hirdetés
2020. november. 23., hétfő - Kelemen, Klementina.
hirdetés

Hamarosan online (is) utaznak a receptek

Decembertől csatlakozhatnak, 2017 őszétől kötelező a közös tér használata - 2. rész

MGYK: kérdések és kérések

Folyamatos online kapcsolat, a szabad patikaválasztás megőrzése, egységes, naprakész, biztonságos vényíró program működtetése – sorolta az e-recept tervezett bevezetésével kapcsolatban a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) elnöke az általános szakmapolitikai igényeiket. Hankó Zoltán szerint az is megfontolandó, hogy a receptek ne csak a „felhőben” lebegjenek, a betegek számára ugyanis fontos, hogy legyen a kezükben valamiféle papír arról, hogy milyen készítményeket rendelt számukra az orvos. Így időben eldönthetik – s nem feltétlenül akkor, amikor épp sorra kerülnek –, hogy mit akarnak előbb vagy később kiváltani, mi az, amiből van még otthon készletük, illetve mire van épp náluk elegendő pénz.

Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta a bevezetendő rendszer előnyeit is. Meglátása szerint csökken az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), s a gyógyszertárak közötti konfliktusok száma, például a jelenleginél kevesebb elszámolási vitára számítanak. Hasonló változás várható az orvosok-patikusok kapcsolatában is, hiszen nyilván megszűnnek az alaki hibás vények, mint ahogy jogcímtévesztés sem igen lesz jellemző. Jelentős könnyebbséget jelent a gyógyszerészeknek, hogy az e-recept bevezetése után megszűnnek vénytárolási problémáik (a patikus öt évig köteles megőrizni a recepteket – a szerk.), s ezzel összefüggésben a már végérvényesen lejárt vények megsemmisítésének költsége és tennivalója.

Hankó Zoltán fontosnak tartja, hogy az online rendszer bevezetése ne okozzon többletköltséget a gyógyszertáraknak, mint ahogy elengedhetetlennek tartja a sokszereplős (OEP, NAV, gyógyszertárak, rendszergazdák, Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) átállás résztvevői közötti zökkenők minimalizálását is. A résztvevőkre az elkövetkezendő hónapokban öt rendelet módosítása együtt járó egyeztetés vár. Hangsúlyozta továbbá, hogy nem tartja elképzelhetőnek a rendszer úgynevezett fordulónapi bevezetését, tehát azt, hogy egy kitüntetett napon egyszerre vezessék be mindenhol az e-recept alkalmazását. Szerinte ez csak folyamatosan, lépésről-lépésre történhet.

A továbbiakban szólt a közeljövőben induló pilotról, amelyben körülbelül 30 gyógyszertár, több patikai rendszergazda vesz részt, éles gyakorlatot tartva. Ezzel kapcsolatban azonban felvetette, vajon a későbbi átállás során nem kerülnek-e hátrányba azok a gyógyszertárak, amelyek rendszergazdái nem részesei a most kezdődő próba szakasznak. Ami az MGYK konkrét feladatait illeti, mivel a program felsorolt résztvevőinek mindegyikével kizárólag a kamarának van hivatalos kapcsolata, így vélhetően rájuk hárul a köztük lévő párbeszéd folyamatos fenntartása. Szükségesnek ítélte a gyógyszertárak informatikai hátterének feltérképezését, a többletköltségek minimalizálását, s a rugalmas átállás érdekében továbbképzések tartását is.

Év végén is lehet csatlakozni

A rendszert úgy tervezték meg, hogy a lehető legkisebb mértékben változtasson az ágazati folyamatokon, kezdte előadását mintegy az MGYK elnökének válaszolva az EESZT szakmai vezetője, aki szerint lényegében egy keretrendszert hoztak létre, amit a használóknak „be kell lakniuk”, s később az igényeknek megfelelően bármikor változtatható. Mivel nagyon érzékeny adatokról van szó, ezért a rendszer a lehető legmagasabb, 5-ös biztonsági besorolást kapja. Mindkét adatvédelmi hatóság - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), s a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) – auditálja az EESZT-t, ráadásul minden egyes modul élesítése során végeznek egy információbiztonsági behatolás-vizsgálatot is. A NAIH auditján egyébként már átment az EESZT. Az állampolgárok saját adataik védelmét a Digitális Önrendelkezési Rendszeren (DÖR) keresztül biztosíthatják. Ennek keretében rendelkezhetnek arról, hogy kinek engednek, s kinek nem hozzáférést az adataikhoz, mondta el Szabó Bálint.

Bár a csatlakozás lehetősége idén decemberben az összes érintett szereplő számára lehetővé válik, ennek végső, kötelező időpontja 2017 szeptembere lesz. A korábbi, márciusi határidő azért nem tartható, mert be kell várni az elektronikus személyigazolványt, amellyel az orvosok azonosítják majd magukat. Nem elég ugyanis a felhasználónév és a jelszó, az 5-ös biztonsági szint miatt szükség van egy további azonosításra (token) is. Ez az e-személyi lesz. A szoftvergyártókkal szemben megfogalmazódnak minimális elvárások, amelyek az egységesítés irányába mutatnak, de az, hogy ezt mennyire „erőltetik”, nem informatikai kérdés, hanem az ágazat áteresztő képességétől függ, szögezte le az EESZT szakmai vezetője.

Online utaznak a receptek

Ami a konkrét részleteket illeti, arról az e-recept alrendszer projektvezetője számolt be. A felíró orvos „felküldi” egy központi adatbázisba a vényt, innen az expediáló patikus letölti, majd ide juttatja vissza a kiadási bizonylatot. A felíró orvos – illetve más orvos is – láthatja, hogy a beteg valóban kiváltotta-e a gyógyszerét vagy sem, ráadásul ezt nem hetekkel később, hanem azonnali időben tekintheti meg. Az összes elérhető gyári, s valamennyi magisztrális készítmény felírása lehetővé válik, a fejlesztés következő fázisában akár a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is bekerülhetnek e körbe, közölte Héja Gergely.

Az online rendszerre való átállás nem szünteti meg teljesen a jelenlegi papír receptet, hiszen az orvos – például amikor házhoz megy egy beteghez – nem tud elektronikus vényt írni. A hagyományos receptet a patikus rögzíti kiváltáskor, s ez szintén felkerül az EESZT-be. A hibás vényt az orvos „visszahívhatja” – inaktiválhatja –, de ezt a műveletet kizárólag a felíró, vagy az őt hivatalosan helyettesítő kollegája teheti meg. Egyik orvos nem törölheti a másik vényét!  Megjelenik egy új funkció, az úgynevezett ismétlődő recept, amelyen az orvos a jelenleginél hosszabb időre is rendelhet gyógyszert, ám azt nem lehet majd egyszerre kiváltani, csak folyamatosan, időről időre. A betegek kézhez kapnak egy felírási igazolást, amelyen csak egy lista szerepel majd a felírt gyógyszerekről, illetve gyógyászati segédeszközökről. E dokumentum tartalmaz egy azonosítót, amelynek révén kiválthatók a rajta szereplő termékek.

A patikában vagy a TAJ-kártyával vagy az igazoláson lévő azonosítóval lehet kiváltani a felírt készítményt. Amennyiben ezt meg kell rendelnie a patikusnak – vagy elkészíteni a magisztrális gyógyszert –, úgy addig „foglalja” a vényt, tehát máshol csak akkor váltható ki, ha egy előre beállított időpont után automatikusan megszűnik a foglalás.

A Digitális Önrendelkezési Rendszer segítségével a betegek pontosan meghatározhatják, hogy különböző egészségügyi dokumentumaikhoz ki férhet hozzá. A rendszer alapbeállítása szerint minden kezelőorvos élvezi ezt a szabadságot, kivéve a pszichiátriai és nemibetegséggel kapcsolatos iratokat, azokat ugyanis kizárólag a fenti szakvizsgával, s ilyen területen dolgozó orvosok láthatják. A beteg egyébként letilthatja a saját háziorvosát is, de a rendszer ilyenkor kiad egy figyelmeztetést.  Az orvos lekérdezheti a beteg gyógyszerelését, letöltheti e-profilját, amelyben a legfontosabb, időben nemigen változó adatok – krónikus betegségek, implantátumok, allgeria stb. – szerepelnek, de hozzáférhet a fekvő- és járóbeteg ellátás során keletkezett dokumentumokhoz, a labor-, s a képalkotó leletekhez, valamint az utóbbi esetében magához, a felvételhez is. Amennyiben olyan gyógyszert rendel, amelyet szakorvos javasolt, akkor a felírás meghatározott időre történő átruházásáról szóló iratot is le tudja tölteni, de ha e szakorvosi javaslatot a beteg papíron hozza magával, akkor beszkennelve feltöltheti az EESZT-be.

A rendszer megkülönbözteti a gyógyszerészt és a gyógyszerkiadásra jogosult asszisztenst. A patikus jogosítványa lényegesen szélesebb, megtekintheti a beteg e-profilját – ami a gyógyszerészi gondozás szempontjából fontos –, valamint az elmúlt egy évben kiadott valamennyi receptjét, beleértve a lejártakat is. Az asszisztens azonban csak az aktív vényeket láthatja.

A hibás kiadási bizonylatot kézzel törölheti a patikus, s pótolhatja egy javítottal (retaxa). Nem közvetlenül az e-recept rendszerben, de hozzá kapcsolódva kezelhetők a szakorvosi javaslatok is. Az állampolgárok megnézhetik saját receptjeiket, a családtagjaikét viszont nem. A rendszer először jogosultsági ellenőrzést végez, majd „megnézi”, hogy a vény megfelel-e az éppen aktuális közhiteles nyilvántartásoknak, illetve az egyéb felírási szabályoknak. Ha nem, akkor hibajelzést küld. A finanszírozási szabályoknak való megfelelőség vizsgálatát változatlanul az OEP programja végzi el.

Nagyító alatt a beteg?

Dr. Imre László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségpolitikai Főosztályának a vezetője, Héja Gergely, az e-Recept alrendszer projektvezetője, Szabó Bálint, az EESZT szakmai vezetője, Divinyi Zsombor, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főosztályvezetője és dr. Horváth-Sziklai Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara hivatalvezetőjeA kerekasztalbeszélgetés moderátora, dr. Máté Attila kérdésére kiderült, hogy a gyógyszeripar számára a Big Data egyik nagy előnye, hogy láthatóvá, követhetővé válik, vajon kiváltják-e gyógyszereiket a betegek. Ehhez ráadásul már nem lesz szükség különböző közvetítő cégekre sem, emelte ki az előadásokat követő kerekasztal beszélgetésen Imre László. Láthatóvá válik az eredményesség, magas vérnyomás esetén például a megjelenő szövődmények révén. A kiváltás az első lépés, folytatta a gondolatsort Divinyi Zsombor, ám azt már nem tudja mérni egyik rendszer sem, vajon valóban be is vette-e gyógyszerét a beteg. Igaz, léteznek már kísérletek, amelyek ezt is vizsgálhatóvá kívánják tenni, ezt a folyamatot például támogathatja a gyógyszeripar. A gyógyszerészek épp a beteg-együttműködés javításában vállalnak jelentős szerepet már ma is, az MGYK igazgatója, Horváth-Sziklai Attila szerint.

Amikor már e-recepten lehet rendelni a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközöket, akkor a patikák mellett a rendszer részévé válnak a fenti termékeket forgalmazó forgalmazók is, derült ki a kérdésekre adott válaszok során. Ami az EESZT jövőjét, hosszú távú – 2020 utáni – finanszírozását illeti, további fejlődése-fejlesztése attól függ, hogy ezen informatikai közművet ki, milyen módon akarja használni, illetve fejleszteni hozzá kisebb-nagyobb szakrendszereket. Jelenleg számos beszállító fordít erre tőkét. Bár a fenntartás állami feladat, a rendszer fejlődését evolúciós folyamatként képzelik el a programvezetők. Az is kiderült, hogy az EESZT minden egyes moduljának indítását jelentős képzési programokkal kapcsolják össze, amelyeken nemcsak az állampolgárokat oktatják, hanem a kormányhivatalok munkatársait is. 

Konferenciabeszámolónk 1. részét itt éri el

A beszámoló 3. részét ide kattintva olvashatja

Tarcza Orsolya
a szerző cikkei

Horváth Judit
a szerző cikkei

Radnai Anna
a szerző cikkei

(forrás: MedicalOnline)
Olvasói vélemény: 10,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Könyveink