hirdetés
hirdetés
2021. december. 08., szerda - Mária.
hirdetés

Nyár közepétől megduplázódik a gyógyszerismertetés költsége

Virtuális orvoslátogató?

Kétszeresére nő a gyógyszerismertetési tevékenység utáni befizetési kötelezettség, amennyiben a gyógyszeripari vállalatok a jelenlegi ismertetési gyakorlatukat változatlanul fenntartják. A jogszabály-módosítás nyár közepén lép életbe.

Vannak-e olyan megoldások, amelyek segíthetnek a jelenlegi ismertetési struktúra hatékonysági szempontú újratervezésében? Az orvos-, illetve patikalátogatói erőforrások kiegészítésének, a személyes látogatás támogatásának egyik lehetséges eszköze az online ismertetési módokban, direktmarketing eszközökben rejlő lehetőségek kiaknázása lehet.

Nem engedélyezett az online ismertetés?

Pusztán a gyógyszerpromóciós szabályok vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a jogalkotó nem számolt a távollévők közötti, internet, telefon vagy levelezés útján történő ismertetés lehetőségével. A szabályozás logikája személyes ismertetésre épít. Erre utal, hogy az ismertető még a gyógyszerismertetés megkezdése előtt köteles az ilyen tevékenység végzésére jogosító igazolványát a címzettnek (tipikusan az orvosnak vagy a gyógyszerésznek) bemutatni. Egy új szabály értelmében pedig az orvos, gyógyszerész is köteles az ismertetés előtt meggyőződni arról, hogy az ismertetést végző személy a hatósági adatbázisban szerepel-e.

Online ismertetés? Lehetséges!

Mindazonáltal az ismertetési tevékenységet felügyelő hatóság egy 2010 elején adott tájékoztatásában mégsem zárkózott el az online ismertetés lehetőségétől. A hatósági álláspont az, hogy az online ismertetést végző személy ismertetőként történő hatósági bejelentése szükséges, amikor az orvos, gyógyszerész és az ismertető személy között „kétirányú interaktív kommunikáció történik”, vagy ha „egyirányú, ám meghatározott természetes személyhez köthető, illetve meghatározott természetes személytől származó információnyújtás történik (pl. direct mail-ek)”.

Vajon mindenki, aki az ismertetés közzétételében közreműködik, tevékenység bejelentésre köteles „ismertetőnek” minősül-e? Az elhatároló szempont az, hogy valaki csupán technikailag működik közre (például informatikus, honlapszerkesztő), vagy a tartalom kialakításában meghatározó szerepet tölt-e be (így például a gyógyszeripari cég által átadott szakmai anyag alapján a közzétett tartalmat megfogalmazza). A hatóság tájékoztatása szerint a technikai kiszolgáló nem ismertető, míg a tartalom kialakításában szerepet játszó személy igen.

Ki számít ismertetőnek?

Gyógyszerismertetés honlapon és e-mailben

Hatósági esetjog hiányában csupán feltételezhető, hogy az online ismertető személy az azonosítási kötelezettségének eleget tehet azzal, hogy a nevét és regisztrációs számát a honlapon – a belépést követően, de még a honlap tartalmához történő hozzáférést megelőzően (például egy felugró ablakon), jól láthatóan – közzéteszi, illetve az ismertetés keretében küldött e-mailben, postai küldeményben feltünteti.

Természetesen az online-ismertetésre is vonatkozik a címzetti kört érintő korlátozás: az ismertetés kizárólag a gyógyszer (gyógyászati segédeszköz) rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személynek szólhat. Az online világban ennek a követelménynek úgy tehetünk eleget, ha a gyógyszerismertetést tartalmazó honlaphoz való hozzáférést megfelelően (jelszó – felhasználónév párossal történő belépéssel) korlátozzuk, vagy az ismertetést tartalmazó e-mailt kizárólag az ilyen címzetti körnek juttatjuk el.

A honlap hozzáférés biztosításának legmegnyugtatóbb eszköze az, ha az orvos vagy gyógyszerész egy személyes látogatás során, lezárt borítékban kapja kézhez a belépéshez szükséges jelszót.

Párhuzamos szabályok

A direktmarketing eszközök esetében figyeljünk arra, hogy az e-mailben vagy posta útján végzett ismertetés során a gyógyszerpromóció ágazati szabályai mellett az elektronikus hirdetésre, illetve a gazdasági reklámra vonatkozó jogszabályoknak is eleget kell tennünk.

Többletkötelezettség, hogy amennyiben a gyógyszeripari cég nemcsak honlapon, hanem elektronikus levelezés vagy postai küldemények útján történő ismertetést is tervez, az ismertetés címzettjének kifejezett hozzájárását kell kérni ahhoz, hogy elektronikus leveleket, illetve postai küldeményeket továbbítsunk a számára. A címzett a hozzájáruló nyilatkozatot akár a honlap tartalmához való hozzáférést biztosító jelszó átadásakor is átadhatja a gyógyszerismertető részére. Figyeljünk arra, hogy a jogszabály a hozzájáruló nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit, valamint az ezzel kapcsolatban kötelezően vezetendő nyilvántartás adatait is meghatározza.

Az ismertetést tartalmazó elektronikus levélben egyértelműen és jól láthatóan tájékoztatni kell a címzettet az elektronikus hirdetés ezen jellegéről, a valós feladó személyéről (azaz, ha a levelet hirdetési szolgáltató küldi ki, az ő személyéről), amennyiben a levél nyereményjátékról, vetélkedőről ad tájékoztatást, úgy ennek jellegéről és a részvétel feltételeiről.

Párhuzamos szabályok, direkt marketing, hozzájárulás stb... Mire kell figyelni?

Az online ismertetés bevezetését némiképp bonyolítja, hogy nem elegendő a fenti kettős szabályozásnak eleget tenni, figyelemmel kell lenni egyéb olyan szabályokra is, melyekkel a gyógyszeripari cégek a személyes látogatással megvalósuló ismertetés során többnyire nem találkoznak, így különösen fórum, vagy más interaktív online megoldás üzemeltetése esetén kiemelkedően fontos a felhasználó által közzétett tartalomért való felelősség szabályainak ismerete.

A motiváció fenntartása

Az online ismertetésben rejlő lehetőségek hatékony kiaknázásához és a személyes látogatás erőforrásainak megfelelő szintű támogatásához önmagában nem elegendő egy jól felépített, informatív és interaktív honlap, vagy egy jól átgondolt direktmarketing kampány. A honlap rendszeres látogatása ösztönözhető például online konzultációs lehetőséggel kiegészülő e tananyag közzétételével, online konferenciák tartásával, hírekről, eseményekről szóló tájékoztatással. A motiváció fenntartható akár okostelefon-alkalmazások, vagy online publikációk letöltésének lehetőségével is. Ez utóbbi letöltésekre mint ingyenes juttatásokra azonban megfelelően irányadóak az ismertetés során nyújtható anyagi előnyre vonatkozó korlátozások.

Az interaktív kommunikációs lehetőség jól szolgálja a célcsoportot érintő egyéb célokat is: a közösségteremtést, klubok, vitafórumok létrehozását, de nem kizárt az egészségügyi tevékenységgel közvetlenül össze nem függő motivációs eszközök (például játékok) alkalmazása sem.

Az online felület fontos hozadéka, hogy – természetesen a megfelelő jogszabályi előírások betartása mellett – az azzal kapcsolatban megszerzett látogatottsági, vagy egyéb online aktivitási adatok felhasználhatóak a szolgáltatás hatékonyságának növelésére vagy piackutatási célokra.

dr. Dékány Csilla, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda
a szerző cikkei

dr. Firniksz Judit, Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda
a szerző cikkei

(forrás: MedicalOnline)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés

Könyveink