendjét visszaállító, az orvostudományt már a közeljövőben alapvetően átalakító felfedezéseit, munkásságát már számos igen rangos díj ismer el.”

A Szegedi Tudományegyetem az arra érdemes bel- és külföldi személyek kiemelkedő tudományos érdemeit a „tiszteletbeli doktor”, azaz Doctor Honoris Causa cím adományozásával ismeri el. Az SZTE Szenátusa 2021. január 25-i ülésén egyhangúlag támogatta dr. Karikó Katalin Doctor Honoris Causa címmel való kitüntetését. A díszdoktori címről szóló oklevelet az egyetem rektora adta át a világhírű biokémikusnak, az SZTE alumnájának, aki magára öltötte az SZTE TTIK professzori talárját.

Dr. Karikó Katalin 3 tétele a hallgatókhoz 

„Tudományos előadást már sokszor tartottam, de először mondok ünnepi beszédet” – szólt megilletődötten a Szegedi Tudományegyetem legújabb díszdoktora. Dr. Karikó Katalin a rendezvényen egyetemistaként gyűjtött emlékeit felidézve, az első éves hallgatókhoz, a fiatalokhoz intézte szavait.

„Közel ötven éve, 1973 szeptemberében én is jelen voltam a szegedi egyetem – számomra máig JATE – tanévnyitóján. Izgalommal és ábrándozva vártam az előttem álló tanulóéveket. Nem gondoltam, hogy ennyire kacskaringós és göröngyös lesz a pályám” – fogalmazott a díszdoktori laudációban felsorolt munkahelyváltozásokra és fordulópontokra utalva. Hozzátette: „A jóból és a rosszból is tanultam. Hogy mit?” A választ – személyes emlékei színeit felvillantva – három tételben fejtette ki.

Dr. Karikó Katalin életének három legfontosabb tanulsága közül elsőként azt emelte ki a gólyák számára, hogy az iskolai és egyetemi időszakban kiépített személyes kapcsolatok egy életre szólnak, s átsegítenek sok szakmai nehézségen is. A második tanács, hogy „higgyetek magatokban!” – fogalmazott a világhírű tudós. Utolsó tételként azt fejtette ki, amit a stresszkutató Selye János könyvét olvasva már középiskolásként megtanult, s később megtapasztalt. „A negatív stressz úgy alakítható át pozitívvá, ha csak arra koncentrálunk, amin változtatni tudunk.” Azt tanácsolta az egyetemistáknak és a kezdő kutatóknak, hogy céljaik legyenek fontosak, s a kudarc ellenére is őrizzék meg hitüket, kitartásukat.

Ünnepi beszéde végén Dr. Karikó Katalin elfogódott hangon mondta el: hálás azért, hogy a szegedi egyetemen tanulhatott, itt egy életre szóló muníciót kapott.

Palkovics László: „A felsőoktatás finanszírozása biztonságban lesz”

„A magyar felsőoktatás hagyományait is figyelembe véve rendszerváltást indítottunk. Kidolgoztunk egy olyan új működési modellt, amely képes a felsőoktatási intézményeinket felkészíteni napjaink kihívásaira. A teljes nevén „közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi modell” célja, hogy a magyar tudás és tehetség hasznosuljon” – fogalmazott dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter. Kiemelte: Magyarországon eddig az államháztartás keretei között működtek az egyetemek. Ám ebben a modellben nem sikerült jelentős pozíciójavulást elérni, így tehát indokolt a változtatás.

„Tekintettel vagyunk hagyományainkra és adottságainkra, de adaptálható külföldi elemeket integráltunk. A finanszírozás osztrák minta alapján történik majd, és a finn átalakításokhoz hasonló előrelépést várunk a nemzetközi rangsorokban. A magyar kormány garantálja, hogy a felsőoktatás finanszírozása biztonságban lesz. Sőt, mi több, soha nem költöttünk még ekkora összegeket egyetemeinkre. Támogatni fogjuk az év elején előterjesztett 2.700 milliárd forintos fejlesztési igényét is” – hangsúlyozta a miniszter. Aláhúzta: fontos, hogy a fáradozások ne csak szóban, de tettekben is meg legyenek becsülve.

„Négy évvel ezelőtt 14 000 oktatót, kutatót és tanárt érintett a kormány komplex, 27 százalékos felsőoktatási béremelési programja. Tovább szeretnénk fejleszteni, két lépcsőben. Mindez 2021 szeptemberében és 2022 januárjában ez 15-15 százalékos béremelést jelent majd, amely nemcsak a modellváltó egyetemekre terjed ki, hanem az állami és egyházi fenntartású intézményekre is. 2020-tól 166 600 forintra, azaz több mint 40 százalékkal emeltük a hallgatói normatívát” – hallottuk Palkovics Lászlótól, innovációért és technológiáért felelős minisztertől.

Prof. Dr. Szabó Gábor: „Az SZTE-ben megvan a potenciál”

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Szabó Gábor professzor a rendezvényen elmondta, hogya Szegedi Tudományegyetem egy nagyon jó egyetem. Erre bizonyíték több rangsor és az a hálózat, ami a valamikori SZTE-hallgatókat nagyon sok szakmában és nagyon sok területen, a világon mindenhol összeköti.

„Az SZTE-ben megvan a potenciál, hogy még jobb egyetem legyen. Ebből következik, hogy a kuratórium nem azért van, hogy egy válságban lévő egyetemet megmentsen, hanem, hogy egy nagyon jó egyetemet abban segítsen, hogy elérje azokat a célokat, amelyek felé halad folyamatosan. Ezek közül is kiemelhető az, hogy nemzetközileg is meghatározó kutató egyetemmé váljon. Ezt a pozíciót még erősebbé tegye, az összes többi cél megvalósulásával párhuzamosan. Ehhez adottak a feltételek. Az egyetem az idei évre a Szenátus által elfogadott költségvetés alapján működik, és hamarosan aláírják azt a nagyobb ívű együttműködést is, amely a következő 5 évre, a kormány támogatásának köszönhetően, komoly forrásnövekedést biztosít” – hangsúlyozta a kuratórium elnöke.

„Az egyetemünk azért jó, és azért lehet és lesz is jobb, mert itt jó oktatók tanítanak jó hallgatókat. A kuratórium minden tagja nevében mondhatom, hogy tisztában vagyunk azzal a felelősséggel, amit kaptunk és mindent meg fogunk tenni azért, hogy megfeleljünk a kihívásnak” – zárta gondolatait Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Díjakat, elismeréseket adtak át

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi az oktatói, kutatói, gyógyítói, tudományos és publikációs tevékenységet, az utánpótlás nevelésében nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ennek elismeréseként a tanévnyitón díjakat adtak át.

Dr. Viski Sándor szülész-nőgyógyász főorvosnak a „Szegedi Tudományegyetem Vendégprofesszora” címet adományozott az SZTE. Az ünnepségen a kitüntetett emellett átvehette a 2019-ben neki ítélt a „Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat” is.

Dr. Molnár Béla fül-orr-gégész, orvosigazgatónak a Szegedi Tudományegyetem Dékáni Kollégiuma 2020-ban a „Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjat” adományozott.

Dr. Smid Róbert a „Kanyó Zoltán Irodalomelméleti Díjat” vehette át Odorics Ferenc professzortól, az Alapítvány kuratóriumának elnökétől.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az „Év Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozott 2020-ban Dr. Benk Ákosnak, az SZTE Mezőgazdasági Kar Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet főiskolai docensének; Dr. Kecskés Györgynek, a Bartók Béla Művészeti Kar Rézfúvós Tanszék főiskolai docensének; Dr. habil. Párdutz Árpádnak, az Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika egyetemi docensének; Prof. Dr. Drahota-Szabó Erzsébetnek, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Általános és Tudományos Dékánhelyettesének, a Nemzetiségi Intézet Német és Német Nemzetiségi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának; Prof. Dr. Vágvölgyi Csabának, a Természettudományi és Informatikai Kar Mikrobiológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárának.

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa az „Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet” adományozott 2020-ban Dr. Finta Reginának, az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Fizioterápiás Tanszék főiskolai docensének; Ördögné Dr. Kolbert Zsuzsannának, a Természettudományi és Informatikai Kar Növénybiológiai Tanszék egyetemi docensének; Dr. Prónay Szabolcsnak, a Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet egyetemi docensének; Dr. habil. Mezei Péternek, az Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet egyetemi docensének, Dr. Kiss Tivadarnak, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi adjunktusának; Juhászné Dr. Csapó Editnek, a Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának.

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Élettudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Manczinger Máténak, az Általános Orvostudományi Kar Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika egyetemi adjunktusának; Dr. Martinek Tamásnak, az Általános Orvostudományi Kar Orvosi Vegytani Intézet egyetemi tanárának.

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Műszaki-Természettudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Endrődi Balázsnak, a Természettudományi- és Informatikai Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék egyetemi adjunktusának; Dr. Kertész Attilának, a Természettudományi- és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék egyetemi docensének.

Az Egyetemi Tudományos Tanács „Az Év Bölcsészet- és Társadalomtudományi Publikációja Díjat” adományozta 2020-ban Dr. Almási Tibornak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történeti Segédtudományok Tanszék egyetemi docensének; Dr. Tomka Bélának, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Jelenkortörténeti Tanszék egyetemi tanárának.

A tanévnyitó ünnepségek hagyományainak megfelelően az első éves hallgatók a Szenátus és a professzori kar előtt esküt tettek. A hallgatói eskü szövegét Bárkányi Lili, a Fogorvostudományi Kar és Muhari Márton Manó, az Állam- és Jogtudományi Kar elsőéves hallgatói mondták el.

A kancellár is köszöntötte a kitüntetetteket

Dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja az ünnepség utáni állófogadáson, köszöntő beszédében elmondta: „Nagyon nagy öröm számunkra hogy ilyen illusztris vendégek, ilyen nagy számban vesznek részt a tanévnyitón. Itt álltunk 2017-ben, amikor prof. dr. Trócsányi László miniszter úr - aki jelenleg a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja - fejlesztéseket jelentett be. Ezek a megvalósuló fejlesztések a Szegedi Tudományegyetemen egyedülálló kormányzati támogatással valósulhatnak, valósulhattak meg” – emlékeztetett az SZTE kancellárja.

„Létrehoztuk a radiológiai központot, felújítottuk a Fogorvostudományi Kar épületét és elindult a Bartók Béla Művészeti Kar otthonának rekonstrukciója. Megtörtént az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika fejlesztése” – sorolta. Ezek a fejlesztések soha nem látott mértékű korszerűsítést és infrastruktúrát jelentenek. A kancellár elmondta: „Segítségükkel olyan hátteret teremtünk, amellyel inkubátorként funkcionálhat az egyetem meglévő és leendő kutatói és hallgatói számára” – mondta Fendler Judit. Az SZTE kancellárja a Centenáriumi évről szólva megjegyezte: méltó eseményekkel készül jubileumai megünneplésére a Szegedi Tudományegyetem.

Fotók: Bobkó Anna (Szegedi Tudományegyetem, Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság sajtókapcsolatokért felelős irodavezető-helyettes)
Fotók: Bobkó Anna (Szegedi Tudományegyetem, Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság sajtókapcsolatokért felelős irodavezető-helyettes)

(forrás: Szegedi Tudományegyetem)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink