hirdetés
2021. június. 16., szerda - Jusztin.
hirdetés

A MESZK a kirendelésről

Kéréseket fogalmazott meg a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Elnöksége az egészségügyi ellátás bármely területén foglalkoztatott szakdolgozókat érintő kirendeléssel, a betegellátás operatív és szakmai kérdéseivel kapcsolatban.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Elnökség rendkívüli ülésének 51/2020. (10.04.) számú határozata

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Elnökségének határozott kérése az egészségügyi ellátás bármely területén foglalkoztatott szakdolgozókat érintő kirendeléssel, a betegellátás operatív és szakmai kérdéseivel kapcsolatban:

  1. Azonnali eljárásrend kiadása, amely mind a kirendelést kérő munkáltatóra, mind pedig a kirendelésre kötelezett munkáltatóra nézve kötelező jellegű.
  2. A kirendelt kolléga tájékoztatása a kirendelés helyéről, munkarendjéről és hogy a kirendelés idejére milyen munkabér, változó bér illeti meg.
  3. A munkáltatói jogkör gyakorlójáról és megosztásáról a kirendelést kérő és a kirendelésre kötelezett munkáltató vonatkozásában.
  4. A munkaköri leírás és kompetencia lista kiadásának szükségességéről.
  5. A rendkívüli munkavégzés feltételeiről (túlóra, túlmunka, ügyelet és készenlét) és annak alakulásáról.
  6. A kirendelt kolléga más intézményben vagy szolgáltatónál engedélyezett részállásának tovább folytatásáról, ennek tiltása esetén a kiesett bér kompenzálásáról. 
  7. Amennyiben a kirendelt kolléga tanulmányi szerződéssel rendelkezik, a szerződésben foglalt vállalások további teljesítéséről.
  8. Intézményenként egységes COVID-pótlék meghatározásáról.
  9. Kirendelt közalkalmazottak esetében adandó kockázati illetménypótlék kérdéséről, illetve annak kiterjesztése valamennyi más jogviszonyban foglalkoztatottra. 
  10. A jelentősen megemelkedett munkába járási költségekről és munkába járási idő kompenzálásáról.
  11. A védőruházat biztosításával és mosatásával kapcsolatos teendőkről.
  12. A beosztástól eltérő egyéb berendelések (orientáció, értekezlet, továbbképzés) díjazásáról.
  13. A korlátozott munkaköri alkalmasság kérdéséről.
  14. A más településre, városba kirendelt kollégák lakhatásáról, elhelyezéséről, annak minimum feltételeiről.
  15. A napi bejárással nem megoldható, a kirendelt településen, városban elszállásolt kollégák, akik 3-16 életév közötti gyermekük/gyermekeik nevelésében hozzátartozói segítséget igényelnek, a segítséget nyújtó hozzátartozó kieső keresete kerüljön kompenzálásra és munkahelyén álljon felmondási védelem alatt.
  16. A kirendelés végeztével szükséges 2 negatív teszt elkészülésének idejére a kollégákat távollétidíj illesse meg.
  17. Egészségügyi dolgozónak a betegellátás biztonságának növelése érdekében priorizáltan, mielőbb végezzék el a tesztet.
  18. Foglalkozás körében szerzett Covid-19 megbetegedés esetén 100%-os táppénz, valamint karantén elrendelése során távolléti díj kifizetése a tárgyhónapot követő hónapban.
  19. A kirendelésre kötelezett egészségügyi szolgáltatónál kiesett munkaidő visszapótlása miatt elrendelt túlmunka elszámolásról (maximum a háromhavi munkaidő kereten belül).

Annak érdekében, hogy a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjait hitelesen tudjuk tájékoztatni, kérjük, hogy a további tervezett intézkedésekről információkat biztosítani szíveskedjenek!

 

Budapest, 2020. október 4.

cimkék

hirdetés

Könyveink