hirdetés
hirdetés
2020. október. 30., péntek - Alfonz.
hirdetés

A 2018-as Semmelweis-emlékév lezárásaként

A hagyományoknak megfelelően a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben rendezték meg az egyetem Semmelweis napi eseménysorozatának központi díszünnepségét, egyben a 2018-as Semmelweis-emlékév lezárását. A rendezvényen díjakat, kinevezéseket is átadtak.

A megemlékezések délelőtt az egyetem névadójának szülőházánál kezdődtek, majd a Belső Klinika Tömb kertjében lévő Semmelweis-szobornál folytatódtak. (A délelőtti programokról szóló cikk ide kattintva érhető el.)

A mai napon a múlt előtt tisztelgünk és emlékezünk a legnagyobb magyar orvosra, egyetemünk névadójára, Semmelweis Ignácra, születésének 201. évfordulóján – kezdte ünnepi beszédét dr. Merkely Béla rektor. Ugyanakkor azokat az egyetemi polgárokat is ünnepeljük, akik mindennapi tevékenységük során hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyetem hazai és regionális szinten is a legkiválóbbak között legyen – tette hozzá. Kiemelte, hogy az idei ünnepség egyrészt a Semmelweis Ignác Emlékév lezárása, másrészt készülés az alapítás 250 éves évfordulójára.

Az ünnepség a habilitációs képesítés odaítéléséről szóló oklevelek átadásával folytatódott. Az okleveleket dr. Nagy Zoltán Zsolt, a Habilitációs Bizottság elnöke és Merkely Béla rektor adták át dr. Al-Khrasani Mahmoud (Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet), dr. Dirk Bandorski (Neurological Clinic Bad Salzhausen), dr. Erőss Loránd György (Országos Klinikai Idegtudomány Intézet), dr. Gerber Gábor (Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet), dr. Purebl György (Magatartástudományi Intézet), dr. Rényi-Vámos Ferenc (OOI bázisán működő Mellkassebészeti Klinika), dr. Sobel Gábor (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), dr. Unoka Zsolt (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika) és dr. Vág János (Konzerváló Fogászati Klinika) részére. A Németországban sikeresen lefolytatott habilitációs eljárásról egyenértékűsítési oklevelet vehetett át dr. Vámos Máté (Universitätsklinikum Frankfurt Goethe-Universität) és dr. Sziklavári Zsolt (Thoraxchirurgie Regiomed-Kliniken Klinik für Thoraxchirurgie in Coburg und Lungenzentrum in Sonneberg).

Pro Universitate Díjban részesült a rektor által irányított szervezeti egységeknél dr. Müllner Nándor (Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet) és dr. Poór Gyula (III. Sz. Belgyógyászati Klinika). Pro Universitate Érdemrend kitüntetést vehetett át dr. Bögi Júlia (Szemészeti Klinika), dr. Hamvas Antal (Urológiai Klinika), dr. Küstel Marianna (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), dr. Várady Erzsébet (Egészségügyi Közszolgálati Kar) és dr. Keller Éva (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet). Pro Universitate Díjban részesült a kancellár által irányított szervezeti egységeknél dr. Kovács Zsolt (Jogi és Igazgatási Főigazgatóság). Az elismerésben azok részesülhetnek, akik több éves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak az egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához.

A Szenátus az egyetem 3 leköszönő vezetőjének és egy tanszékvezetőjének arany pecsétgyűrűt adományozott. Munkásságuk méltatása után Merkely Béla rektortól vette át az elismerést dr. Rudas Gábor (MR Kutatóközpont), dr. Keller Éva (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet), dr. Tretter László (Orvosi Biokémiai Intézet) és dr. Somogyvári Zsolt Kálmán (Családgondozási Módszertani Tanszék).

A Semmelweis napi ünnepségen átadták az új szenátori kinevezéseket. Ezután az új tisztségviselői megbízások, meghosszabbítások bejelentése következett. Dékáni megbízást kapott az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) dr. Kellermayer Miklós, az Egészségtudományi Karon dr. Nagy Zoltán Zsolt, az Egészségügyi Közszolgálati Karon dr. Szócska Miklós, a Gyógyszerésztudományi Karon dr. Zelkó Romána. Dékánhelyettesi megbízást kapott az ÁOK-n dr. Ács Nándor (általános dékánhelyettes), dr. Masszi Tamás (oktatási dékánhelyettes) és dr. Matolcsy András (stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes); tudományos dékánhelyettesi megbízást kapott a Pető András Karon dr. Túri Ibolya.

Igazgatói megbízást vett át dr. Csanády László (Orvosi Biokémiai Intézet), dr. Kóbori László (Transzplantációs és Sebészeti Klinika), dr. Nagy Zoltán Zsolt (Szemészeti Klinika), dr. Szabó Dóra (Orvosi Mikrobiológiai Intézet), dr. Törő Klára (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet), dr. Antal István (Gyógyszerészeti Intézet), dr. Béni Szabolcs (Farmakognóziai Intézet), dr. Windisch Péter (Parodontológiai Klinika). Tanszékvezetői megbízást kapott dr. Perczel-Forintos Dóra (Klinikai Pszichológiai Tanszék), az Egyetemi Doktori Tanács elnöki megbízását pedig dr. Benyó Zoltán (Klinikai Kísérleti Kutató Intézet) kapta meg.

A Szenátus az egyetem 8 nyugállományba vonuló egyetemi tanárának ítélte oda a Professor Emerita, illetve Professor Emeritus címet, az erről szóló okleveleket Merkely Béla rektor nyújtotta át. Az ünnepségen docensi, tudományos tanácsadói és főmunkatársi kinevezéseket is átadtak. A Semmelweis Egyetem Kiváló oktatója kitüntetéssel ismerték el dr. Alpár Alán, dr. Magyar Lóránt Gergely, dr. Várnai Péter, dr. Horváth Péter, dr. Hermann Péter, dr. Vág János és Horváthné Kállay Zsófia oktatói munkáját.

Az ünnepség keretében átadták a Semmelweis Egyetem Kiváló Szakdolgozója és a Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora kitüntetéseket, valamint a rektori kiváló dolgozói kitüntetéseket és rektori dicséreteket, a kancellári kiváló dolgozói kitüntetéseket és kancellári dicséreteket, továbbá a dékáni dicséreteket.

A Hallgatói Önkormányzat elnöksége a 2018/19-es tanévben Pro Juventute Universitatis díjat adományozott Szőke Dániel Imre, Ármós Richárd Levente, Kósa László, Gyulay Kata Klára és Caner Turan részére az egyetem hallgatóiért végzett hosszú és eredményes munka elismeréseként.

Az Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika vezetőjének meghívására a Semmelweis Egyetem vendégprofesszori megbízást adományozott dr. Kovács György professzor részére.

2019-ben a „Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére” Alapítvány díjazottja lett dr. Tóth András Dávid (I. díj), dr. Tárnoki Ádám Domonkos (II. díj), dr. Borda Bernadett (III. díj), különdíjban részesült dr. Wohner Nikolett. A LAM szerkesztőség különdíját dr. Mészáros Martina kapta meg, az Akadémiai Kiadó Zrt. különdíját pedig dr. Barabás János Imre vehette át. A Dr. Rácz István Alapítvány díjazottja dr. Kazsoki Adrienn gyógyszerész lett, a graduális díjat pedig Fábián Márk V. éves gyógyszerészhallgató kapta meg.

Idén a Semmelweis napi egyetemi ünnepség keretében adták át a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elismerő okleveleit, amely kitüntetésben azok a kamarai tagok részesülhetnek, akik legalább 10 éve az egészségügy szolgálatában állnak és elkötelezetten, lelkiismeretesen végzik munkájukat. Az okleveleket Juhász Juliánna, a MESZK Budapesti Területi Szervezet járóbetegellátási alelnöke adta át.

Fotó: Ancsin Gábor
Fotó: Ancsin Gábor

(forrás: semmelweis.hu)
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!

Könyveink