hirdetés
2021. július. 27., kedd - Olga, Liliána.
hirdetés

Új dékán az SE Egészségtudományi Karán

Dr. Dörnyei Gabriella négy éven át volt az Egészségtudományi Kar (ETK) tudományos dékánhelyettese, mielőtt július 1-jétől kinevezték dékánnak.

“Az egészségtudományi a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, közel 3500 hallgató képzéséért felelünk – épp ezért elsődleges feladatunk, hogy továbbra is megfelelő, színvonalas oktatást nyújtsunk számukra” – mondta dr. Dörnyei Gabriella, az ETK újonnan kinevezett dékánja. A legnagyobb kihívásnak a széleskörű képzési palettája irányítását tartja: az alap- és mesterképzéseket is számítva 27 képzés folyik a karon, amit a további, nagy számú továbbképzések egészítenek ki. Az új dékán fontosnak tartja az ETK képzéseinek szakmai, munkaerőpiaci és gazdasági szempontú felülvizsgálatát – ez után határoznának arról, mely képzéseket kell átalakítani vagy átcsoportosítani és milyen új képzéseket vezethetnek be a karon. Jelenleg három, BSc-szintű képzésünk, a gyógytornász, a szülésznői és az ápolói képzés folyik angol nyelven, illetve működik egy székhelyen kívüli, gyógytornász képzésünk Svájcban – úgy gondolom, az angol nyelvű és székhelyen kívüli képzéseket érdemes fejleszteni, esetleg újakat is indítani, hiszen nemcsak nagyon sikeresek, de jelentős bevételt is jelentenek. Tíz évvel ezelőtt mindössze 6 hallgatóval kezdtük meg az angol nyelvű oktatást, mára a hallgatóink 12 százaléka vesz részt idegennyelvű képzésben – magyarázta Dörnyei Gabriella.

Dörnyei Gabriella, Fotó: Gál Bettina – Semmelweis EgyetemAz Egészségtudományi Kar ismert kiváló nemzetközi kapcsolatairól – Dörnyei Gabriella ezt a pozícióját is szeretné tovább erősíteni. “Az oktatás és a kutatás területén is virágzó kapcsolatot alakítottunk ki a közelmúltban az amerikai George Washington Egyetem ápolói- és egészségtudományi karaival, de együttműködünk számos európai és kínai egyetemmel is, továbbá terveink között szerepel új, székhelyen kívüli képzések indítása is A nemzetközi kapcsolatok kialakítása azért is fontos, mert az igazán komoly pályázatokat ma konzorciumi formában lehet megnyerni. Ennek érdekében 2018-ban még dékánhelyettesként kezdeményeztem az ETK-n folyó kutatások felülvizsgálatát, amelynek alapján a kar vezetésével közösen létrehoztunk egy tudományos portfóliót. Ez segít nemcsak a partnerkeresésben, de a
tudományos együttműködések kialakításában is” – magyarázta Dörnyei Gabriella.

Dékáni kinevezése előtt a tudományos dékánhelyettes posztját töltötte be – dékáni pályázatában is kiemelten fontosnak tartotta ezt a területet.  “Nagyon fontos a kutatás, ezért is kiemelt cél, hogy a Magatartás-élettani Kutatólaborként az ETK-hoz tartozó labor fizikailag is átkerüljön a Testnevelési Egyetemről az Egészségtudományi Karra. Ez ugyanis kulcsfontosságú az itt folyó kutatások szempontjából – mutatott rá, hozzátéve: további céljai között szerepel, hogy kutató státuszú pozíciókat hozzon létre azon szakemberek számára, akik az ETK-n folyó tudományos kutatásokra fókuszálnak. “A kar életében kiemelt helyen szerepel a 2017-ben alapított Development of Health Sciences című, angol nyelvű folyóirat működtetése – célom, hogy a sikeresen működő kiadványból egy impaktfaktoros lapot hozzunk létre, továbbá a frissen akkreditált Egészségtudományi Doktori Iskola elindítása” – emelte ki.

A Semmelweis Egyetem jubileumi, 250. évében indult kurrikulumreformhoz az ETK is csatlakozott. A változásokat már korábban, többlépcsős formában elkezdték bevezetni: 2006-tól áttértek a bolognai rendszerű képzésre, majd 2015 után a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs hitelesítésének birtokában, a vizsgálat alapján korrekciókat hajtottak végre. Az elmúlt években a képzéseket érintő jogszabályváltozások miatt is alakítaniuk kellett a tantervi követelményeken. Az új dékán igyekszik nemcsak a hallgatók helyzetét szem előtt tartani, de a karon dolgozókét is: a tavaly elindult életpályamodellt tervei szerint kiterjesztik az oktatókon túl az adminisztratív dolgozókra is.

Az elmúlt években az ETK súlyos helyhiánnyal küzdött, hiszen a nagyszámú képzésnek és a magas hallgatói létszámnak köszönhetően kinőtték a Vas utcai épületet – a helyzet azonban hamarosan megoldódhat. “Régi álmunk válhat valóra, hiszen jelentős épületbővítést hajthatunk végre: egy, a Vas utcában található, jelenleg parkolóként működő telken épülhet fel az ETK új ötszintes épülete, jelentős kormányzati támogatásnak köszönhetően, ami közép- kelet-európai regionális Hagyományos Kínai Gyógyászat Központnak is helyet ad majd” – magyarázta Dörnyei Gabriella.

Az ETK új dékánja kiváló munkakapcsolatot ápol a leköszönő dékánnal, dr. Nagy Zoltán Zsolttal – amint elmondta, kiemelten fontos számára a munkatársaival való jó kapcsolat, hiszen az eredményekhez nemcsak a munka szakmai, de emberi oldala is elengedhetetlen. “Megtisztelőnek tartom a dékáni kinevezést, tudom, hogy ez egy komoly csapatmunka koordinálását jelenti. Meggyőződésem, hogy akkor tudunk eredményes munkát végezni, ha a csapattagok között aktív és rendszeres párbeszéd, valamit segítő és támogató munkakapcsolat zajlik. Én a jövőben is igyekszem ezt szem előtt tartva végezni feladataimat” – emelte ki Dörnyei Gabriella.

(forrás: Semmelweis Egyetem)
hirdetés

Könyveink