hirdetés
2020. február. 17., hétfő - Donát.

A primer humán papillómavírus- (HPV) szűrés klinikai hatásossága és költséghatékonysága Angliában: az ARTISTIC randomizált kohorszvizsgálat eredményei

A költséghatékonysági analízis szerint a primer HPV-szűrési stratégiák egyedüli elsődleges szűrésként alkalmazva többségében költségmegtakarítást eredményeznek mind a vakcinált, mind a nem vakcinált kohorszokban.

hirdetés

Az ARTISTIC (A Randomised Trial In Screening To Improve Cytology) vizsgálatban eredetileg két HPV-méhnyakszűrési kör eredményeit dolgozták fel. A kiterjesztett vizsgálatban a harmadik szűrési kört elemezték, mely újabb adatokkal szolgált arról, hogy a negatív HPV-teszt protektív hatása milyen időtartamú, ami segítséget nyújthat a szűrési intervallum kiterjesztéséhez.

Jelen vizsgálat céljai: 1) A harmadik szűrési kör alapján a cervicalis intraepithelialis neoplasia (CIN) 2-es vagy annál előrehaladottabb (2+) súlyossági fokozat és CIN grade 3 és annál előrehaladottabb súlyossági fokozat (CIN3+) kumulatív előfordulási arányának meghatározása az ARTISTIC betegcsoportjaiban három szűrési kör (6 év) után. 2) A CIN2+ kumulatív incidenciájának összehasonlítása három szűrési körben. 3) Annak megválaszolása, hogy a HPV-teszt eredménye alapján biztonsággal kiterjeszthető-e a szűrési intervallum 3 évről 6 évre. 4) Annak megítélése, hogy a Cervarix™ vakcinával végzett védőoltás milyen potenciális hatást fejthet ki a kóros citológiai lelet és a CIN2+ megelőzésére. 5) A primer HPV-teszt költséghatékonyságának elemzése az Angliában jelenleg széles körben végzett méhnyaki citológiai vizsgálattal összehasonlítva.

Betegek és módszerek

Az ARTISTIC kohorszvizsgálat kiterjesztett periódusában a harmadik szűrési kör adatait elemezték a második kör után 3 évvel és a vizsgálatba való belépés után 6 évvel. Az elemzés alapját az ARTISTIC kohorszvizsgálat résztvevőinek adatai képezték Manchester körzetéből.

A harmadik körbe 2007 júliusa és 2009 szeptembere között 8873 nőt vontak be, akik közül 6337 főt a második körben is szűrtek, míg 2536 nő az első kör óta nem vett részt szűrővizsgálaton.

Minden nőnél folyadék alapú citológia, valamint HPV-teszt és -citológia történt. Közepes fokú vagy annál súlyosabb dyskariosis, illetve HPV-pozitív enyhe dyskariosis/borderline elváltozások észlelésekor kolposzkópiát ajánlottak fel az érintett nők számára, míg negatív citológia vagy HPV-negatív enyhe dyskariosis/borderline elváltozások esetén rutin visszahívást ütemeztek.

Elsődleges végpontnak tekintették a három szűrési kör során citológiával észlelt CIN2+ elváltozások kumulatív arányát és a vizsgálatba való belépéskor fennálló HPV-státuszt; a CIN2+ elváltozások HPV-típusspecifikus arányát; az életkor hatását a citológiával és HPV-státusszal korrelált kimenetelekre; illetve a primer HPV-szűrés költséghatékonyságát.

Eredmények

A harmadik szűrési kör kapcsán az utánkövetés medián időtartama 72,7 hónap volt. A három szűrési kör során nem mutatkoztak szignifikáns különbségek a CIN2+ [esélyhányados (odds ratio, OR): 1,06, 95% megbízhatósági tartomány (confidence interval, CI) 0,89−1 26] vagy CIN3+ (OR: 0,90, 95% CI 0,72−1,14) elváltozások arányában az egyes vizsgálati karok között. A vizsgálatba való belépéskor a kóros citológiák aránya az alábbiak szerint alakult: 13% (határértéken pozitív citológia) és 2% (közepesen pozitív citológia). A vizsgálatba való belépéskor fennálló pozitív citológiát követően a CIN2+ kumulatív aránya 20,5% volt, kiindulási HPV-pozitív eredményt követően pedig 20,1%. A vizsgálatba való belépéskor HPV-negatív nők körében a CIN2+ kumulatív aránya mindössze 0,87%-nak adódott (95% CI 0,70−1,06) három szűrési kört követően, ami szignifikánsan alacsonyabb, mint a negatív citológiai lelettel rendelkező nők körében regisztrált érték (1,41; 95% CI 1,19−1,65).

A kezdetben HPV-negatív nők körében 6 év elteltével ugyanolyan mértékű védelem állt fenn a CIN2+ elváltozásokkal szemben, mint a negatív kiindulási citológia után 3 évvel. A kiinduláskor HPV-pozitív/negatív citológia eseteiben a CIN2+kumulatív incidenciája 6 év elteltével 7,7%-nak adódott, ami szignifikánsan magasabb, mint pozitív citológia/HPV-negatív esetekben (3,2%).

A vizsgálatba való belépéskor a HPV 16-os típusára pozitív nők esetében a CIN2+ elváltozások kumulatív aránya a három szűrési körre számítva 43,6%, míg bármilyen HPV-pozitív teszt esetén 20,1%.

A költséghatékonysági analízis szerint a primer HPV-szűrési stratégiák egyedüli elsődleges szűrésként alkalmazva többségében költségmegtakarítást eredményeznek mind a vakcinált, mind a nem vakcinált kohorszokban: az éves szűréshez kapcsolódó költségek a nem vakcinált kohorszokban 7−18%-kal, a vakcinált kohorszokban 9−22%-kal csökkentek. A költséghatékonyság szempontjából az bizonyult a legkedvezőbb stratégiának, ha a primer szűrési stádiumban végzett genotipizálással azonosították a HPV-16/18 szempontjából pozitív nőket, majd kolposzkópiára utalták őket.

Következtetések

Az első szűrővizsgálatként végzett HPV-teszt szignifikánsan protektívabbnak mutatkozott a három szűrési kör 6 éve alatt, mint a citológiai szűrővizsgálat jelenlegi gyakorlata, illetve a primer HPV-szűrés alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy biztonságosan megnyújtsuk az egyes szűrővizsgálatok közötti intervallumot. A HPV-vakcinációs programtól a high-grade citológiai eredmények és a CIN2+ elváltozások számának jelentős csökkenése várható.

A modellezett analízis azt jelezte, hogy a primer HPV-szűrés hatásosabb és költségkímélőbb is a méhnyaki citológiát alkalmazó jelenlegi gyakorlatnál, mind a vakcinált, mind pedig a nem vakcinált kohorszokban. Alapvető jelentősége van az utánkövetés során tanúsított együttműködési hajlandóságnak, illetve a HPV-pozitív/negatív citológiai esetek optimális ellátásának a primer HPV-szűrést követően.

A további kutatásoknak az alábbi kérdések tisztázására kell kitérniük: 1) a nők attitűdjei HPV-pozitív/negatív citológia eseteiben; 2) a kiegészítő biomarkerek értéke; és 3) a primer HPV-szűréshez társuló releváns aktivitások nem vakcinált és vakcinált populációkban az életminőség szempontjából.

 

Forrás: Kitchener H, et al. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of primary human papillomavirus cervical screening in England: extended follow-up of the ARTISTIC randomised trial cohort through three screening rounds. Health Technol Assess. 2014;18(23)

Dr. Patócs Attila
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

A háziorvostan rovat szerkesztői

Háziorvos rovat szerkesztői

Aktuális rovatszerkesztő


 

 

 

Dr. Patócs Attila

egyetemi docens

Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet

Szakmai önléletrajz

Shirley Chaney vaszkuláris demenciával élő férjét támogatja. 53 év házasságot követően a nőnek nagy nehézséget jelentett a betegség következményeinek elfogadása, ezért úgy döntött, haragját, szomorúságát és reménytelenségét – azaz személyes gyászfolyamatát – a művészet segítségével fejezi ki.

Sok szempontból jellemző Zsolt most következő története, melyben nem csak az osztrák egészségügy gyorsaságáról és színvonaláról ír, de az is kiderül, hogy végül magyar orvoshoz került…