hirdetés
2022. augusztus. 11., csütörtök - Zsuzsanna, Tiborc.
hirdetés

Olvasna? Van itt néhány friss egészségügyi jogszabály...

Huszonnégy rendeletet módosított egy csapásra a humán tárca vezetője az 54/2015-össel, ami a legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg - van benne minden: védőoltástól lincence vizsgáig.

A tematikájában igencsak színes módosító csomag rendelkezik többek között arról, hogy a természetgyógyászoknak sikeres vizsgájuk után ezentúl bizonyítványt is kiállít az ENKK. Apró újdonság az is, hogy az anyatejért a jövőben a kormányhivatal helyett az OEP fizet.

Jelentősebb változásnak látszik, hogy többen juthatnak ingyen a Hepatitis B fertőzés megelőzésére szolgáló védőoltáshoz. Immár az onkológiai és hematológiai betegek, valamint az intravénás kábítószer-használók is térítésmentesen kaphatják a vakcinát, ha kérik.

Változik a mentőkocsik kötelező felszerelése, s egy újabb ponton is betört a jogalkotásba az informatika: a mentőegység vezetője immár elektronikusan is kitöltheti az esetlapot. (Ha lesz ehhez eszköze... - tehetnénk hozzá, de épp a minap írtunk egy kínos esetről, ami talán elő sem fordulhatott volna, ha az esetlap már elektronikus.)

Változott a HIV szűrésre kijelölt szolgáltatók listája, az anonim szűrésre felhatalmazottak csoportjában például megjelent a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézete.

Változtak számos szolgáltatás minimumfeltételei, ilyenek a  hospice-palliatív ellátás, a szívtranszplantáció és műszív beültetés , a tüdőtranszplantáció és  a szülészet-nőgyógyászat területén nyújtott tele-cardiotocográfia.

Az ÁNTSZ kapott egy kis haladékot: az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzések és kórokozóik monitorozására szolgáló országos adatbázisból készítendő éves  jelentését a jövőben elegendő ha a tárgyévet követő (korábbi június helyett) szeptemberig nyilvánosságra hozza.

Új elem, hogy a rendelet rögzíti: a Nemzeti Vizsgabizottság minden év február 15-éig és augusztus 15-éig az ENKK honlapján köteles közzétenni a következő félévre vonatkozó licenc vizsganaptárt. Pontosítja a módosítás azt is, hogy a személyes közreműködő orvosok,  fogorvosok, gyógyszerészek (munkáltató híján), hogyan szerezhetnek igazolást a gyakorlati idejükről.

A szakmai kollégiumok működéséről szóló módosítás a tagozatok véleménynyilvánítási lehetőségeit/feladatait számbavéve sorol fel újabb tételeket; így véleményt nyilvánítanak

 • az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeiről,
 • az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárásokról,
 • az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeiről, és a pályázó szakmai feltételeknek való megfeleléséről is.

A módosító csomaggal érintett jogszabályok:

 1. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet
 2. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
 3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása
 4. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
 5. A művi meddővétételről szóló 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet
 6. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet
 7. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet
 8. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet
 9. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet
 10. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
 11. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet
 12. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
 13. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet
 14. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet
 15. A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
 16. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet
 17. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
 18. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet
 19. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
 20. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
 21. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
 22. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
 23. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
 24. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet

A 54/2015-ös tárcarendelet a Magyar Közölönnyel tölthető le.

 

(forrás: Magyar Közlöny)

cimkék

hirdetés
hirdetés

Könyveink