hirdetés
2023. január. 27., péntek - Angelika.
hirdetés

Szakmai konszenzusra törekszik a Magyar Pszichiátriai Társaság

Szakmai konszenzusra törekszik a Magyar Pszichiátriai Társaság a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó januári állásfoglalásával kapcsolatban.

2022. január 25-én a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökség- és vezetőségválasztó küldöttközgyűlésének döntése alapján hivatalba lépett a társaság új elnöksége Dr. Szekeres György PhD elnökletével. Az új elnökség soron kívül foglalkozott a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság által írt, valamint a Magyar Szexuális Medicina Társaság szakmai támogatásával 2022. január 22-én megjelent közös állásfoglalással –  a “2021. évi LXXIX. törvény a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” – kapcsolatos szakmai tiltakozásokkal és a jelentős média visszhanggal is.

Az elnökség az állásfoglalás meghozatalakor a Magyar Pszichiátriai Társaság alapszabálya szerint járt el, hiszen a társaságot két küldöttközgyűlés között az elnökség képviseli. Az is nyilvánvaló, hogy egy szakmai-tudományos, koordinációs és érdekképviseleti szervezetnek joga van véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben is, viszont egy ilyen szenzitív ügyben jogos a tagság igénye a szélesebb szakmai konszenzusra. Az állásfoglalást az MPT elnöksége elfogadja, ugyanakkor kijelenti, hogy az nem tekinthető a MPT teljes tagsága véleményének.

Ezért az állásfoglalás megjelenése után az elnökség úgy döntött, hogy az állásfoglalásról, illetve az azt megalapozó tudományos kutatásokról érdemes vitát folytatnia és érdemes szakmai konszenzusra törekednie, így az MPT honlapján diszkussziót indított a regisztrált tagság számára. A fórumot 2022. február 25-én nyitották meg, és egy hónapig, azaz március 25-ig várják a pszichiáterek hozzászólásait, érveit. A vita lezárását követően az MPT a nyilvánosság elé bocsátja az álláspontok összegzését, és amennyiben indokolt, módosítja az állásfoglalást.

 

Dr. Szekeres György                                                              Dr. Wernigg Róbert

                            az MPT elnöke                                                                    az MPT főtitkára

(forrás: Magyar Pszichiátriai Társaság)
hirdetés
hirdetés

Könyveink