hirdetés
2022. január. 20., csütörtök - Fábián, Sebestyén.
hirdetés

Megalakult a szakmai kollégiumokról döntő bizottság

Döntött az egészségügyért felelős államtitkár, és megnevezte azt a 11 embert, akik a jövőben együtt dolgoznak majd egy hatékonyabb szakmai kollégiumi rendszer kidolgozásán. A bizottság élére Szócska Miklós két társelnököt jelöl, egyikük a szakmát, a másik politikát képviseli. A MedicalOnline ezúton teszi közzé a testület tagjainak nevét.

Kapcsolódó cikkek

Velkey György, a Bethesda Kórház főigazgatója koordinálta az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon belül a szakmai kollégiumi rendszer átalakításán dolgozó munkacsoport életre hívását. Mint arról már korábban beszámoltunk, Szócska Miklós úgy döntött, hogy felszámolja a jelenlegi rendszert. Szeptember első napjaiban egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy munkája támogatásához, döntései előkészítéséhez új tanácsadó testületet hív életre.

Velkey GyörgyAz államtitkár ezzel az intézkedésével azt szeretné elérni, hogy kisebb létszámú, rugalmasan működő kollégiumok jöjjenek létre, és a fiatalabb orvosok is megfelelő súllyal vehessenek részt a munkában. Ám azt, hogy pontosan milyen szakmai struktúrában működnek majd, a tizenkét fős tanácsadó testület javaslata alapján dönti el. A szakmát arra kérte, e-mailben tegyenek javaslatot arra, kit látnának szívesen a munkacsoportban. A döntést Velkey György készítette elő, aki a Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle címmel megjelenő – a Medical Tribune divízió tulajdonában lévő – szaklapunknak adott interjújában ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: „az államtitkárság megkapta a felhatalmazást arra, hogy egy új szemléletű, de a meglévő hagyományokra épülő egészségügyi rendszert építsen ki, ehhez pedig hatékony döntési mechanizmusokat kell kialakítani, amihez az egységes színvonalú érdemi szakmai véleményalkotási háttér nélkülözhetetlen. Ezen áll vagy bukik a szakmánk jövője. Nem félek, megtaláljuk az eredményes munkához szükséges rátermett embereket; a rendszer lényege egy nagyon rugalmas és feszes együttműködés a szakmai grémium és a tárca között.”

Szócska Miklós elképzelései szerint a szakmai kollégiumok működéséhez nélkülözhetetlen adminisztratív kapacitások a szakfelügyeleti rendszer bázisán képződnének. Vagyis az országos hálózattal rendelkező, az ÁNTSZ berkein belül működő Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ lenne a testületek háttérintézménye. A működtetéshez szükséges források egy jelentős részét a módszertani központ költségvetéséből, a fejlesztéshez szükséges pénzt pedig Európai Uniós forrásokból akarja a tárca biztosítani. A jövőben a kollégiumok az egyetemek és az országos intézetek vezetőivel is folyamatosan, intézményesített formában egyeztetnének.

A MedicalOnline úgy értesült, hogy az államtitkár Prof. Dr. Fülesdi Bélát, a DEOEC Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszékének a vezetőjét és dr. Gógl Árpád ex-minisztert, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökét kérte fel a bizottság elnökének.

A 11 fős testület tagjai:

Prof. Dr. Tenke Péter

Az Urológiai Szakmai Kollégium elnöke, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház osztályvezető főorvosa. 2005-2009 között Országos Szakfelügyelő főorvos volt, 2006 óta a Magyar STD Társaság vezetőségi tagja.

Prof. Dr. Nagy Kálmán 

1971-ben szerzett diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, 1987-ben az orvostudományok kandidátusa lett. Hematológus, immunológus és gyermekgyógyász szakorvos. A Temesvári Egyetem díszdoktora. Jelenleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekonkológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztályának osztályvezető főorvosa. A 2006. évi országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listán szerzett mandátumot. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciójának és az Országgyűlés egészségügyi bizottságának tagja.

Prof. Dr. Kullmann Lajos

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján kezdte pályafutását, utána az Országos Orvosi Rehabilitációs intézetben dolgozott 15 évig főigazgató főorvosként. Jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának egyetemi tanára. A Rehabilitációs Szakmai Kollégiumnak 30 évig tagja, ezen belül 20 évig elnöke volt. Rövidebb ideig az Ortopédiai, illetve az Orvosszakértői Szakmai Kollégiumok munkájában is részt vett.

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér

Gyógyszerész, a SOTE Bőrklinika Klinikai Farmakológia Hálózatának tudományos főmunkatársaként kezdte pályáját, 1994-99 között a SOTE Gyógyszerügyi Szervezési. Intézetének egyetemi adjunktusa, docense volt, majd váltott, és 2009-ig az SZTE Klinikai Gyógyszerészeti Intézet vezetője lett. Jelenleg az SZTE Klinikai Gyógyszerészeti Intézet élén áll. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság vezetőségi tagja, többféle funkciót lát el. A Kórházi-Klinikai Gyógyszerész Szakmai Kollégium tagja 2000 óta, 2006-ban pedig a testület klinikai szakcsoportjának élére jelölik, azóta is ellátja ezt a funkciót.

Prof. Dr. Nyárády József

A Pécsi Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán végzett 1969-ben, általános sebészeti, balesetsebészeti, érsebészeti és kézsebészeti szakvizsgája van. A Pécsi Tudományegyetemen dolgozik, 1993-tól a Traumatológiai Intézet megbízott vezetője volt, 1995-2008 között intézetvezető egyetemi tanára volt a Traumatológiai Központ Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának. 1993-2005 között megyei traumatológus szakfőorvos volt, 2000-2004 között a Traumatológiai Szakmai Kollégium elnöke, 2004-2007 között a Magyar Kézsebész Társaság elnöke volt, 2010-ben a Magyar Traumatológus Társaság elnöke lett.

Prof. Dr. Fejérdy Pál

A Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán 1969-ben szerzett – summa cum laude – eredménnyel fogorvosi diplomát. Oklevele megszerzése óta a Fogpótlástani Klinikán dolgozik végigjárva az akadémiai „grádicsokat”: 1989-től egyetemi tanár. 1986-től 1992-ig dékánhelyettes, majd 1992-től 1998-ig és 2010-től ismét a Fogorvostudományi Kar dékánja. 1999-től 2010-ig igazgató a Fogpótlástani Klinikán. 2003-tól 2009-ig a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese. A Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központjának igazgatója (2005-). A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium elnöke 2004-ig, a Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja és a Magyar Fogpótlástani Társaság elnöke (2005-2010).

Dr. Velkey György

1986-ban Debrecenben diplomázott, 1994-től vezette a gyermekklinika intenzívterápiás osztályát; 1996 óta a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában dolgozik, 2003 óta az intézmény főigazgatója. 2004 és 2008 között a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság elnökeként tevékenykedett, jelenleg a Magyar Gyermekorvosok Társaságának főtitkára, 2013-tól a Magyar Kórházszövetség elnöke lesz.

Dr. Végh Mária

1981 óta háziorvosként dolgozik Pécsen, és jelenleg is gyakorolja hivatását; 1992-ben a Pécsi Tudományegyetem Családorvostani Intézetéhez kerül, ahol a mai napig is intézetvezető-helyettesként tevékenykedik, klinikai főorvosként dolgozik. 2000 óta a Háziorvosi Szakmai Kollégium tagja.

Halmosné Mészáros Magdolna

Szociálpolitikusi és egészségügyi menedzseri képesítéssel rendelkezik. Jelenleg a Békés Megyei Képviselőtestület Pándy Kálmán Kórházának ápolási igazgatója. Pályáját ebben a kórházban kezdte: 1977-ben a szülészeti-nőgyógyászati osztályon általános ápolóként helyezkedett el, majd rá két évre már oktatóként, egészségnevelőként tevékenykedik, 1987-ben pedig az intézet vezető szakoktatója lett; 1995 óta felel az ápolásért az intézmény élén.

Prof. Dr. Entz László

1976-ban diplomázott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Radiológus, általános sebészeti és érsebészeti szakvizsgáit 1981 és 1987 között tette le. 1995-ben lett az orvostudományok kandidátusa és 2006-ban habilitált a Semmelweis Egyetemen, Jelenleg igazgatóhelyettes és egyetemi tanár a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján. Számos magyar és nemzetközi társaság tagja (pl. International Society of Cardiovascular Surgery, Magyar Stroke Társaság, Magyar Sebész Társaság). 1997 óta vezetőségi tagja és 2005 óta főtitkára a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaságnak. Ellenőrző tevékenységet fejt ki régiója érsebészeti osztályai felett, így hozzá tartozik pl. a szolnoki, debreceni, nyíregyházi és kisvárdai kórház.

Prof. Dr. Tomcsányi János

A Budapest-Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető kardiológus főorvosa 1984-ben szerezte általános orvosi diplomáját a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán; 1984-1986 között tudományos segédmunkatárs a Semmelweis Egyetem Kórélettani Tanszékén; 1986-2000 között beosztott orvos a Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Kardiológiai Osztályán; 1990-ben teszi le belgyógyász szakvizsgáját, 1992-ben pedig kardiológus szakvizsgáját. 2000-től osztályvezető főorvos a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológia Osztályán. 1996-ban lett az orvostudomány kandidátusa. 2004-2007 között a Magyar Kardiológusok Társasága főtitkára volt; a Magyar Belgyógyász Társaság tagja; az Európai Kardiológus Társaság Fellow-ja.

Tinnyei Mária
a szerző cikkei

(forrás: MedicalOnline)
hirdetés

Könyveink