hirdetés
hirdetés
2022. május. 20., péntek - Bernát, Felícia.
hirdetés

Budapest 135. születésnapja - több mint félszáz elismerés

A Fővárosi Közgyűlés hétfői ünnepi ülésén Demszky Gábor főpolgármester átadta a Főváros kitüntetéseit: a díszpolgári címeket, a Pro Urbe Budapest, a Budapestért díjakat, a Fővárosért Emlékzászló díjat, a Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjat, valamint a Főváros Szolgálatáért járó elismerést.
Budapest Főváros Közgyűlése díszpolgári címet adományozott:

1. BEREK KATALIN színművésznek

Több évtizedes kiemelkedő színészi munkásságáért, új törekvéseket támogató színházszervezői munkájáért, a magyar költészet népszerűsítésében vállalt elkötelezett előadói és pedagógiai tevékenységéért.

2. HELLER ÁGNES filozófusnak

A hazai és nemzetközi tudományos életben filozófusként betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

3. JUHÁSZ FERENC költőnek

A XX. századi magyar költészetet és költői formanyelvet megújító irodalmi munkásságáért, az elesettek iránti elkötelezettségéért, a társadalmi változások szellemi előkészítésében vállalt szerepe elismeréseként.

4. MÁRK GERGELY rózsanemesítőnek

A hazai rózsanemesítés hagyományait folytató, több évtizedes, nemzetközi elismerést szerzett nemesítői, dísznövény kertészeti munkássága elismeréseként.

5. MARTON LÁSZLÓ szobrászművésznek

Több évtizedes alkotói pályája elismeréseként, Budapest kimagasló értéket képviselő köztéri szobrokkal való gazdagításáért.

6. SZELÉNYI IVÁN szociológusnak

Nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos munkásságáért, szociológusként betöltött szerepe elismeréseként.

7. ZWACK PÉTER üzletembernek

Társadalmi, gazdasági és közéleti tevékenysége elismeréseként, mellyel hozzájárult, hogy Budapest modern és hatékony, emberközpontú és környezettudatos város lehessen.


8. GYARMATI DEZSŐ vízilabdázó, mesteredzőnek

Háromszoros olimpiai bajnoki címéért, a magyar vízilabda sportban betöltött kimagasló szerepe elismeréseként.


9. DR. KÁRPÁTI GYÖRGY vízilabdázó, sportvezetőnek

Háromszoros olimpiai bajnoki címéért, a magyar vízilabda sportban betöltött kimagasló szerepe elismeréseként.


10. DR. KEMÉNY DÉNES LÁSZLÓNAK, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányának

A magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányaként elért kimagasló teljesítményéért, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki cím elnyeréséért.

11. BENEDEK TIBOR vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

12. BIROS PÉTER vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

13. KÁSÁS TAMÁS ZOLTÁN vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

14. DR. KISS GERGELY vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

15. DR. MOLNÁR TAMÁS vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

16. SZÉCSI ZOLTÁN vízilabdázónak

Kimagasló sportteljesítménye, az egymást követő három olimpián elnyert olimpiai bajnoki címe elismeréseként.

Budapest Főváros Közgyűlése „Pro Urbe Budapest” díjat adományozott:


1. FEHÉR LÁSZLÓ festőművésznek

A kortárs hazai képzőművészetben betöltött kiemelkedő szerepéért, nemzetközi sikerei elismeréseként.

2. FENYŐ MIKLÓS zeneszerző, előadóművésznek

Budapest kulturális és művészeti életének gazdagításáért, lokálpatriotizmusának maradandó értékű és magas színvonalú kifejezése elismeréseként.

3. DR. IVÁNYI GÁBOR lelkésznek

Kimagasló tudományos, egyházi és közéleti szerepvállalásáért, szociális és karitatív munkássága elismeréseként.

4. KONCZ ZSUZSA előadóművésznek

A magyar zenei élet egyedi és meghatározó alakjaként betöltött kimagasló szerepe elismeréseként.

5. DR. PAPP LÁSZLÓ főigazgató főorvosnak

Az igazgatása alatt álló kórház fejlődéséért, következetes egészségügyi vezetői tevékenysége elismeréseként.

6. DR. PASKAI LÁSZLÓ bíboros részére

Kiemelkedő lelkipásztori tevékenysége, az egyházért és a hívekért végzett áldozatos, lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Budapest Főváros Közgyűlése „Budapestért” díjat adományozott:

1. A KLEBELSBERG KUNÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA alternatív alapozó program pedagógusainak

Az intézményben folyó integrált oktatás-nevelés megszervezéséért és alkalmazásáért, az elfogadó, természetes és biztonságot nyújtó iskolai légkör megteremtéséért.

2. A NAP KLUB ALAPÍTVÁNYNAK

Sikeres és elismerésre méltó közösségépítő és -fejlesztő munkájukért, számos összefogást erősítő, hasznos-0 és színes program megszervezéséért.

3. AZ ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT munkatársainak

A főváros időskorú lakosai érdekében hosszú ideje végzett példaértékű, áldozatos munkájuk elismeréseként.

4. A WEKERLEI TÁRSASKÖR EGYESÜLET tagjainak

A Wekerle-telep építészeti és közösségi értékeinek megőrzése, valamint a helyiek lokálpatriotizmusának erősítése érdekében folytatott két évtizedes tevékenységükért.

5. BALOGH MIKLÓS rendőr ezredesnek

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság gazdasági vezetőjeként a Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, valamint a főváros közrendje, közbiztonsága érdekében végzett munkájáért.

6. BOB DENT újságírónak

Hazánkban élő külföldiként Magyarország és benne Budapest kultúrájáról, történelméről és mindennapjairól írt érdekes és egyedi hangvételű könyveiért.

7. BOKOR JUTTA operaénekesnek

A főváros kulturális és művészeti életéhez adott kiemelkedő zeneművészeti munkásságáért, közéleti tevékenységéért.


8. DR. CSABA KÁROLY regionális tiszti-főorvosnak

A közép-magyarországi régió és a főváros egészségügyi ellátásának megszervezésében nyújtott kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

9. DR. CSAPÓ GÁBOR vízilabdázó, edzőnek

A magyar és a fővárosi sportéletben játszott kiemelkedő szerepéért, példamutató sportolói életútja elismeréseként.


10. DARVAS FERENC zeneszerző, zongoraművésznek

A nagyváros különös hangulatait felidéző, újrateremtő számos film- és színházi zenéjéért, a hagyományokat őrző előadóművészi tevékenységéért.


11. ERŐS FERENC pszichológusnak

A társadalomlélektan és a pszichológiatörténet kutatásáért, kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenységéért.


12. GÁRDOS PÉTER filmrendezőnek

Nemzetközileg elismert filmrendezőként betöltött kiemelkedő szerepéért, népszerű és sikeres filmjeiért.


13. DR. GERŐ GÁBOR főigazgatónak

A Jahn Ferenc Délpesti Kórház főigazgatójaként végzett magas színvonalú vezetői és szakmai munkája elismeréseként.

14. KÉVÉS GYÖRGY építésznek

Nemzetközileg elismert építészeti munkájáért, az Orczy Fórum Városközpont tervezéséért és megvalósításáért.

15. DR. KOVÁCS ANDRÁS urológus főorvosnak

Magas szintű szakmai hozzáértéssel és a betegek iránti elkötelezettséggel végzett orvosi tevékenységéért, az urológiai betegségek korszerű gyógyításában nagy előrelépést jelentő újítások bevezetéséért.

16. MÁGA ZOLTÁN hegedűművésznek

Budapest zenei nagyköveteként a főváros zenei életében betöltött kimagasló szerepéért, valamint példaadó karitatív tevékenységének elismeréseként.

17. MUNDRUCZÓ KORNÉL filmrendezőnek

Kiemelkedő nemzetközi elismeréseket szerző egyedi hangvételű filmjeiért, sikeres színházi rendezéseiért.

18. NAGY BÁLINT építésznek

A kortárs magyar építészetben betöltött különleges szerepéért, a főváros kulturális életének meghatározó helyszíneként szolgáló N&N Galéria létrehozásáért.

19. NEISZ FERENC tűzoltó főtörzs-zászlósnak

A főváros tűzvédelme érdekében kifejtett több évtizedes hatékony tűzoltói munkája elismeréseként.

20. NOVÁK JÁNOS BULCSÚ zeneszerző, rendező, igazgatónak

A gyermekek és fiatalok színházi kultúrájának megalapozása, színház iránti érdeklődésének felkeltése érdekében végzett másfél évtizedes műfajteremtő, alkotó és színházvezetői munkásságáért.

21. DR. ORBÁN GYÖRGY, a RÁDAY KÖNYVESHÁZ vezetőjének

A Ráday utca új arculatának, kulturális szolgáltató funkciójának kialakításában, színvonalas könyves rendezvényeinek megszervezésében vállalt szerepéért.


22. ROMSICS IGNÁC történésznek

A XX. század magyar politikatörténetének kutatásáért, kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként.


23. SALY NOÉMI irodalomtörténésznek

A főváros egyik legismertebb lokálpatriótájaként Budapest és a budapesti kávéházak történetének kutatásáért.

24. SMRCZ ERVIN szaktanácsadónak

Az egészségügyi ellátás szervezésében és fejlesztésében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréseként.

25. TAKÁCS KATALIN színművésznek

Karakteres színházi és filmbeli alakításaiért, amelyben különös érzékenységgel ábrázolta a kiszolgáltatott, de önállóságáért és egyénisége megőrzéséért küzdő nőalakokat.


26. DR. VAJÓ PÉTER bölcsésznek

Az ifjú nemzedékért és annak oktatásáért végzett kiemelkedő pedagógiai munkájáért, az Esély Budapest Alapítvány kuratórium elnökeként több mint egy évtizedes tevékenységéért.


Budapest Főváros Közgyűlése „Fővárosért Emlékzászló” díjat adományozott:


A MAGYAR HONVÉDSÉG I. HONVÉD TŰZSZERÉSZ és HADIHAJÓS ZÁSZLÓALJÁNAK

Budapest területének tűzszerészeti mentesítéséért, a főváros lakosságának védelme érdekében több évtizede kifejtett kimagasló tevékenységéért.


Budapest Főváros Közgyűlése „Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért” díjat adományozott:1. DR. ERDŐS ANTAL tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsosnak

Budapest tűz elleni védelmének irányításában betöltött kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként.

2. SIMORA LÁSZLÓNÉ, a Fővárosi Közterület-felügyelet osztályvezetőjének

A főváros közrendjének fenntartásában, igazgatásában betöltött szerepe elismeréseként.


Budapest Főváros Önkormányzata „Főváros Szolgálatáért” díjat adományozott:

1. ERDŐSNÉ SZENTES ZSUZSÁNNA vezető-főtanácsosnak

Magas szintű, következetes szakmai munkája, műszaki revizori tevékenysége elismeréseként.

2. MALATINSZKYNÉ KOVÁCS TÜNDE címzetes vezető-főtanácsosnak

A Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztályán végzett eredményes szakmai munkája és kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként.

3. RAY OLGA ügyosztályvezetőnek

Eredményes vezetői tevékenységéért, a költségvetési tervezés területén végzett kimagasló színvonalú szakmai munkájáért.

4. DR. SZABÓ BÉLA vezető-főtanácsosnak

A Főpolgármesteri Hivatal Védelmi és Gazdasági Ügyosztályán végzett kiváló szakmai munkájáért.

5. SZABÓ ISTVÁN ügyosztályvezetőnek

A főváros sportirányításában és a kiemelt sportrendezvények megvalósításában nyújtott magas szintű szervezői és vezetői tevékenysége elismeréseként.
Medical Online (Forrás: budapest.hu)Linkek

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
hirdetés