hirdetés
2022. augusztus. 12., péntek - Klára.
hirdetés

Megjelent a praxisközösségekről szóló kormányrendelet

Kihirdették a praxisfinanszírozás emelésének feltételeit közlő kormányrendeletet, vagyis a praxisokról szóló jogszabályt, amely a Magyar Közlöny 19. számában jelent meg. A rendelet hatálya a háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra terjed ki, írja a Weborvos.

A jogszabály meghatározza, miként jöhet létre a praxisközösség. Új fogalomként használja a kollegiális praxisközösséget, amely a területi kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén háziorvosi, illetve fogorvosi praxisokból áll.

A kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy azonos településen egymással szomszédos egészségügyi alapellátási körzetekben, vagy egymással szomszédos településeken működő, legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi szolgáltatás nyújtható. Ennek érdekében a következő szakmai együttműködési formák hozhatók létre:

a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az  alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében valamennyi háziorvosi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi szolgáltató működteti;

b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok vagy a  háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – önállóságukat megtartva – egy közösen alapított egészségügyi szolgáltatót hoztak létre alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében;

c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az  érintett háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – megőrizve önállóságukat – egymással konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely képviseli az együttműködést.

A kollegiális praxisközösségben való részvételhez a háziorvosi praxist működtetőnek  felvételi kérelmet kell benyújtania, amely egyben egy nyilatkozat arról, hogy:

a) a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt,

b) a praxiskezelő, illetve a területi szakmai vezető által összehívott konzultációkon való részvételt,

c) hetente legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,

d) a prevenciós rendelés során a praxiskezelő által megadott módszertanok alkalmazását,

e) a  praxis aggregált morbiditási, mortalitási és a  praxiskezelő által kért statisztikai adatok összeállítását és megadását,

f) a területen működő háziorvosi szolgálatokkal közös helyettesítési rend kialakítását,

g) a területen működő háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal ügyeleti rend kialakítását.

A kollegiális praxisba történő felvételről igazolást kap a háziorvosi praxist működtetője és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).  Ha a háziorvos nem teljesíti (figyelmeztetés ellenére sem) a fentebb részletezett kötelezettségeit határidőre, a kollegiális praxiskezelő a praxisközösségi tagságát megszüntetheti. 

A nyilatkozatoknak elvileg márciusig meg kell születniük.

A kollegiális praxisközösségek pályázhatnak az eu-s alapok, az E. Alapból finanszírozott alapellátási fejlesztési pályázatokra. Az elnyert forrásokból eszközeiket fejleszthetik, további szakembereket foglalkoztathatnak, valamint ezek támogatására teljesítménydíjazást vehetnek igénybe. A pályázati támogatásból a  praxisközösségben rendelkezésre álló további szakorvosi képesítések, licencek és más szakmai jártasságok használatához szükséges feltételeket megteremthetik, illetve az általuk végzett tevékenység után díjazást vehetnek igénybe. A praxisközösséghez tartozó háziorvosoknak hetente legalább 4 óra, továbbá praxisonként 2000 fő bejelentkezett létszám felett minden további 500 fő után hetente legalább további egy óra időtartamban prevenciós rendelést kell biztosítaniuk.

Az áprilisban utalandó, de január elsejétől visszamenőleges finanszírozás emelését részletesen a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza, írja a lap, azt is jelezve, hogy 24,583 milliárd forinttal megemelte a kormány a fogászati ellátás finanszírozási forrását. Ez a kormányhatározat kedd éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben.

(forrás: WebOrvos)
hirdetés
hirdetés

Könyveink