hirdetés
hirdetés
2022. január. 25., kedd - Pál.
hirdetés

Ünnepi kitüntetések

Március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át a köztársasági elnök és Hiller István oktatási és kulturális miniszter. 

A Kossuth-díjban részesített Lukács Gyöngyi operaénekes, Rába György író, költő, műfordító, valamint Ránki Dezső zongoraművész nem volt jelen az ünnepségen. Lukács Gyöngyi helyett lánya, Ránki Dezső helyett fia vette át a kitüntetést. Rába György később veszi át az elismerést. Blaskó Péter színművész pénteken nyílt levélben közölte, hogy Gyurcsány Ferenc elleni tiltakozása jeléül nem fogadja el a Kossuth-díjat.

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére - nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából

a SZÉCHENYI-NAGYDÍJAT adományozta

a diszkrét matematika és az elméleti számítógép tudomány terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményeiért, négy évtizedes hazai és nemzetközi iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenységéért
LOVÁSZ LÁSZLÓ Állami-díjas matematikusnak, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézete egyetemi tanárának.

A KOSSUTH-DÍJAT adományozta

humanista hangvételű költészetéért, műfajgazdag műfordítói munkásságáért, a magyar irodalmi és zenei élet területén végzett, nagy népszerűségnek örvendő fé lévszázados, sokoldalú tevékenysége elismeréseként
BARANYI FERENC József Attila-díjas és Nádasdy Kálmán-díjas költőnek, írónak, műfordítónak,

több évtizedes művészi pályája során drámai, vígjáték- és filmszerepekben nyújtott hiteles, karakteres színészi alakításaiért
BLASKÓ PÉTERNEK, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek,

az elesettek és kirekesztettek sorsa iránti aggodalmat és mélységes humanizmust tükröző sokoldalú művészi munkássága elismeréseként
ELEK JUDIT Balázs Béla-díjas filmrendezőnek, írónak, dramaturgnak,

több mint félszáz hazai és külföldi egyéni, valamint kollektív kiállításáért és a művészképzésben végzett iskolateremtő tevékenységéért
FAJÓ JÁNOS Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, grafikusművésznek, szobrászművésznek, környezettervezőnek,

több évtizedes nagysikerű külföldi és hazai karmesteri működéséért, valamint zenekarvezetői munkásságáért
FISCHER ÁDÁM karmesternek, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatójának,

a világon szinte egyedülálló ütéstechnikai játékáért, méltán újszerű előadóművészi tevékenységéért
HORVÁTH KORNÉL ütőhangszeres előadóművésznek, a Magyar Jazz Szövetség alelnökének,

film- és színháztörténeti jelentőségű nyelvteremtő és műfajújító tevékenységéért
JELES ANDRÁS Balázs Béla-díjas rendezőnek, Kiváló Művésznek,

a magyar zenés színház tradíciójának megőrzéséért, új utak fáradhatatlan kereséséért és a mai magyar operakultúra megismertetéséért és népszerűsítéséért
KERÉNYI MIKLÓS GÁBORNAK, a Budapesti Operettszínház Erkel Ferenc-díjas igazgató-rendezőjének, Kiváló Művésznek,

a magyar regény- és novellairodalmat megújító munkásságáért
KERTÉSZ ÁKOS József Attila-díjas írónak, forgatókönyvírónak, dramaturgnak,

nemzetközileg is nagyra becsült előadóművészi és koreográfusi munkássága, valamint balettigazgatói tevékenysége elismeréseként
KISS JÁNOS Liszt Ferenc-díjas balettművésznek, Érdemes Művésznek, a Győri Balett igazgatójának,

a népszerű zene progresszív formáit a magyar és nemzetközi kultúra legjobb hagyományaival sikerrel ötvöző, maradandó értékeket létrehozó fáradhatatlan munkásságáért
KONCZ ZSUZSA Liszt Ferenc-díjas előadóművésznek, Érdemes Művésznek,

drámai erejű művészi alkotómunkásságáért, nagysikerű gyermekkönyv-illusztrációiért
KOVÁCS PÉTER Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Kiváló Művésznek,

szuggesztív erővel megformált színpadi alakításaiért, film- és televíziós szerepeiért
KÚTVÖLGYI ERZSÉBETNEK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek,

nagy és népszerű operai főszerepek itthon és határainkon túl egyaránt nagysikerű tolmácsolásáért
LUKÁCS GYÖNGYINEK, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, Érdemes Művésznek,

kiváló operatőri teljesítményéért, amellyel filmtörténeti jelentőségű művek létrehozásának alkotó részese volt
MÁTHÉ TIBOR Balázs Béla-díjas operatőrnek, Érdemes Művésznek,

több évtizedes, mesefiguráktól a drámai szerepek megformálásáig terjedő sokoldalú színészi teljesítménye elismeréseként
POGÁNY JUDITNAK, a budapesti Örkény István Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek,

a nyugatos hagyomány egyik képviselőjeként, a tradicionális és modern költői nyelv megújításában elért eredményeiért
DR. RÁBA GYÖRGYNEK, az irodalomtudomány doktorának, Széchenyi-díjas írónak, költőnek, műfordítónak,

kiemelkedően sokoldalú hazai és külföldi művészi munkássága elismeréseként
RÁNKI DEZSŐ Kossuth-díjas zongoraművésznek, Kiváló Művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének,

kimagasló előadóművészi tevékenységéért, a magyar és klasszikus zenekultúra hagyományainak ápolásáért, népszerűsítéséért, valamint zenepedagógiai munkássága elismeréseként
SZENTHELYI MIKLÓS Liszt Ferenc-díjas hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar művészeti vezetőjének,

klasszikus és kortárs művekben nyújtott átütő erejű alakításaiért, különösen a társadalom perifériájára szorult emberek hiteles megformálásáért
SZIRTES ÁGINAK, a Katona József Színház Jászai Mari-díjas színművészének, Érdemes Művésznek,

a magyar költészet nyelv- és formai megújításában elért eredményeiért, műveiért
UTASSY JÓZSEF babérkoszorú-díjas költőnek,

számos középület, főként oktatási, nevelési és egészségügyi létesítmények tervezéséért és szakmai közéleti tevékenységéért
VARGA LEVENTE Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, az Atlant Épülettervező Kft. ügyvezetőjének.


a SZÉCHENYI-DÍJAT adományozta

a magyar zenetudomány fejlődése és ápolása - különös tekintettel Erkel Ferenc és Mosonyi Mihály műveinek megismertetése és népszerűsítése - érdekében végzett munkásságáért
DR. BÓNIS FERENCNEK, az MTA doktorának, Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Magyar Kodály Társaság és az Erkel Ferenc Társaság elnökének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ny. tanárának,

a biokémiai és molekuláris biológiai sejtkutatás, valamint a hormonális szabályozás kérdéseinek vizsgálatában nemzetközileg is kiemelkedő tevékenységéért és az eredmények gyakorlati alkalmazásáért
DR. GERGELY PÁLNAK, az MTA levelező tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma tudományos elnökhelyettesének, egyetemi tanárnak,

az Osztrák-Magyar Monarchia, Közép-Európa története, polgárosodása terén végzett kutatásaiért, publikációs munkásságáért
DR. GERŐ ANDRÁS történésznek, az MTA doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanárának,

a XVI-XVII. századi német és németalföldi grafika terén végzett több évtizedes tudományos munkássága, kiállításszervező és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
DR. GERSZI TERÉZ Móra Ferenc-díjas művészettörténésznek, a művészettörténeti tudomány doktorának, a Szépművészeti Múzeum főmúzeológusának, a Belga Királyi Akadémia tagjának,

a fosszilis energiahordozók képződésének elméleti és módszertani kutatásában, a folyamatok laboratóriumi modellezésében, a paleokörnyezet geokémiai rekonstrukciójában elért, nemzetközileg elismert tudományos eredményeiért
DR. HETÉNYI MAGDOLNA geokémikusnak, az MTA rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara tanszékvezető egyetemi tanárának,

a dunaújvárosi Duna-híd tervezéséért és a híd megvalósításában játszott meghatározó szerepéért
HORVÁTH ADRIÁN építőmérnöknek, a FŐMTERV Zrt. szerkezettervezési igazgatójának,

új korróziós inhiditorok, diszpergáló szerek, vízkezelőszer-család, valamint az ipari hűtővízkörök komplex kezelésére alkalmas technológiák kifejlesztéséért
DR. KÁLMÁN ERIKA vegyészmérnöknek, az MTA doktorának, az MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézete igazgatójának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi magántanárának,

a XX. század, illetve a két világháború közötti magyar irodalom terén végzett irodalomtörténeti és irodalomelméleti munkásságáért
DR. KENYERES ZOLTÁN József Attila-díjas irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi tanárának,

az elméleti és leíró nyelvészet terén elért, világszerte elismert eredményeiért, a nyelvtudomány egészére kiható újító munkásságáért, valamint a magyar és a nemzetközi tudományos közéletben játszott szerepéért
KIEFER FERENC nyelvésznek, az MTA rendes tagjának, az MTA Nyelvtudományi Intézete ny. kutatóprofesszorának,

iskolateremtő munkásságáért, az izomsejtek fiziológiás és kóros működésének megismerésében elért kiemelkedő eredményeiért
KOVÁCS LÁSZLÓNAK, az MTA rendes tagjának, a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum egyetemi tanárának,

a fény és a belső biológiai óra szabályozta génkifejeződés molekuláris törvényszerűségeinek megismeréséhez hozzájáruló nemzetközileg is elismert munkásságáért, a növények növekedését és fejlődését meghatározó génkészlet módosításához szükséges biotechnológiai eljárások kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért
DR. NAGY FERENCNEK, a biológiai tudomány doktorának, az MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet igazgatóhelyettesének,

a hazai és a nemzetközi matematikai kutatások, illetve numerikus alkalmazások, valamint az ezekre épülő számítástechnikai algoritmusok területén elért eredményeiért és a felsőoktatásban végzett kimagasló oktatói, iskolateremtő tevékenységéért
DR. SCHIPP FERENCNEK a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara egyetemi tanárának,

kiemelkedő gyógyító tevékenységéért, a gyermekkori leukémia és onkológiai hálózat kialakításáért és az orvosképzésben végzett több évtizedes tevékenységéért
DR. SCHULER DEZSŐNEK az orvostudomány doktorának, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika ny. egyetemi tanárának, professor emeritusnak,

a világgazdaságtan - különösen a fejlődés-gazdaságtan - területén elért, nemzetközileg elismert kiemelkedő eredményeiért, az elmaradottság okainak feltárásáért, a hátrányok csökkentését célzó gazdaságpolitikák kidolgozásáért
DR. SZENTES TAMÁS állami-díjas közgazdásznak, az MTA rendes tagjának, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Világgazdasági Tanszék egyetemi tanárának, professor emeritusnak,

a hazai településtudomány és környezetszociológia területén elért tudományos eredményeiért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő munkásságáért
DR. SZIRMAI VIKTÓRIA szociológusnak, az MTA doktorának, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának,

az információs társadalom, az e-kormányzat, az állampolgári egységes azonosító politikai-gazdasági hatásának, módszertanának, eszközeinek kutatásában, jelentőségük kormányzati-társadalmi tudatosításában végzett úttörő szerepéért
VÁMOS TIBOR Állami-díjas villamosmérnöknek, az MTA rendes tagjának, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos tanácsadójának.

a SZÉCHENYI-DÍJAT posztumus adományozta

a valószínűség-számítás és a matematikai statisztika határeloszlásai terén elért nemzetközileg kimagasló eredményeiért, valamint a sztochasztikus matematikai kutatások szegedi iskolájának megteremtéséért
CSÖRGŐ SÁNDOR matematikusnak, az MTA rendes tagjának, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL (polgári tagozata) kitüntetést adományozta
a gazdasági növekedéssel, az inflációval, valamint a monetáris szabályozás elméleti kérdéseivel foglalkozó több évtizedes tudományos kutatói munkássága, életpályája elismeréseként
ERDŐS TIBORNAK, az MTA rendes tagjának, Széchenyi-díjas közgazdásznak, nyugalmazott egyetemi tanárnak, kutatóprofesszornak,

sokoldalú társadalomtudományi munkássága, gazdag publikációs tevékenysége, életútja elismeréseként
KENDE PÉTER politológusnak, szociológusnak,

a Bartók Vonósnégyes fél évszázados fennállása alkalmából, világszerte elismert művészi munkássága elismeréseként
HARGITAI GÉZA Kossuth-díjas hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi adjunktusának, a Bartók Vonósnégyes tagjának,
KOMLÓS PÉTER Kossuth-díjas hegedűművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének, a Bartók Vonósnégyes tagjának, Kiváló Művésznek,
MEZŐ LÁSZLÓ Kossuth-díjas gordonkaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának, a Bartók Vonósnégyes tagjának, Kiváló Művésznek,
NÉMETH GÉZA Kossuth-díjas brácsaművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docensének, a Bartók Vonósnégyes tagjának, Kiváló Művésznek,

a 20. századi magyar és egyetemes történelem terén végzett rendkívül sokoldalú tudományos kutatómunkája, egyetemvezető és szervező, oktatói tevékenysége, tudományos életpályája elismeréseként
DR. ORMOS MÁRIA Széchenyi-díjas történésznek, az MTA rendes tagjának, ny. egyetemi tanárnak.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

a határon túli magyar tudományosság, a magyar tudomány integrációja érdekében kifejtett úttörő jellegű munkásságáért, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyar tudományosságáért programjának elindításáért, különösen a Domus Hungarica ösztöndíjprogram kialakításáért
DR. BERÉNYI DÉNESNEK az MTA rendes tagjának, az MTA Atommagkutató Intézet professor emeritusának, Állami-díjasnak,

a neutronszórás módszereinek fejlesztése és alkalmazása terén elért kiemelkedő, világszínvonalú eredményeiért
DR. CSER LÁSZLÓNAK, az MTA doktorának, a fizikai tudomány doktorának, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem c. egyetemi tanárának,

a magyar neveléstudomány és pszichológia terén végzett hat évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként
DR. PATAKI FERENCNEK, az MTA rendes tagjának, az MTA Pszichológiai Intézet Széchenyi-díjas kutatóprofesszorának,

a Holdjáró (Lunar Roving Vehicle) létrehozásának kezdeményezéséért, megalkotásáért, mérnöki életművéért, valamint a magyar-amerikai ipari, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok előmozdítása érdekében végzett munkásságáért
PAVLICS FERENC gépészmérnöknek,

a radiológia területén végzett tudományos munkássága, a komplex sürgősségi betegellátás fejlesztése érdekében végzett szervezetirányítási tevékenysége elismeréseként
DR. REPA IMRE orvosnak, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának, a Kaposvári Egyetem általános rektorhelyettesének, egyetemi tanárnak,

a kortárs magyar képzőművészet minden ágában maradandót alkotó művészeti alkotómunkásságáért
SCHÉNER MIHÁLY Kossuth-díjas képzőművésznek, Kiváló Művésznek,

a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény létrehozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
SZÉKELY GÁBORNAK, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatójának,

a 2007-ben Nobel-békedíjjal kitüntetett ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület IPCC hazai képviselőjeként a klímaváltozás terén végzett széles körű tudományos kutatómunkája elismeréseként
DR. ÜRGE-VORSATZ DIÁNÁNAK, a Közép-Európai Egyetem egyetemi docensének.

Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adott át,

BIRKÁS ÁKOS Munkácsy Mihály-díjas festőművésznek, Kiváló Művésznek,
BÚZA BARNA szobrászművésznek,
DR. CSIRIK JÁNOSNAK, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
DR. GADÁNYI KÁROLYNAK, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnök-rektorhelyettesének, egyetemi tanárnak,
DR. GYÖRGY PÉTERNEK, az ELTE egyetemi docensének,
DR. HORVAI GYÖRGY akadémikusnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
LENGYEL ISTVÁN formatervező iparművésznek,
DR. NAGY ANDORNAK, az Eszterházy Károly Főiskola nyugalmazott főiskolai tanárának,
DR. NEMCSICS ANTAL festőművésznek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,
PLESZ ANTAL Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, magántervezőnek,
ROMÁN SÁNDOR Harangozó Gyula-díjas koreográfusnak, táncművésznek, Érdemes Művésznek, az ExperiDance Tánctársulat vezetőjének,
DR. RÓNAY LÁSZLÓNAK, az ELTE egyetemi tanárának,
DR. SZÉLES GYULÁNAK, a Kaposvári Egyetem professor emeritusának,
DR. ZOBORY ISTVÁNNAK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának,
DR. ZOLTAI DÉNES Erkel Ferenc-díjas esztétának, az ELTE professor emeritusának;


a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adott át,

DR. ANGELUS IVÁNNAK, a Budapest Kortárstánc Főiskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának,
DR. ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek,
BAHGET ISKANDER fotóművésznek,
BAROSS GÁBORNAK, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatójának,
BOÓR JÁNOS filozófusnak, újságírónak,
DEBRECZENINÉ MEZEY ALICE művészettörténésznek, tudományos kutatónak,
DIETRICH TAMÁS DÉNESNEK
, a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának,
DR. FEHÉR GYÖRGYNEK, a Budapesti Műszaki Főiskola Automatika Intézete igazgatójának, főiskolai docensnek,
DR. FURKA ISTVÁNNAK, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának,
GUPCSÓ GYÖNGYVÉRNEK, a Magyar Állami Operaház Gyermekkar-vezetőjének, a VII. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola tanárának,
HADIK GYULA szobrászművésznek,
HETEY KATALIN festő- és szobrászművésznek,
HOLL IMRE régésznek, az MTA Régészeti Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
DR. JOBBÁGY ÁKOSNAK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatási Igazgatósága igazgatójának, egyetemi tanárnak,
DR. KAJTÁR ISTVÁNNAK, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
KELEMEN LÁSZLÓNAK, a Hagyományok Háza főigazgatójának,
DR. KESZI-KOVÁCS LÁSZLÓ etnográfusnak,
KESZTHELYI FERENCNÉ OSSKÓ KATALINNAK, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nyugalmazott igazgatójának,
DR. KISS JENŐNEK, az ELTE intézetigazgató egyetemi tanárának
DR. KISCELLI LÁSZLÓNAK, a Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának,
DR. KOVÁCS ZOLTÁNNAK, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatójának,
LATTMAN BÉLA basszusgitár-művésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem basszusgitár tanszakvezető tanárának,
LŐCSEI JENŐ Liszt Ferenc-díjas magántáncosnak, koreográfusnak, Érdemes Művésznek, a Budapesti Operettszínház balettegyüttese vezetőjének,
LAUX JÓZSEF előadóművésznek, a JLX Kiadó ügyvezető igazgatójának,
MÄDL PÁLNAK, a Libro-Trade Kft. igazgatójának,
NÉMETH JÁNOS Munkácsy Mihály-díjas keramikusművésznek, Érdemes Művésznek,
NÉMETH PÉTERNEK, a Népszava főszerkesztőjének,
PAPP OSZKÁR festőművésznek, grafikusművésznek, Érdemes Művésznek,
DR. PAULIN FERENCNEK, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának,
PÁNCZÉL ÉVÁNAK, a Magyar Állami Operaház magánénekesének,
DR. PEJA MÁRTÁNAK, a Miskolci Egyetem dékánjának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,
RAJHONA ÁDÁMNAK, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színművészének,
DR. SELÉNYI ENDRÉNEK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának,
SZÁNTÓ ANDRÁSNAK, a Magyar Távirati Iroda általános, szakmai alelnökének,
SZEGVÁRI KATALIN újságírónak,
SZIRMAI LÁSZLÓNAK, az Országos Szórakoztatózenei Központ igazgatójának, SZUNYOGHY ANDRÁS grafikusművésznek, festőművésznek,
VAGYÓCZKY TIBOR Balázs Béla-díjas filmoperatőrnek,
VEREBÉLY IVÁNNAK a Vidám Színpad Jászai Mari-díjas színművészének,
ZALA PÉTERNÉNEK, a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Könyvtára vezetőjének.

Dr. SOMOGYI GÁBOR egyetemi docens, a DEOEC Igazságügyi Orvostani Intézetének szaktanácsadója, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Országos Toxikológiai Intézetének igazgatója több évtizedes kiemelkedő igazságügyi toxikológiai szakértői, aktív oktatói, tudományos munkássága és magas színvonalú, eredményes vezetői tevékenysége elismeréséül vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét Draskovics Tibor  igazságügyi és rendészeti minisztertől.Hiller István a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át:

DR. ASZÓDI ATTILÁNAK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi docensének,
DALLOS GYULÁNAK, a szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola igazgatójának,
DOBOS JÓZSEFNEK, a mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának,
FARKAS GYÖRGYNEK, a Montessori Erzsébetvárosi Gimnázium alapító igazgatójának,
DR. FELFÖLDI JÓZSEFNEK, a Budapesti Corvinus Egyetem dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docensének,
DR. GUBÁN MIKLÓSNAK, a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézete intézetigazgató-helyettes, tanszéki osztályvezető főiskolai docensének,
HORVÁTHNÉ KUTASI MÁRIÁNAK, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium igazgatójának,
JEDLICSKA ZSOLT JÁNOSNAK, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárának,
DR. KELECSÉNYI ISTVÁNNAK, a XVI. kerületi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
KRISTÓF MÁRTÁNAK, a Tiszakécske Városi Könyvtár igazgatójának,
LANTOS ZOLTÁN hegedűművésznek,
NANSZÁKNÉ DR. CSERFALVI ILONÁNAK, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola főiskolai tanárának, felnőttképzési tudományos szakmai tanácsadónak,
PALLAI IVÁNNÉ DR. VARSÁNYI ERZSÉBETNEK, a Pannon Egyetem nyugalmazott tudományos főmunkatársának,
PÁLFALVI ZSOLTNAK, az Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatójának,
PLETSER JÓZSEFNEK, a IX. kerületi Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola igazgatójának,
RADOVICS ISTVÁNNÉNAK, a Kesztölci Általános Iskola igazgatójának,
SÓRON LÁSZLÓNAK, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének,
SZABÓ PÉTERNEK, az egri Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola és Kollégium igazgatójának,
SZÉCSÉNYINÉ DR. FEKETE IRÉNNEK, a Magyar Táncművészeti Főiskola nyugalmazott táncpedagógusának,
SZOMMER ILDIKÓNAK, a Savaria Történelmi Karnevál Kht. Alapítvány titkárának, karneváligazgatónak,
DR. SZÜTS TIVADARNÉ DR. FŰRÉSZ KLÁRÁNAK, az ELTE dékán-helyettes egyetemi docensének,
TAR JÁNOSNÉNAK, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium igazgatójának,
TARI JULIANNÁNAK, a Budapesti Vidám Park Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának,
DR. ZSÚDEL LÁSZLÓNÉNAK, a miskolci Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola igazgatójának;


a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adta át:

BAGOLY DÁNIELNEK, az MTI Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szerkesztősége szerkesztőségvezetőjének, tudósítónak,
BALOGH CSABÁNAK, a Duna Művészegyüttes táncos szólistájának,
BODA ISTVÁNNAK, az ózdi Árpád Vezér Úti Általános és Szakképző Iskola igazgatójának,
BORHI KÁROLYNÉNAK, a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége megbízott irodavezetőjének,
BREINICHNÉ HORVÁTH ANDREÁNAK, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezető tanárának,
DR. FENYŐ GYÖRGYNEK, a Nyugat-magyarországi Egyetem főiskolai docensének,
GARAI FERENCNÉNEK, a szentesi Központi Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezető óvodapedagógusának,
DR. HARTUNG FERENCNEK, a Pannon Egyetem dékán-helyettes egyetemi docensének,
IGRIC GYÖRGYNEK, a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Kht. ügyvezető igazgatójának,
IZSÓ JÁNOSNAK, a XI. kerületi Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola tanárának,
JUSZTIN LÁSZLÓNAK, a szolnoki Városi Kollégium igazgatójának,
KAJUS LÁSZLÓNAK, az ököritófülpösi Községi Önkormányzat önkormányzati képviselőjének,
KÁLMÁNNÉ DR. BORS IRÉNNEK, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola megbízott igazgatójának,
DR. KISPÁL TIBORNAK, a Szent István Egyetem egyetemi docensének,
KISS ÉVA történésznek, művészettörténésznek, nyugalmazott főiskolai tanárnak,
KUNDER GYULÁNÉNAK, a szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató gazdasági vezetőjének,
DR. MÁRIALIGETI JÁNOSNAK, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának,
MAUSZ MIHÁLYNAK, a mohácsi Radnóti Miklós Szakközép és Szakiskola igazgató-helyettesének,
NAGY GY. MARGIT gobelinművésznek,
NÉMETH ALICE operaénekesnek, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagjának,
PÁLINKÁS JÓZSEFNÉ nyugalmazott tanárnak,
PERE JÁNOS előadóművésznek, a Rácz Aladár Zeneiskola magánének-tanárának,
PETŐCZ ANDRÁS József Attila- és Máray Sándor-díjas írónak,
RIGÓ MÁRIÁNAK, a Pesti Magyar Színház számviteli vezetőjének,
ROZSNYAI MARGITNAK, a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet vezető pszichológusának,
SILIGA MIKLÓSNAK, a Magyar Nótaszerzők és Énekesek Iskolája tanár-korrepetitorának,
SIMÁNDI ANNÁNAK, a Budapest Bábszínház bábszínészének,
DR. SIMON IMRÉNEK, a Tessedik Sámuel Főiskola főiskolai docensének,
SIMONYI JÁNOSNÉNAK, a József Attila Színház Kht. főkönyvelőjének,
SIMOR ISTVÁNNAK, a Magyar Távirati Iroda belpolitikai főmunkatársának,
SIPOS FERENCNEK, a kaposvári Nevelési Tanácsadó nyugalmazott igazgatójának,
SZABÓNÉ DR. DACZI MARGITNAK, a Pécsi Tudományegyetem főiskolai adjunktusának,
SZÁNTÓNÉ JÓZSA JULIANNÁNAK, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola igazgató-helyettesének,
TORMA LÁSZLÓNÉNAK, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjének,
Dr. TÓTH JÓZSEF nyugalmazott tanárnak,
TÓTH TIHAMÉR JENŐNEK, a Magyar Televízió Zrt. vezető-rendezője, vezető-operatőr, szerkesztőjének,
VAJAY ATTILÁNÉNAK, a szigetszentmiklósi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet logopédusának,
VAJDA GYŐZŐNÉNEK, a soroksári II. számú Napsugár Óvoda vezetőjének,
VARGA MIKLÓS szobrászművésznek,
DR. VERES PÁLNAK, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusának,
DR. VIDÁKOVICH TIBORNAK, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének,
WOHLFART ZSUZSANNÁNAK, a zirci Reguly Antal ÁltalánosIskola és Előkészítő Szakiskola tanárának;
ZSUPPÁN LÁSZLÓNÉNAK, a XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék igazgatójának.


a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adott át:

BALÁZSNÉ DR. DROZGYIK KLÁRÁNAK, a XVIII. kerületi Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola igazgatójának,
BÁN TIVADAR VILMOSNÉNAK, a VI. kerületi Kvassay Jenő Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
BEDNÁR ÉVÁNAK, az esztergomi Majer István Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat gyermek pszichológusának,
BOLYA GÁBORNAK, az Oktatási és Kulturális Minisztérium gépkocsivezetőjének,
BŐCZÉN CSABÁNÉNAK, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola tanárának,
ÖZV. CHIKÁN SÁNDORNÉ szombathelyi nyugalmazott óvodapedagógusnak,
FUTÓNÉ BALÁS GYÖNGYVÉRNEK, a mátészalkai Széchenyi István Általános Iskola tanárának,
GÁSPÁR JÁNOSNAK, a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkatársának,
GERECZ LÁSZLÓNÉNAK, a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, ELTE Gyakorlóhelye tanárának,
KISS VINCÉNEK, a tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium műszaki szakoktatójának,
MATISÁNÉ KLEMENT JULIANNÁNAK, a siklósi Batthyány Kázmér Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanítójának,
MEGGYES LÁSZLÓNAK, a baracsi ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Művészeti Alapiskola tanárának,
MEZEI TIBORNÉNAK, a szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanítójának,
MÓCZÓ ISTVÁNNÉNAK, az alattyáni Petőfi Sándor Általános Iskolai Központ Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye tanárának
NAGY GÉZÁNÉNAK, a II. kerületi Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
DR. NEMES ZOLTÁNNÉNAK, a Debreceni Egyetem osztályvezetőjének,
DR. OLÁH IMRE nyugalmazott rendező-operatőrnek,
PUSKÁS MARIANNÁNAK, a Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK tanárának,
SÁRKÖZI ATTILÁNAK, a Szegedi Kortárs Balett táncművészének,
SOMOGYINÉ SÁGI PIROSKÁNAK, a jánoshalmai Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának,
SPEISERNÉ RÉPÁSI MÁRIÁNAK, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium tanárának,
SZÉLES ENDRÉNÉNEK, a fényeslitkei Általános Iskola nyugalmazott tanítójának,
TÓTH ELEK GYULÁNAK, a biharugrai Szabó Pál Általános Iskola tanárának,
TURÓCZI MIHÁLYNÉNAK, a jánoshidai Napsugár Óvodai Központ dajkájának,
VALACH GÁBORNAK, a Honvéd Együttes Művészeti Nkft. - Honvéd Táncszínház tánckarvezető, szólótáncosának,
VIDÁK ZSIGMONDNAK, a Rajkó Művészegyüttes vezető-prímásának,

JÁSZAI MARI-DÍJAT adományozott kiemelkedő színművészeti és színháztudományi tevékenységéért,

BAGOSSY LEVENTE, díszlettervezőnek,
BAKAI LÁSZLÓ színművésznek,
BALÁZS ZOLTÁN a Bárka Színház színész-rendezőjének,
BÍRÓ KRISZTA az Örkény Színház színművészének,
CSARNÓY ZSUZSANNA a veszprémi Petőfi Színház színművészének,
FÜLÖP ZOLTÁN a csíkszeredai Csíki Játékszín színművészének,
GYŐRFFY ANDRÁS a marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművészének,
KOVÁCS FRIGYES a szabadkai Népszínház színművészének,
MÉSZÁROS MÁTÉ
az egri Gárdonyi Géza Színház színművészének,
SCHNELL ÁDÁM a budapesti József Attila Színház színművészének,
SZABÓ P. SZILVESZTER a budapesti Operettszínház színművészének,
SZALMA TAMÁS a veszprémi Petőfi Színház színművészének,
TASNÁDI CSABA a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgató-rendezőjének,

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!