hirdetés
2021. október. 19., kedd - Nándor.
hirdetés

Újabb vélemények a táboroztatással kapcsolatos módosításhoz

Mind a szakfelügyelet, mind az új Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tagozata és Tanácsa támogatja a jogalkotók táborozási igazolásokkal kapcsolatos módosítási szándékát.

Hosszú évek várakozása és munkája eredményeként sok iskolaorvossal, házi gyermekorvossal és szülővel együtt nagy örömmel vettem a táborozási igazolások rendszerének megváltoztatására irányuló kormányzati szándékot,amely találkozik az egészségügyi szakmai és érdekvédelmi szervezetek (FAKOSZ , Kasszaorvosi Szervezet) véleményével és szándékával is.

A jogszabálytervezet érthetően vezeti le a jelen jogszabályi helyzetből adódó problémákat, de meglátásom szerint mégsem egyértelműen világos minden szakértő számára. Induljunk ki a tényekből, amelyeket már a korábbi, egészségügyben járatos szakértői vélemények is megerősítettek.

1. Jelen jogi szabályozás szerint a táborozási igazolások kiállítása az iskolaorvos feladata, erre őt az iskola-egészségügyi jogszabály (26/1997.NM.rend.) jelöli ki. (Háziorvost terhelő "igazolásadási kényszer" soha nem volt). A feladat finanszírozása az iskola-egészségügyi
ellátásban, és csakis ott biztosított az egészségbiztosítás által. Az iskolaorvos által kiállított igazolás ezért díjmentes. Táborozáshoz szükséges orvosi igazolást azonban minden orvosi diplomával rendelkező orvos kiállíthat, ez esetben azonban térítési díj ellenében (szakértői tevékenység:6800 Ft, amelyet jogszabály állapít meg), hiszen ezt az OEP más szolgáltatónak nem finanszírozza.

2. Az iskola-egészségügyi ellátás, a háziorvosi szolgálathoz hasonlóan folyamatos, az év 12 hónapjára, a tanítási időre és a tanítási szünetekre is kiterjed és finanszírozott. Az iskolaorvos és az iskolavédőnő tevékenységét személyesen, szabadsága idején helyettes útján köteles biztosítani az iskolában, vagy egyéb megjelölt helyen. Kivételt képeznek azok az iskolaorvosok, vagy védőnők - ha vannak ilyenek - akik a tanítási szünetek idejére nem rendelkeznek szerződéssel és nem kapnak díjazást.

3. Jelen jogi szabályozás szerint az igazolást a táborozás megkezdése előtt 4 napon belül lehet kiállítani. Könnyen belátható azonban, hogy az ilyen igazolás semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy a gyermek a táborozás megkezdésének napjára, vagy akár a táborozás alatt nem
lesz beteg (nem alakul ki láz, torokfájás, hasmenés vagy bármi egyéb betegség tünete) .

4. Nem kerülhető meg az 1997 óta fennálló törvényi kötelezettség (1997 évi.CLIV Tv. Az egészségügyről), amely szerint: 62. § (1) Aki saját magán vagy a gondozásában álló személyen fertőző betegség tüneteit észleli vagy erre utaló gyanúja van, köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni. Tehát a szülő köteles észlelni, ha a gyermeke fertőző beteg, vagy ha tetves. Tennie kell ezt nem csak a nyári táborozások idején, hanem nap, mint nap, amikor óvodába, iskolába engedi gyermekét. A jogszabálytervezetben szereplő szülői nyilatkozat tehát semmiféle plusz egészségügyi kompetenciát nem igényel a szülőtől, csak mindennapi kötelező "rutinfeladatát" kell teljesítenie, miszerint közösségbe (iskolába, óvodába, táborba) betegség tüneteit mutató gyermekét nem engedheti! A jogszabálytervezet azonban magában foglalja azt is, hogy a táborszervezőnek a táborozás előtt és alatt joga és kötelessége a gyermek orvosi ellátásának kezdeményezése betegség tüneteinek észlelésekor, az ellátás költségeit az E-Alap biztosítja.

5.A tervezet figyelmes tanulmányozása során az is kiderül, hogy a szülő számára csak lehetőség és nem kötelezettség a védőnői szolgálat megkeresése – amely szolgálat egyébként a családot folyamatosan segíti egészsége megőrzésében - ha a nyilatkozat kitöltése során a kérdések értelmezésében bizonytalan. (A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek külön segítséget igényelnek). A védőnők egyébként sok szociális ellátásra vonatkozó dokumentum kitöltésében segédkeznek jelenleg is. Természetesen orvosi vizsgálatot igénylő gyanús esetekben az alapellátó orvosok rendelkezésre állnak, ahogyan eddig is fordultak hozzájuk a szülők gyermekük tüneteinek
észlelésekor.

A kérdést tehát nem úgy kell feltennünk,hogy a szülők vajon képesek-e annak megítélésére,hogy gyermekük alkalmas-e a táborozásra. Sokkal inkább úgy: A szülők vajon képesek-e naponta felmérni és megítélni közösségbe (iskolába, óvodába,és akár
táborba) lépés előtt, hogy van-e gyermeküknek valamilyen betegségre utaló elváltozása, gyanús tünete, ami miatt közösségbe nem mehetnek? Joggal feltételezhető,hogy ennek megítélése az alapvető szülői szerep és gondoskodás része.

Végezetül sok éves iskolaorvosi és házi gyermekorvosi tapasztalat birtokában felelősséggel állíthatom, hogy a táborozási igazolások mai rendszere semmiféle garanciát nem nyújt arra, hogy a táborozásra induló gyermekek ne legyenek fertőző betegség lappangó fázisában, vagy tünetmentes betegséghordozók. Ezen igazolások nem csökkentik a fertőzésveszélyt a táborokban, nem helyettesítik a szülői felelősségvállalást és a táborszervezők éber figyelmét. Viszont a szülők szinte mindig megkérdezik: ennek mi értelme doktornő...?

Dr. Rósa Ágnes házi gyermekorvos, megyei szakfőorvos, Szeged

*

A csatolt levelet dr.Rósa Ágnes szakfelügyelő kolleganőmtől én is megkaptam, melyben foglaltakkal teljes mértékben egyetértek.

Ezúton jelzem azt is, hogy 2007-től a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai kollégium szakmai támogatásával a szakfelügyeletünk részéről államtitkári szintre többször megküldtük írásos jogszabály módosítási kérelmünket és szakmai javaslatunkat.

A megalakult új Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tagozat és Tanács részéről is maximálisan támogatjuk jogalkotók módosítási szándékát, és reméljük, hogy a táborozási igazolásokkal kapcsolatos tervezet minél előbb valóban a szülők és a szakma számára is kellően érdemi és megalapozott jogszabályává válik.

Dr. Kovács Julianna

országos házi gyermekorvos-iskolaorvos szakfelügyelő, a Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tagozat elnöke

(forrás: MedicalOnline)
hirdetés

Könyveink

 • learn more Onkológiai kézikönyv

  Ez a könyv szakvizsgára készülő fiatal orvosok ötleteként született meg, akik azt kérdezgették maguktól: hogyan is tudhatnánk a választ az...

 • learn more Funkcionális anatómia

  A tankönyv a hallgatók számára biztosítja azon az ismereteket, melyek elsajátítása lehetővé teszi a szakmai tárgyak megértését,...

 • learn more Gyermekbántalmazás

  A bántalmazott gyermekek védelme érdekében kiemelt fontosságú az esetek korai felismerése, a védő intézkedések mielőbbi megtétele. Könyv célja, hogy...

 • learn more Urológia

  A korszerű urológia felöleli - az újszülöttől az aggastyánig - a férfiak és a nők húgy-ivari szervi betegségeinek gyógyítását. A diagnosztikában a fizikális...

 • learn more Az orvostudomány jövőformálói - TOP 25 feltörekvő tehetség

  Miközben a sajtóban megjelenő hírek zöme az egészségügy nehézségeiről és kudarcairól szól,...

 • learn more Radioaktív izotóppal jelzett gyógyszerek az élő szervezetben

    A nukleáris medicina az orvostudomány dinamikusan fejlődő ága. Az elmúlt évtizedekben a...

 • learn more Méregtől a gyógyszerig

  Az író legjelentősebb cikkeiből történt válogatás mind az értő, mind a laikus olvasó számára értékes és érdekes ismeretanyagot nyújt. A...

 • learn more Odú vagy kelepce?

  Hogy kik is vagyunk, mit akarunk az élettől és mi a szerepünk a világban, azaz identitásunk, mindegyikünk számára fontos kérdés. Valódi önmagunk...

 • learn more Korszerű gyakorlati irányelvek az elsődleges orvosi ellátásban

  Könyvünket az elsődleges ellátásban dolgozó klinikusoknak ajánljuk, de nemcsak a...

 • learn more Jó étel, jó élet

  "Elakadt a táplálkozás útvesztőjében? Ez a kézikönyv segít a fiataloknak, kezdő háziasszonyoknak, babás családoknak és mindenkinek, aki szeretteinek,...

 • learn more Nyílt lábszártörések

  A Traumatológia Témakörök sorozatban újdonságként egy monográfia is megjelent, mely egyben egy tudományos munka összefoglalója is. A 222 oldalas...

 • learn more Pszichiátriai Lexikon

  Részlet Janka Zoltán Prof. előszavából  “A szerkesztő és szakavatott munkatársai a magyar pszichiátriai fogalomtár nagyméretű birodalmát...

 • learn more Vágy és hatalom

  E kötet a hazai pszichoanalitikus-pszichoterápiás szcéna egy olyan kiemelkedő szereplőjével invitálja közös elmélkedésre az olvasót, akinek nem csak...

 • learn more Tic-taktika

  „A Tourette-szindrómás gyermekek napi gondozása/nevelése nem sokban különbözik más gyermekekétől, azonban a Tourette-szindróma és az esetlegesen ezzel együtt...

 • learn more A fejfájásról - Patika Magazin könyvek

  A Patika Magazin Könyvek sorozat az egészségügyi populáris könyvekhez képest több szempontból is újdonságot jelent. A...

 • learn more Rendhagyó szakácskönyv. Patikusok receptjei és borai

  Az utolsó darabig elfogyott, a későn rendelők pedig már nem is juthattak hozzá a Galenus Kiadó „Rendhagyó...

 • learn more Akadémikus portrék - Ferge Zsuzsa - szociológus

  Ferge Zsuzsa akadémikus, szociológus, egyetemi tanár. Kezdetben statisztikusként dolgozott. Szociológusként...

 • learn more Hány barátod is van?

  Könnyű a hálózatok tudományában egy elvont matematikai elméletet látni. Pléh Csaba, Unoka Zsolt és munkatársaik könyve gyökereiben megváltoztatja...

 • learn more History and Theories of Mind - Neurocognitive Development and Impairments

  The history of cognitive science in combination with the history of psychology is...

 • learn more Útmutató a fogorvosnak való segédkezésben

  „E könyv célja, hogy az assistálással foglalkozni akarót az e pályán szükséges alapfogalmakkal megismertesse és megadja...