hirdetés
2022. január. 25., kedd - Pál.
hirdetés

Laboratóriumi mérések – betegközelben

Napjainkban a modern betegellátás nem lehet meg átfogóan integrált informatikai rendszer nélkül. Itt nem az összeintegrált, hanem a valóban egy közös adatbázisra épülő rendszerek vannak előnyben. 

Ennek egyik látványos példája a Point of Care Testing (PoCT) készülékek illesztése a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MHEK) összes fekvőbeteg-ellátó telephelyén, összesen 7 helyen országszerte.

Volumenében és megoldásaiban is referencia értékű a Roche Magyarország Kft. és a GlobeNet Zrt. közösen megvalósított, mintegy 76 db készüléket magában foglaló projektje. Ilyen mélységű és mértékű rendszerbe integrálás példa nélkül álló az országban. Jól mutatja a két cég közötti együttműködést, szakmai felkészültséget és partnerséget, hogy az egész projekt a központi döntés után, a kezdeti egyeztetésektől, a teljes rendszer beüzemeléséig mindössze 3 hónapot vett igénybe. Mindezt úgy valósították meg, hogy a zavartalan működést fenntartva került sor a felhasználói oktatásokra, végpont kialakításokra, a rendszerbe való illesztésre és a felhasználói tesztekre.

Vonalkódos beteg és felhasználó azonosítás után azonnali laboratóriumi méréseket, megbízható eredményeket és pontos dokumentálást tesznek lehetővé a rendszerbe kötött Point of Care Testing (PoCT) készülékek, elősegítve az azonnali beavatkozást a beteg  állapotának stabilizálása érdekében.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház (MHEK) összes fekvőbeteg-ellátó telephelyén alkalmazzák már a betegközeli laborvizsgálatok rendszerbekötését és felügyeletét lehetővé tévő készülékeket – mondta el a MedicalOnline érdeklődésére dr. Simon Judit, a MHEK laborvezető főorvosa. Korábban is használtak olyan technológiát, amely szükség esetén kis mennyiségű vérből képes a gyors analízisre, ám előrelépés, hogy a készülékek laboratóriumi felügyelet alatt vannak, online rákötve a laboratórium szerverére, amely összeköttetésben áll a központi informatikai szerverrel is. Mindez azért fontos, mert ily módon nemcsak képesek a folyamatos minőségellenőrzésre, azaz megfelelő szakmai felügyeletet gyakorolhatnak a vizsgálatok végzésekor, de a mérési eredmények azonnal bekerülnek a betegek dokumentációjába is. Mindez a szakmai minimumfeltételekben is megfogalmazott elvárás.

A fekvőbeteg ellátásban a vérgázok tekintetében már 2012, a vércukor, véralvadási vizsgálatok és a miokardiális markerek esetében tavaly december óta végzik a vizsgálatokat a rendszerbe kötött PoCT készülékekkel a Honvédkórház telephelyein. A rendszert a következő lépésben a járóbeteg ellátásra is kiterjesztik. Ezen a területen ugyanis kisebb volumenben, de ugyancsak előfordul, hogy gyors döntésekre van szükség – például egy diabetológiai vagy hematológiai szakrendelésen. A beteg-közeli vizsgálatokat mindezeken túl alkalmazhatják a beteg otthonában, a mentőben vagy a háziorvosi rendelőkben is. Péládul az olyan kisebb falvakban is szükség lehet ugyanis gyors döntésekre, amelyekből csak nagyobb távolságban érhető el laboratórium – magyarázza a főorvos.

A POCT készülék maga, egy önellenőrzésre használt vércukormérő készülékre emlékeztet, kiegészítve azzal a tudással, hogy vonalkódos azonosítók segítségével képes a beteg és mindazok nyomon követésére, akik a vizsgálatokat elvégzik, továbbá a mérőkészülék állapotára vonatkozó információkat is küld a felügyeletet ellátó központ felé. A hordozható készülék, a beteg mellett történő vizsgálat elvégzését követően, rácsatlakoztatva az úgynevezett dokkoló állomásra, azon keresztül továbbítja az információkat, előbb a laboratóriumban elhelyezett szerverre, onnan tovább az intézmény informatikai rendszerére. Az adatokat a labor informatikai rendszere dolgozza fel, így az azonnal a betegellátás részeként kerül dokumentálásra. A mérés során rögzítésre kerül a mérés ideje, az elvégző személye, a beteg egyedi azonosítója, a készülék, a felhasznált anyag azonosítója.  A történtek tehát jól nyomon követhetők, ellenőrizhetőek, s a rendszer segítségével olyan adatok is „on-line” dokumentálhatók, amelyek eddig nem kerültek rögzítésre az informatikai rendszerben. Ezek később akár elemzésre is felhasználhatók.

A betegközeli (POCT) laboratóriumi vizsgálatok rendszerének tervezése, szakmai felügyelete, rendszeres minőségellenőrzése, a méréseket kivitelező személyzet oktatása a laboratórium feladata.

Méréscsoportonként több készülék létezik, így a műszerpark összetétele intézményenként testreszabható a laboratóriumi szaktanácsadók segítségével – tudtuk meg a GlobeNet Zrt.-től. A készülékek mobilak, rövid átfutási idővel és precízen végzik el a szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, a készülékek pontosságát pedig a rendszeresen elvégzett kalibrációs és ellenőrző mérések garantálják.

A GlobeNet Zrt. a Roche Magyarország Kft. és a Radiometer Magyarország Kft. által forgalmazott készülékeket illeszti LabWorkS laboratóriumi rendszeréhez, ahonnan az auto-validált vizsgálati eredmények a MedWorkS rendszerben is megjelennek egy automatizált leleletező mechanizmusnak köszönhetően. Ezáltal a betegágy mellett végzett vizsgálatok eredményei rövid időn belül bekerülnek a beteg elektronikus dokumentációjába, segítve az orvos munkáját.

A PoCT rendszerek illesztése nem csupán a gyors és megbízható eredményközlést teszi lehetővé, hanem annak pontos és emberi beavatkozás nélküli dokumentálását is. A leletek megtekinthetők a beteg vizsgálati fájában – az elektronikus kórelőzmények között –, valamint az aktuális ellátás ablakában. Külön fülön jelenik meg a PoCT eredménynavigátor, ahol a

mérések eredményei elkülönítetten, grafikusan megjelenítve is nyomon követhetők. Innen megfelelő jogosultság függvényében bárki megtekintheti, elemezheti a vizsgálat eredményét, ezzel elősegítve a gyors döntést az azonnali beavatkozásokhoz.

A PoCT készülékek illesztésekor a GlobeNet Zrt. munkatársai virtuális PoCT laboratóriumi munkahelye(ke)t hoznak létre a MedWorkS rendszerben. A készüléken végzett vizsgálatok eredményei ezekben a csomópontokban gyűlnek össze és értékelődnek ki. Itt akár laborszakmai oldalról is ellenőrizhetőek a vizsgálatok. E virtuális laboratóriumhoz tartozik egy saját, különálló, egyedien paraméterezhető laboratóriumi kéréspaletta, ami a PoCT készülékek által elvégezhető vizsgálatokat tartalmazza. A rendszer ezek közül a vizsgálatok közül generálja a mérés elvégzése után az elektronikus laborkérést, ami alapján a LabWorkS és a MedWorkS rendszerek az eredményeket kezelik. Ebben a rendszerben jól átláthatóak a költséghelyek és a hozzájuk tartozó betegellátó osztályok. Nyomon követhető a PoCT mérések minden mozzanata, akár szakmai, akár gazdasági oldalról szemlélik őket.

hirdetés

Könyveink