hirdetés
2023. január. 31., kedd - Marcella.
hirdetés

Pályázatot hirdet az Egy szív a gyermekekért Alapítvány

Az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány a hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek jobb egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében pályázatot hirdet.

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1066 Budapest, Nyugati tér 1. 608., Fővárosi Törvényszéknél 01-01-0002060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök, dr. Élő Gábor, Siposné Bárkányi Erika kuratóriumi tagok) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.

Az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány a hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy a házi gyermekorvosi és családorvosi praxisok, praxis közösségek, valamint területi ellátást biztosító ügyeletek új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá.  A megpályázott műszert az "Egy szív a gyermekekért" Alapítvány saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza nyerteseknek. A pályázat benyújtásának levelezési címe: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök,  2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. 12:00

Pályázható összeg a 2022. évre összesen: 6 millió forint

 

A megpályázható műszerek:

  1. a.     SmartTester POCT készülék a következő induló tesztekkel: CRP, HbA1c, hCG,  D-dimer, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt
  1. b.     DocUReader 2 Pro vizeletanalizátor készülék + LabStrip U11 Vizelet teszt, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt
  1. c.     Pulzoximéter OXY-110 akkumulátoros (professzionális), Pulzoximéter fülhőmérő OXY 110 hez, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez csecsemő méret, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez  gyermek méret
  1. d.     Omron NE-C801 kompresszoros inhalátor, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt, Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék + Etalon teszt, CELERUS égési  kötszer csomag
  1. e.     HeartScreen 80G-L1 3/12 csatornás EKG készülék tartozékokkal, színes érintős képernyővel (gyermek elektródával, sw-rel).

Csak vegyes praxisok, praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

  1. f.      HeartScreen 112C-1 12 csatornás EKG készülék tartozékokkal (gyermek elektródával, sw-rel).

Csak praxisközösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

  1. g.      Innomed CA-1 tip. AED készülék ( első magyar fejlesztésű laikus kézbe is adható életmentő defibrillátor)  + 1 pár gyermek elektróda.

Csak egy telephelyen működő praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

  1. h.      Heine Mini3000 LED otoscope-t tartozékaival KETO Cont ketonszintmérő készülék KETO Cont teszt., Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék+ Etalon teszt, CELERUS égési  kötszer csomag.

Tételenként is pályázható.

A pályázaton azok vehetnek részt akik:

-       feladataikat területi ellátási kötelezettség mellett végzik,

-       praxisnagyságuk meghaladja a 600 főt,

-       vállalják az elnyert eszköz minimum 3 évig tartó üzemeltetésével járó költségeket, amellyel kapcsolatban a döntést követően a nyertes praxis tulajdonosa és az Alapítvány szerződést köt.

-       A nyertes vállalja, hogy az Alapítvány kérésre beszámol az eszköz használata során szerzett tapasztalatokról.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-       a praxis bemutatását, valamint a pályázó bemutatkozását,

-       melyik műszerre pályázik (csak egy kiírás választható),

-       részletes szakmai programot,

-       Vegyes praxis esetén a praxis bemutatásánál térjen ki a gyermek és a felnőtt praxis adataira

-       Területi ügyeleti ellátás esetén az ügyeleti ellátási időszak és terület bemutatásával

-       Praxis közösség esetén a praxis közösség telephelyének, többi tagjának és praxisméretüknek a felsorolásával, a praxisközösség vezető orvosának vagy helyettesének szignálásával

-       a következő szerződések másolatait: NNK, NEAK, Önkormányzati megállapodás,

utolsó KSH jelentés,

-       gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot - hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzet példányt – valamint/eredeti aláírási címpéldányt,

-       A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Amennyiben 60 napon túli tartozása a pályázat elbírálás időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

Pályázati tárgyalás helye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., 608. szoba

A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

A pályázat benyújtásának módja: Elsőbbségi levélben az „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány levelezési címére: 2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet a kuratórium elnökénél, dr. Kelenhegyi Juditnál.

Elérhetőségek:

tel: +36/20-427-1037

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Forrás: „Egy szív a gyermekekért
Forrás: „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány

(forrás: „Egy szív a gyermekekért" Alapítvány)
hirdetés
hirdetés

Könyveink