hirdetés
2021. december. 07., kedd - Ambrus.
hirdetés

Családorvosok Világnapja 2021

A Családorvosok Világszervezete (WONCA) 2010-ben május 19-t a Családorvosok Világnapjának nyilvánította.

Évről-évre ezen a napon hivatásunkat gyakorló háziorvosok/házi gyermekorvosok egy kicsit megállunk, visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra, számvetést végzünk a családorvoslás jelenéről és vázoljuk az előttünk álló célokat. A Családorvosok Világnapja alkalmából 2021. május 19-én szeretnénk egy pillanatra valóban megállni, egyet szusszanni, egy kicsit magunkat ünnepelni, és feleleveníteni azt az időszakot, ami a háziorvoslás számára is nagy kihívást jelentett az elmúlt hónapokban a COVID pandémia megfelelő kezelése kapcsán, olvasható a 2021. évi világnap alkalmából, a háziorvos/házi gyermekorvos szakma által közzétett sajtónyilatkozatban. Mint írják, szeretnénk egy kicsit elcsendesedni is, és megemlékezni azon kollégáinkra, azon háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szakdolgozóira is, akik a koronavírus közvetlen áldozataivá váltak az elmúlt időszakban.

A frontvonalban dolgozó családorvosoknak hétről-hétre új kihívásokkal kellett megbirkózniuk. A COVID-19 pandémia kirobbanását követően szerteágazó járványügyi, infekciókontroll szabályokhoz történő alkalmazkodás jelentette a legfőbb nehézséget. Mérsékeltebben ugyan, de korábban is kellett fertőző betegségek ellátásával kapcsolatos teendőket végezni a praxisokban, a COVID-19 pandémiához hasonló mértékű járványügyi kihívásokkal azonban még idősebb kollégáink sem szembesültek évtizedekre visszanyúló munkájuk során. Az elmúlt évtizedben a távkonzultáción, telemedicinális eszközök használatán alapuló ellátásformák iránt az egészségügyi és infokommunikációs technológiai fejlődéssel egyidejűleg egyre inkább megnőtt a szakmai és társadalmi igény egyaránt. A robbanásszerű áttörést ezen a téren ugyanakkor egyértelműen a COVID-19 pandémia hozta el, hiszen a hatályban lévő egészségügyi hatósági eljárásrendek alapján csak szigorúan kontrollált, lehetőség szerint a távkonzultációt előtérbe helyező keretek között zajlott az ellátás betegeink és kollégáink védelme érdekében.

A betegforgalom azonban a járvány alatt sem csökkent, némileg még meg is haladta a korábbi években kimutatott havi 5-6 milliós háziorvos-beteg találkozások átlagos számát, 2021. márciusban, a harmadik hullám közepén pedig 30 százalékos növekedést tapasztaltunk az előző évek hasonló időszakához képest.

A háziorvos-beteg találkozások száma március hónapban már megközelítette a 7 milliós esetszámot. Hamarosan megszülettek azok a jogszabályi keretek is, melyek a telemedicinális ellátásformákat törvényi szinten is elfogadott ellátásként ismerték el.

A hirtelen jövő változáshoz nem csak a praxisoknak kellett alkalmazkodniuk informatikai szempontból, hanem a páciensek számára is egy újfajta megközelítést igényelt az orvoshoz fordulás módját illetően. Mindez nagy türelmet igényelt a praxisok és betegek részéről egyaránt, hiszen mindenki egyfajta tanulási folyamaton ment keresztül az új ellátásformákhoz való alkalmazkodás tekintetében.

Rendkívül megterhelő volt a praxisok számára már a második hullámban végzendő tevékenység is, ekkor még nem is sejtettük azonban, hogy közelgő harmadik hullám még drasztikusabb lesz, és még nagyobb kihívás elé állítja az egész egészségügyi ellátórendszert. Még nagyobb kihívás elé állította a családorvosokat is, hiszen a harmadik hullámban tapasztalt jelentős esetszám növekedéssel egy időben elindult az oltási program végrehajtása is, mely európai viszonylatban unikális módon az első pillanattól kezdve a családorvosokra támaszkodott.

Megterhelő volt mindez, ugyanakkor a magyar családorvosok egy emberként álltak a feladat mögött, és a magyar oltási program sikerének egyértelmű letéteményesei voltak a kórházi oltópontokon szolgálatot teljesítő kollégák mellett. Számos szakmai egyeztetést igénylő, nehéz időszakként, ugyanakkor büszkén tekintünk vissza ezekre a hónapokra, amikor 4.640.000 honfitársunk közvetlen oltásában, vagy oltópontra történő irányításában vett részt több mint 10.000 háziorvos és szakdolgozó néhány hét leforgása alatt. Nem véletlen, hogy több európai országban a magyar oltási modellt emlegették, és fokozatosan tértek át a családorvosok szerepének erősítésére az egyes országok védőoltási programjának végrehajtásában.

A fenti megpróbáltatások teljesítése szakdolgozóink nélkül lehetetlen küldetésnek bizonyult volna, hálatelt szívvel, köszönettel tartozunk fáradhatatlan és áldozatos munkájukért. Lehetetlen küldetésnek bizonyult volna a társadalmi szolidaritás, a megannyi praxisok felé érkező támogatás, biztatás, a korábban megszokott hozzáférhetőség hiányából fakadó nehézségek elfogadása nélkül is.

A háziorvosok/házi gyermekorvosok pandémia kezelésben betöltött szerepén túl szeretnénk felhívni a figyelmet a családorvosok kiemelt szerepére az egészségügyi ellátórendszer működésének, működtetésének egyéb területeit illetően is. A világ egészségügyi ellátórendszerei általában kórház központúak. Az egészségügyi ellátórendszerek javítását szolgáló egyfajta mutatóként lehet értelmezni, hogy a drágább, magasabb ellátási szinten igénybevehető egészségügyi szolgáltatások helyett az olcsóbb, a lakosság számára hozzáférhetőbb alapellátás szintjén igénybevehetők-e, és milyen mértékben, bizonyos szolgáltatások. A kórház centrikusság kiemelten jellemző a magyar egészségügyi ellátórendszerre is.

Örvendetes, hogy hosszú idő után Magyarországon is az alapellátás megerősítése fókuszba került, melynek első lépcsőjeként az egészségügyi jogállásról szóló törvény hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók bérrendezését követően az alapellátó praxisok dolgozói is bérkiegészítésben részesültek. Egyértelmű cél az alapellátás további erősítése, hogy a drágább, kórházközpontú ellátások helyett a lakosság számára könnyebben hozzáférhető, olcsóbb ellátások legyenek igénybevehetők a háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szintjén. A célok eléréséhez szükséges további szakmai egyeztetések megkezdődtek az Emberi Erőforrások Minisztériumával.

Végezetül köszönetet szeretnénk mondani minden kollégánknak, minden egészségügyben dolgozó szakembernek a pandémia kezelésével kapcsolatos munkáját illetően. Köszönetet szeretnénk továbbá mondani honfitársainknak a járvány során tanúsított együttműködésük, támogatásuk kapcsán, melyekre számítunk a közeljövőben is, hiszen a világjárvány leküzdése csak Önökkel együtt sikerülhet.

Isten éltesse a háziorvosokat/házi gyermekorvosokat a Családorvosok Világnapján!

 

A Családorvosok Világnapjának idei mottója: “A jövő a családorvosokkal épül”

A Családorvosok Világnapja idén az alábbi négy, általunk is követendő pillére épül:

1. Építsük a jövőt a családorvosokkal együtt dolgozó alapellátási szakemberekkel

Felismerést nyert, hogy a klasszikus, egy orvosból és szakdolgozóból álló alapellátási egységek felett eljárt az idő. Minőségibb, szélesebb körű szolgáltatás nyújtására az alapellátás szintjén akkor van lehetőség, ha praxisok munkáját egyéb egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakdolgozók is segítik.

2. Építsük a jövőt a családorvosokkal és a páciensekkel

A családorvosi hivatás szépsége máig emberközpontúságában rejlik. Felgyorsult, elgépiesedett világunkban talán a családorvoslásra jellemző az egészségügyi ellátórendszer egészét illetően leginkább, hogy személyközpontú ellátás jellemzi, végig kíséri családok életét, folyamatos támogatást nyújt a betegeknek és közösségeknek egyaránt. Ez a nap a családorvosokon kívül a hozzájuk tartozó betegekről is szól!

3. Építsük a jövőt a családorvosokkal és a családorvoslásban használható technológiai újdonságokkal!

Az egészségügyi ellátórendszerben használt eszközök technikai fejlődése elképesztő ütemben zajlott a COVID pandémia kitörését megelőzően is. A háziorvosi praxisok is számos új technológiát integráltak. A telemdecinális eszközök használata a hozzáférhetőséget javította, és természetesen a betegek egészségének érdekében állt a járvány idején is.

4. Építsük a jövőt a családorvosokkal és Önnel!

Az egyéni, a családorvoslás jövőjét segítő kezdeményezések elengedhetetlenek a családorvoslás jövője szempontjából. Építsük együtt a jövőt Önökkel!

Építsük az egészségügyi ellátórendszer jövőjét Magyarországon is a családorvosokkal, ebben mi családorvosok, házi gyermekorvosok elkötelezettek vagyunk a társadalom egészségének megőrzése, betegségének gyógyítása érdekében, áll a közleményben.

 

(forrás: MedicalOnline)
hirdetés

Könyveink