hirdetés
hirdetés
2020. június. 02., kedd - Kármen, Anita.
hirdetés

Akadémiai díjak a 191. közgyűlésen

Huszonegy kutatót tüntettek ki az MTA 191. közgyűlésén hétfőn. Az MTA legfőbb döntéshozó testületének ünnepi ülésén átadták a külhoni magyar tudósok teljesítményét honoráló Arany János-életműdíjat, a kereskedelmi-ipari eredményeket elismerő Wahrmann Mór-érmet, az Akadémiai Újságírói Díjat, valamint a tavaly alapított QP Akadémiai Kiválósági Díjat is.

hirdetés

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette Baloghné Bereczky Zsuzsánnát, Bánfalvi Zsófiát, Demeter Gábort, Farkas Istvánt, Jordán Ferencet, Kéki Sándort, Péntek Jánost, Tóth István Györgyöt, Derényi Imrét, Palla Gergelyt, Gát Györgyöt, Weisz Ferencet. A kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke adta át.

Baloghné Bereczky Zsuzsánna, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézet Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék tanszékvezető egyetemi docense. A kitüntetést a hemosztázis-rendellenességek vizsgálatában és az öröklött trombózishajlam mechanizmusával és diagnosztikájával kapcsolatban tett új felismerései, megállapításai, valamint a trombóziskutatásban általa kialakított széles nemzetközi kollaboráció elismeréseként kapta.

Bánfalvi Zsófia, az MTA doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója a burgonya kutatása terén elért eredményeiért, sikerekben gazdag kutatói, oktatói és tudományos közéleti munkásságáért részesült az elismerésben.

Demeter Gábor, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos munkatársa a nagy hagyományú magyar Balkán-kutatás területén folytatott nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet. A díjat tudományszervezői munkásságáért és a Hungarian Historical Review-ban végzett szerkesztői munkájáért kapta.

Farkas István, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézet egyetemi tanára, a doktori iskola vezetője a megújuló energiaforrások széles körű magyarországi alkalmazása érdekében tett erőfeszítéseiért, a napenergia-hasznosítás területén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert kutatásaiért és iskolateremtő tevékenységéért részesült a kitüntetésben.

Jordán Ferenc, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója, az elismerést az ökológiai hálózatok és biológiai rendszerek széles körű vizsgálatáért, a fajok fontosságának mérésére szolgáló, világszerte használt elméleti módszerek kifejlesztéséért, valamint az ökológián kívül sok egyéb témában is használt módszertani fejlesztéseiért kapta.

Kéki Sándor, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Alkalmazott Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára a fizikai kémia, a polimerkémia, az anyagtudomány és a tömegspektrometria területén végzett magas szintű, nemzetközileg is elismert tevékenységéért részesült a díjban. Olyan, széles gyakorlati alkalmazást valószínűsítő intelligens anyagok előállítását tette lehetővé, mint az új alakmemória-tulajdonsággal bíró poliuretánok, az öngyógyuló polimerek, illetve a fényemittáló polimerek és szolvatokróm anyagok.

Péntek János, az MTA külső tagja, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára a magyar történeti nyelvészet és dialektológia nélkülözhetetlen forrásának, a háromkötetes, szöveges idézetekkel és képekkel gazdagon illusztrált A moldvai magyar nyelv szótára című munkának a megalkotásában játszott jelentős szerepéért kapta a kitüntetést.

Tóth István György, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi magántanára a társadalomszerkezet, a jövedelemeloszlás, a hazai és nemzetközi szegénység és kirekesztés, a jóléti állam gazdaságtana, valamint az értékek és attitűdök területén végzett kiváló szociológiai kutatásaiért, a szociológiát, közgazdaság-tudományt, statisztikát, demográfiát, értékvizsgálatokat egyesítő interdiszciplináris munkássága elismeréseként kapta a díjat.

Derényi Imre, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és Palla Gergely, az MTA doktora, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport tudományos főmunkatársa megosztott Akadémia Díjban részesült. Az elismerést a statisztikus fizika interdiszciplináris, a fizika és a biológia határterületein végzett, nemzetközileg is elismert munkásságukért, a nagy hálózatok belső, sűrűbben összekapcsolt részei közötti átfedések kimutatását elsőként lehetővé tévő munkájukért, valamint e struktúrák gyakorlati és evolúcióelméleti jelentőségének feltárásáért kapták.

Gát György, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Analízis Tanszék egyetemi tanára és Weisz Ferenc, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszék egyetemi tanára a klasszikus Fourier-, a diadikus és a napjainkban kiemelt fontosságú wavelet-analízis területén elért jelentős, nemzetközi visszhangot kiváltó eredményei elismeréseként kapták megosztva a díjat.

(forrás: MTA)
hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés
hirdetés

Könyveink