hirdetés
2020. október. 23., péntek - KÖZT.KIKIÁLT., Gyöngyi.
hirdetés

Több mint 500 millió forintért új műszerek

3 milliárd forint EU-forrás az ipart is támogató kutatásokra

A Debreceni Egyetem sajtóközleménye

Elindult a Debreceni Egyetem kutatóegyetemi programja, melyben 5 fókuszterületen 118 kutatócsoport dolgozik.

Molekuláris medicina, molekula-, anyag- és egészségtudomány, nyelvtechnológia és bioetika – többek között ezeket a versenyképes területeit is fejlesztheti a Debreceni Egyetem a kutatóegyetemi programnak köszönhetően. A közel 3 milliárd forint uniós támogatással megvalósuló kutatások társadalmi-gazdasági hasznosság szempontjából is jelentősek a gyógyszer- és a vegyipar, a biotechnológia és egészségipar, valamint az informatikai és környezetipar területeken.

Félmilliárdért új műszerek a Debreceni Egyetemen

Elindult a Debreceni Egyetem kutatóegyetemi programja, melyen öt fókuszterületen, kiváló akadémiai kutatócsoporthoz, doktori iskolákhoz és innovatív kutatói teamhez kapcsolódóan 118 kutatócsoport dolgozik. Közel 3 milliárd forint EU-forrást és több százmillió forint önerőt fordít arra az intézmény, hogy még eredményesebbé tegye a kutatást a molekulatudomány, a fizika-, számítás-, és anyagtudomány, a molekuláris medicina, az egészség- és környezettudomány, illetve a nyelvtechnológia és bioetika területén. A tudás- és technológia transzfer alprojekten belül pedig az öt említett terület kutatásainak szervezése, ipari és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése is folyik.

A kutatások magas színvonalát biztosítja a folyamatosan fejlődő egyetemi eszközpark is, melyhez a program keretében már ezekben a hetekben mintegy 554 millió Ft összegű új műszer érkezik. Ennek köszönhetően olyan országosan is egyedülálló, csúcskategóriájú műszerekkel dolgozhatnak a kutatók, mint a villanófény-fotolízis készülék, az őssejtek kutatását lehetővé tévő, többszörös lézer alapú sejtszétválasztó rendszer, a nagy felbontású fehérje analitikai és mikroszkópos eszközök vagy a személyre szóló, molekuláris alapú orvoslást segítő, új generációs genom szekvenáló berendezés.

165 fő kutatásra

A programot felügyelő Kutatóegyetemi Koordinációs Tanács belső szerződést kötött a kutatócsoportokkal, mely tartalmazza a kutatási tervet, költségvetést és a két évre tett vállalásokat. Egyetemi szinten a két év alatt a szellemi kapacitás 73 fő kutatóval bővül, további 70 jelenlegi dolgozó tehermentesítése is megtörténik az oktatási feladatok alól. A projekt keretében 22 fiatal kutató kap lehetőséget önálló kutatócsoport indítására.

„Kutatásainak társadalmi-gazdasági hasznosság szempontjából is jelentősek: a tudományos eredmények számos ipari terület, így a gyógyszer- és a vegyipar, a biotechnológia és egészségipar, valamint az informatikai és környezetipar fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak” – hangsúlyozta a szeptember 24-i nyitórendezvényen Fésüs László akadémikus, a projekt szakmai vezetője. A kutatóegyetemi program legfontosabb célkitűzése, hogy az egyetem elérje a vezető európai elitegyetemek tudományos teljesítményét, színvonalát és elismertségét.

A Debreceni Egyetemről

472 éves múltjával ma az ország legrégebben, folyamatosan ugyanabban a városban működő felsőoktatási intézménye. 32 ezer hallgatójával és 1600 oktatójával az ország egyik legnagyobb egyeteme, amely 15 karával és 25 doktori iskolájával a legszélesebb képzési és kutatási kínálatot nyújtja. Az egyetemen csaknem 3000 külföldi diák tanul, közülük 2000 az angol nyelven is folyó szakokon.

Az oktatómunka, és különösen a kutatómunka minőségét jelzi, hogy az oktatók közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik, köztük 30 professzor a Magyar Tudományos Akadémia rendes, vagy levelező tagja.

Ez a kiemelkedő szellemi központ, hatalmas oktatási és K+F kapacitás egyre jelentősebb hatással van a régió gazdasági és társadalmi fejlődésére, kulturális felemelkedésére, egyre nagyobb figyelmet fordít a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálására, a regionális tudásközpont szerepkör betöltésére.

(forrás: MedicalOnline)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Könyveink