hirdetés
2023. január. 31., kedd - Marcella.
hirdetés

Március 31: üt a gt-k végórája

Március 31-től megszűnik a kórházak gazdasági társaságként való működtetése, az érintett, mintegy két tucat intézmény – a többihez hasonlóan – az állami szektor részeként folytatja tevékenységét.

Az érintett 28 egészségügyi intézmény közé megyei és városi kórházak épp úgy tartoznak, mint kisebb, ma már elsősorban járóbeteg ellátást végzők, amelyek mintegy kiegészítő tevékenységként krónikus vagy rehabilitációs ágyakat is működtetnek. Azt, hogy ezeket is szeretnék államosítani, már korábban közölte az egészségügyért felelős államtitkár, épp a medicalonline számára adott interjújában. A hónapokig tartó tervezgetés után március másodikán juttatták el a parlamenthez azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a szokásos jogi eljárással egyébként csak nehezen, illetve több évig tartó, bonyolult átadás-átvétellel nyélbe üthető állami kézbe vételt lényegében egyetlen hónap alatt lebonyolíthatóvá tevő eljárást. Erre egyébként azért volt szükség, mert a hasonló jellegű visszaalakításokról semmiféle törvény nem rendelkezik.

Az eljárás értelmében március 31-én megszünnek az érintett nonprofit korlátolt felelősségű illetve részvénytársaságok, mégpedig oly módon, hogy feladataikat,  jogaikat és kötelezettségeiket az úgynevezett befogadó intézmény, vagyonukat az állam veszi át. Az ily módon lényegében „kiüresített” gazdasági társaságokat egyszerűsített eljárással megszüntetik. A sajátos eljárásra egyébként többek között azért van szükség, mivel a gyógyító munka, a betegek ellátásának folyamata nem szakítható meg. A befogadó intézmény egyébként a legtöbb esetben az a kórház, illetve intézmény, amelynek működtetését a gazdasági társaság végezte. Így például a Markusovszky Kórház  non-profit zrt. befogadó intézménye a Markusovszky Kórház, a veszprémi zrt-é pedig a veszprémi megyei kórház.

A társaság vagyona ingyenesen az államra száll, annak tulajdonosi jogait a GYEMSZI gyakorolja. A különféle kötelezettségek és jogosultságok ugyanakkor a befogadó intézményt illetik, akárcsak a kapacitások és a korábbi ellátási területek, de hozzá tartoznak a gt közigazgatási hatósági eljárásai, a peres és nem peres ügyek, illetve az uniós társfinanszírozásban megvalósuló projektekkel kapcsolatos tennivalók. A folyamatos működés biztosítása érdekében a gazdasági társaság bankszámláján lévő pénzt át kell utalni a befogadó intézménynek az államkincstárnál vezetett számlájára.

Az érintett 28 társaságban dolgozó mintegy 18 ezer munkavállaló az intézmény átvételét követő 14 napon belül kézhez kapja közalkalmazotti kinevezési okmányát. Az átvételt követő hónap első napjától számít közalkalmazottnak oly módon, hogy a társaságnál és jogelődjénél eltöltött évek egyaránt közalkalmazottinak minősülnek, tehát mintha azokat a befogadó intézményben töltötte volna. Ez azért fontos, mert a jubileumi jutalom mértékét, a felmentési idő hosszát illetve a végkielégítés összegét egyaránt meghatározza a közalkalmazottként eltöltött évek száma. A szabadság mértékét az átvétel időpontjáig a Munka törvénykönyv szerint, az átvételtől kezdve viszont a közalkalmazotti törvény alapján  határozzák meg. Az egyes társaságokkal a kollektív szerződésük is megszűnik, az üzemi tanács helyébe pedig közalkalmazotti tanács lép.

Ami a társaság jelenlegi vezetőit – ügyvezető, vezérigazgató, főigazgató, orvos- illetve ápolási igazgató – illeti, ők maximum öt évre szóló magasabb vezetői megbízást kapnak.

(Az előterjesztés innen letölthető.)

Horváth Judit
a szerző cikkei

hirdetés
hirdetés

Könyveink