hirdetés
2022. május. 19., csütörtök - Ivó, Milán.

A Legionella pneumophila 5-ös és 10-es szerotípusa által okozott legionárius betegség

A legionellosis a Legionella-genushoz tartozó Gram-negatív baktériumok által okozott szisztémás fertőzés, melynek elsődleges klinikai megjelenési formája a tüdőgyulladás. A Legionella-speciesek tipikusan természetes és mesterséges vizes környezetben fordulnak elő. A humán fertőzések körülbelül 90 százalékáért a Legionella pneumophila tehető felelőssé. A L. pneumophila 15 szerocsoportra osztható, melyek közül az 1-es szerotípus a leggyakoribb betegségokozó variáns. Ezzel szemben a ritka esetek hátterében többnyire egyéb szerotípusok állnak.

hirdetés

Kínai szerzők az 5-ös és 10-es Legionella-szerotípusok egyidejű jelenlétére visszavezethető legionellosis esetéről számolnak be, ennek kapcsán leírják e törzsek genotípusának jellegzetességeit.

Esetbemutatás

Az esetbemutatásban egy 77 éves férfi esetét írják le, akinél 50 éve áll fenn B típusú hepatitis-fertőzés, 40 éve spondylitis ankylopoetica és 5 éve krónikus cholecystitis. A beteg 15 napja fennálló köhögés és 2 napja fennálló magas láz miatt került kórházi felvételre. A felvételkor elvégzett vizsgálatok 130/65 Hgmm-es vérnyomást jeleztek, a pulzusszám 102/perc, a testhőmérséklet 37,4 °C volt, mely 4 óra elteltével 38,4 °C-ra emelkedett. Laboratóriumi leletek: leukocyta-szám 9200/mikroliter (88,7 százalék a neutrofil sejtek aránya), C-reaktív protein szérumszintje 31 milligramm/liter. A CT-vizsgálat tüdőgyulladásra derített fényt. A vizeletből elvégzett antigénteszt a L. pneumophila 1-es szerotípusára negatívnak bizonyult. Bronchoalveoláris lavage-ra került sor, melynek során folyadékot nyertek baktériumtenyésztés és molekuláris analízis céljára.

Valós idejű polimeráz láncreakciót (PCR, polymerase chain reaction) végeztek a Legionella-genus 55 rRNS génjére specifikus primerekkel, illetve L. pneumophila-specifikus mip génnel. A bronchoalveoláris öblítő folyadékból izolált Legionella-kolóniákat speciális táptalajon tenyésztették. Kilenc Legionella-szerű kolóniát izolálták, melyek mindegyike pozitív eredményt adott PCR-rel. A Legionella-latex teszt L. pneumophila 2−14-es szerotípusaként azonosította a kolóniákat, ezen belül az 5-ös szerocsoport 5 kolóniában, a 10-es szerocsoport 4 kolóniában volt azonosítható monoklonális antitesttel. Környezeti vizsgálatokat végeztek a beteg otthonában és a kórházban, ám az 5-ös és 10-es szerocsoport jelenléte egyik helyen sem volt igazolható.

A 9 L. pneumophila-törzs vizsgálata pulzusmező-gélelektroforézissel (PFGE, pulsed-field gel electrophoresis) történt. Két PFGE-mintázatot figyeltek meg, melyek 94 százalékos hasonlóságot mutattak; mindegyik mintázat 1 szerocsoportot reprezentált. A PFGE-mintázatokat a L. pneumophilára vonatkozó kínai regiszter referenciaadataival vetették össze.

A különböző szerotípusok két klinikai L. pneumophila-törzsét tovább analizálták szekvenciatipizálással. A L. pneumophila-adatbázis lekérdezése alapján azt találták, hogy mindkét profil új, és e két törzset ST1440-ként (5-ös szerocsoport) és ST1439-ként (10-es szerocsoport) jelölték. E két izolátum szekvenciatípusa mindössze 2 allélben különbözött egymástól, ami felveti, hogy az izolátumok szorosabb kapcsolatban állhatnak egymással, mint ahogyan azt a szerológiai analízis jelzi.

Megbeszélés

Ritkán számolnak be a L. pneumophila 5-ös és 10-es szerotípusa által okozott humán infekciókról. A mostani vizsgálat két olyan L. pneumophila-szerocsoport által előidézett humán fertőzést igazolt, mely nem tartalmazza az 1-es szerocsoportot. Az esetbemutatás tapasztalatai arra is intenek, hogy a vizeletből végzett negatív antigénteszt nem elegendő ok arra, hogy kizárjuk a legionellosis lehetőségét, mivel a vizeletvizsgálathoz használt antigénvizsgálati készlet csak a L. pneumophila 1-es szerotípusát mutatja ki. Az 5-ös és 10-es patogén szerotípusok okozta esetek egy része így valószínűleg felderítetlen marad. A pontos diagnózishoz tenyésztés és molekuláris analízis szükséges.

A korában közölt esetek és a most bemutatott eset arra utal, hogy a különböző szerocsoportokkal történt egyidejű fertőzés gyakoribb, mint azt jelenleg gondoljuk, illetve hogy többféle kolóniára kell tesztelni ahhoz, hogy helytálló epidemiológiai diagnózishoz juthassunk. Bizonyos körülmények között előfordulhatnak különböző Legionella-törzsek által okozott koinfekciók.

Összefoglalás

A legionellosist rendszerint nem veszik komolyan fontolóra a pneumonia elkülönítő diagnosztikájában, mivel a klinikusok többségének nincs tapasztalata ezzel a betegséggel. A bemutatott eset rávilágít annak fontosságára, hogy a klinikusok tisztában legyenek a Legionella-pneumonia kimutatására alkalmas diagnosztikai módszerekkel. Emellett további epidemiológiai surveillance szükséges a fertőzés monitorozására és a közegészségügyi betegségkontroll-stratégiák finomítására.

(Forrás: Zhang Q, et al. Legionnaires’ disease caused by Legionella pneumophila serogroups 5 and 10, China. Emerg Infect Dis. 2014;20:1242−1243.)

Dr. S. I.
a szerző cikkei

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Jogszabályfigyelő

A Magyar Tudományos Akadémia székháza ad otthont Budapesten a 2022-es Sclerosis Multiplex Világnapnak május 28-án.

Hiába kérte többek között a Magyar Orvosi Kamara is, hogy külön egészségügyi minisztérium feleljen a jövőben az egészségügyet érintő döntésekért, ez a jelek szerint nem fog megvalósulni.