hirdetés
2022. december. 09., péntek - Natália.
hirdetés

Az idős páciensek járművezetői alkalmasságának megállapításáról

A 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról egyértelműen szabályozza azokat a szakmai hatásköröket, melyek mentén a háziorvosok a hozzájuk forduló páciensek alkalmassági vizsgálatát végzik. A 284/1997. Kormányrendelet pedig egyértelműen meghatározza azon alkalmassági vizsgálatok (beleértve a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok) térítési díját, melyek nem tartoznak a NEAK finanszírozott ellátások körébe.

A Háziorvosok Online Szervezete, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja, a háziorvosi és házigyermekorvosi kollegiális vezetők közleménye szerint a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló jogszabály pontosan meghatározza, hogy 60 év felett 2500 forint, 70 év felett pedig 1700 forint az alkalmassági vizsgálatok díja. Az alkalmassági vizsgálat elvégzését követően az egészségügyi szolgáltató a vizsgálatról számlát állít ki. A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló jogszabály az alkalmassági vizsgálat szakmai részleteit pontosan definiálja.

Az alkalmassági vizsgálatok elvégzése során a vizsgáló orvos egy pillanatnyi állapotot regisztrál,mely során rejtve maradhatnak olyan egészségi alkalmasságot negatívan befolyásoló tényezők, melyek felszínre kerülése az egyén, vagy a környezete felelősségikörébe tartozik. A közúti járművezető ilyen tényezők fennállása esetén az irányadó jogszabály szerint kérheti soron kívüli vizsgálatát, illetve az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejénél rövidebb határidő megállapítását.

A közúti járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni, ha az utolsó vizsgálata során eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt, látásában vagy hallásában lényeges romlás következett be, egészségi állapotában olyan állapotromlást észlel, amely a közúti járművezetését befolyásolhatja. Mindez jogszabályi keretek között az egyéni felelősség jelentőségét támasztja alá.

Az alkalmassági vizsgálatokról szóló jogszabály a háziorvos egyéni felelősségének terhét is feloldja bizonyos krónikus betegségben szenvedő, vagy idősebb páciensek esetében. A jogszabály szerint, ha bármely orvosnak (az idősebb páciensek jelentős részét multimorbid állapotuk miatt több orvos is egyidejűleg gondozza) tudomása van arról, hogy az általa kezelt páciens járművezetésre jogosító okmánnyal rendelkezik és nála olyan betegséget, illetve kórállapotot észlel, amely a közúti járművezetésre való alkalmasságát kérdésessé teszi, köteles soron kívül vizsgálatot kezdeményezni az érintett személy háziorvosánál. A jogszabály bizonyos betegségek fennállása esetén egyidejű szakorvosi alkalmassági igazoláshoz, korral járó, súlyos viselkedési probléma esetén pszichiáter szakorvos igazolásához köti a gépjárművezetői alkalmassági kiadhatóságának feltételét.

Mindezek jelentős szakmai kontrollt jelentenek az idősebb páciensek alkalmassági vizsgálatának lefolytatása során, ám felvetik, hogy bizonyos, meghatározott kor után (például 80 év felett) a jogosítvány meghosszabbításához specifikusabb vizsgálatok elvégzését (pl.neuropszichológiai vizsgálatok, PÁV IV. alkalmassági vizsgálat) javasolják és a szubjektív tényezők minimalizálása érdekében akár járási szinten felálló független bírálóbizottságok kezébe adnák az idősek jogosítvány meghosszabbításának az eldöntését, közölte a Háziorvosok Online Szervezete, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvos Csoportja és az országos kollegiális vezető háziorvos.

hirdetés
hirdetés

Könyveink