hirdetés
2021. szeptember. 18., szombat - Diána.
hirdetés

Fontos változás a bt-k és kkt-k életében

Július elejétől alapvetően változtak meg a betéti társaságok (Bt) és a közkereseti társaságok (Kkt) működési feltételei, közli a HRPWR.

Eddig a törvényi szabályozás szerint automatikusan megszűntek azok a Bt-k – döntően családi vállalkozások –, amelyeknél jellemzően egy halálozás miatt az egyedüli beltag vagy kültag jogviszonya megszűnt, és az új tagot hat hónapon belül nem tudták bejegyeztetni. Ugyanez a szabály élt azon Kkt-k esetében is, ahol a tagok száma egy főre csökkent. A Polgári Törvénykönyv módosításának köszönhetően azonban július 1-től az ilyen helyzetbe kerülő vállalkozások már nem szűnnek meg a törvény erejénél fogva, közli a lap.

Komoly lehetőség a jövőre nézve

„A hat hónapos jogvesztő bejelentési kötelezettség azért okozott komoly gondot, mert ezt a szabályt nagyon kevesen ismerték. A cég megmaradt tagja és az elhunyt tag örököse – aki a helyére lépett volna – rendszerint abban a téves hitben voltak, hogy a közjegyzői hagyatékátadással történik majd meg a tagváltozás a Bt-kben és a Kkt-kban, holott ez nem igaz. Az ilyen társaságokban ugyanis a tagsági pozíció nem öröklődik. A megmaradt tag maga jogosult szabadon megválasztani azt a személyt, akit új tagként befogad a társaságba. Ez nem csak az örökös lehet, hanem más személy is. Így általában úgy múlt el a hat hónapos jogvesztő határidő, hogy bár megvolt az új tag, mégsem jelentették be, mert teljesen szükségtelenül a hagyatéki eljárás végét várták, amelyek pedig egyébként is rendszerint hosszabb ideig tartanak – hívta fel a figyelmet dr. Brózmann Attila, az act Bán és Karika Ügyvédi Társulás együttműködő ügyvédje.

Mindez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy számos olyan családi cég is a megszüntetés sorsára jutott, amelyik egyébként kifejezetten jól működött, adókötelezettségeit teljesítette, esetükben tehát nem a gazdálkodásuk eredményességével volt a gond. A módosítással komoly lehetőséget kapnak az ilyen társaságok a jövőre nézve.

Már nem szűnik meg automatikusan a cég

A július 1-től hatályba lépő törvényi módosítások hatására fennmaradt ugyan a cégbíróság felé az új tag hat hónapon belüli bejelentésének kötelezettsége, azonban megszűnt ezen határidő jogvesztő jellege. Így ennek elmulasztása már nem jelenti a cég automatikus megszüntetését. Ha ezt követően az új tag bejegyzése elmarad, a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indít, és felszólítja a társaságot a törvényes működés feltételeinek helyreállítására. Ennek köszönhetően további három hónap áll majd a vállalkozás rendelkezésére, hogy rendezze a működés feltételeit. Ha a vállalkozás igazolja, hogy az örökös személyét illetően bírósági vagy közjegyzői eljárás van folyamatban, akkor a cégbíróság az elindított törvényességi felügyeleti eljárást fel is függesztheti. Ha a törvényességi felhívás is eredménytelen lesz, csak akkor szüntetik meg a társaságot.

„Azzal tisztában kell lenni, hogy a tagi felelősség változásának is van új, fontos szabálya. Ha a társaságnak nem marad beltagja, akkor az ezen időpont után keletkező, az új tag belépésig felmerült tartozásokért a kültag lesz korlátlanul felelős, neki kell helytállnia, akár a teljes magánvagyonával is” – tette hozzá a szakértő.

(forrás: HRPWR)
hirdetés

Könyveink